Google yêu cầu nhà phát triển tạo phiên bản 64 bit cho ứng dụng Android trước 1/8/2019

Google đã gửi email đến cho các nhà phát triển ứng dụng với tiêu đề "[Hành động cần thực hiện]: Tạo phiên bản 64 bit cho các ứng dụng của bạn trước ngày 1 tháng 8 năm 2019", yêu cầu nhà phát triển tạo phiên bản 64bit cho ứng dụng Android của mình.

Toàn bộ nội dung email cụ thể như sau:

"Trước ngày 1 tháng 8 năm 2019, tất cả các ứng dụng dùng mã gốc đều phải cung cấp phiên bản 64 bit ngoài phiên bản 32 bit để có thể phát hành bản cập nhật. Tháng 1 vừa qua, Google đã nhấn mạnh rằng đây là điều bắt buộc để mở đường cho đổi mới và chuẩn bị cho các thiết bị Android chỉ hỗ trợ mã 64 bit trong tương lai.

Dưới đây là thông báo của Google.

Vì thời hạn đang đến gần nên chúng tôi muốn nhắc bạn rằng ít nhất một trong các ứng dụng* của bạn dùng mã gốc nhưng hiện không cung cấp phiên bản 64 bit:

Hành động cần thực hiện:

1. Vui lòng xem xét việc tuân thủ yêu cầu về phiên bản 64 bit của tất cả các ứng dụng. Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Android đưa ra hướng dẫn từng bước về cách đánh giá việc sử dụng mã gốc, cũng như việc tuân thủ yêu cầu về phiên bản 64 bit, bao gồm cả việc xác định thư viện gốc, xây dựng bằng thư viện 64 bit, thử nghiệm và phát hành. Play Console cũng sẽ sớm gửi cảnh báo cho bạn nếu trong quá trình phát hành, ứng dụng của bạn không tuân thủ yêu cầu về phiên bản 64 bit.

2. Để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về kế hoạch tuân thủ của bạn (và cho chúng tôi biết về bất kỳ trở ngại nào), vui lòng hoàn thành bản khảo sát về việc di chuyển sang phiên bản 64 bit không bắt buộc này.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thay đổi chính sách hỗ trợ phiên bản 32 bit. Google Play sẽ tiếp tục phân phối các ứng dụng có mã gốc 32 bit tới các thiết bị 32 bit. Yêu cầu này có nghĩa là các ứng dụng đó cũng cần phải có phiên bản 64 bit.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ nhà phát triển trên Google Play.

Cảm ơn bạn!

Nhóm Google Play

*Lưu ý: Danh sách ứng dụng này phản ánh ước tính chính xác nhất của Google kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2019. Chúng tôi chỉ liệt kê những ứng dụng hàng đầu trong tài khoản của bạn. Bạn không nên coi đây là danh sách đầy đủ. Bạn nên xem lại mã gốc của TẤT CẢ các ứng dụng và đảm bảo cung cấp phiên bản 64 bit nếu cần.".

Nếu ứng dụng của bạn chưa có phiên bản 64bit hãy triển khai đúng thời hạn mà Google yêu cầu nhé.

Thứ Hai, 27/05/2019 10:16
54 👨 199