Những thủ thuật trong mục này giúp bạn cài Win 10, cài Win 7, cài Win 8/8.1 hay ghost Windows 7, ghost Win 10, ghost Win 8, tạo usb boot, tạo usb cài Win, tạo bản ghost và sửa lỗi khi cài Win.

  • Cách tải file ISO Windows 7 Cách tải file ISO Windows 7
    Tải Win 7 dưới dạng file ISO sẽ giúp bạn có thể tạo USB boot, USB cài Win 7. Đây là một số nguồn tải file ISO Win 7 để bạn tải Win 7 về máy.
  • Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash
    Nếu một ngày bạn muốn cài đặt Windows XP nhưng máy tính của bạn lại không có ổ CD-ROM, bạn sẽ giải quyết thế nào? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách cài đặt Windows XP từ ổ USB.