Cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel

Có nhiều cách khác nhau trong Excel để loại bỏ thập phân và rút ngắn giá trị số. Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ giải thích cách sử dụng hàm TRUNC và chỉ ra điều gì làm cho nó khác biệt với các kỹ thuật khác.

Cách sử dụng hàm TRUNC

Hãy xem các ví dụ về hàm TRUNC với một số dữ liệu mẫu. Ví dụ dưới đây sử dụng hàm TRUNC sau.

=TRUNC(A2)

Nếu bạn không chỉ định có bao nhiêu chữ số cần cắt bớt, tất cả các vị trí trong phần thập phân sẽ bị loại bỏ.

Nếu bạn không chỉ định có bao nhiêu chữ số cần cắt bớt, tất cả các vị trí trong phần thập phân sẽ bị loại bỏ
Nếu bạn không chỉ định có bao nhiêu chữ số cần cắt bớt, tất cả các vị trí trong phần thập phân sẽ bị loại bỏ

Bạn có thể thấy với giá trị trong ô A2 rằng hàm TRUNC không áp dụng bất kỳ việc làm tròn nào. Nó chỉ đơn giản là cắt đến 411.

Hãy để xem một ví dụ khác. Lần này ví dụ sẽ giảm các giá trị xuống hai chữ số thập phân.

=TRUNC(A2,2)
Giảm các giá trị xuống hai chữ số thập phân
Giảm các giá trị xuống hai chữ số thập phân

Hàm TRUNC sẽ không hiển thị thêm số thập phân nếu bạn yêu cầu nó hiển thị nhiều hơn số bạn có.

Lấy ví dụ sau đây và cắt nó xuống còn 2 chữ số thập phân.

=TRUNC(A2,2)
Giá trị trong ô A4 được giảm xuống còn 2 chữ số thập phân
Giá trị trong ô A4 được giảm xuống còn 2 chữ số thập phân

Giá trị trong ô A4 được giảm xuống còn 2 chữ số thập phân, nhưng các giá trị trong A2A3 vẫn giữ nguyên vì chúng có ít hơn hai chữ số thập phân.

Nếu bạn muốn hiển thị hai số thập phân, các ô sẽ cần được định dạng để buộc phải hiển thị chúng.

Xóa phần thời gian trong ngày và dấu thời gian

Một ví dụ hữu ích của TRUNC là xóa phần thời gian khỏi ngày và dấu thời gian trong Excel.

Hãy tưởng tượng bạn có ngày và dấu thời gian sau đây, nhưng bạn chỉ muốn có phần ngày trong cột để phân tích.

Xóa phần thời gian khỏi ngày và dấu thời gian trong Excel
Xóa phần thời gian khỏi ngày và dấu thời gian trong Excel

Công thức sau đây sẽ loại bỏ phần thời gian.

=TRUNC(A2)
Phần thời gian đã được loại bỏ
Phần thời gian đã được loại bỏ

Mặc dù phần thời gian đã được loại bỏ, các ô kết quả sẽ vẫn cần được định dạng dưới dạng ngày.

Sử dụng TRUNC để rút ngắn số

Đây là một kỹ thuật hiếm gặp. Khi bạn sử dụng số âm, hàm sẽ cắt các số ở bên trái dấu thập phân. Tuy nhiên, nó không thay đổi số lượng chữ số, mà thay thế chúng bằng số không.

Hãy nhìn vào ví dụ sau đây.

=TRUNC(A2,-1)
Sử dụng TRUNC để rút ngắn số
Sử dụng TRUNC để rút ngắn số

Bạn có thể thấy trong mỗi ví dụ rằng số 0 được sử dụng để thay thế số bị xóa ở bên trái dấu thập phân.

Có nhiều cách trong để xóa các vị trí thập phân, tuy nhiên, hầu hết các cách này sẽ làm tròn số trong Excel. Điểm mạnh của hàm TRUNC là nó không làm tròn các giá trị và chỉ đơn giản rút ngắn chúng về đúng số lượng vị trí thập phân được chỉ định mà thôi.

Thứ Hai, 16/03/2020 08:02
54 👨 3.827
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Hàm Excel