Gỡ bỏ các chương trình trong Program chưa cần sử dụng

Hỏi: Tôi sử dụng winXP bản quyền, nhưng khi khởi động có quá nhiều phần mềm không cần thiết cùng chạy nên quá trình khởi động chậm, tôi muốn tắt bớt các phần mềm không cần thiết ấy tôi phải làm thế nào?

Trả lời: Bạn có thể bỏ các phần mềm khởi động cùng Windows không cần thiết để máy tính chạy nhanh hơn với lệnh msconfig. Chi tiết xem bài: Để máy tính chạy nhanh hơn

Chủ Nhật, 03/08/2008 07:31
31 👨 2.620
0 Bình luận
Sắp xếp theo