Đăng ký email, đăng ký Gmail và cách sử dụng các dịch vụ web mail phổ biến.

  • Cách tạo địa chỉ email tạm thời nhanh chóng với YOPmail Cách tạo địa chỉ email tạm thời nhanh chóng với YOPmail
    Khi muốn bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của mình, bạn nên sử dụng địa chỉ email dùng một lần. Với địa chỉ email này bạn có thể đăng ký dịch vụ, gửi email nặc danh hoặc giảm bớt lượng thư rác trong địa chỉ email thật.
  • Cách tùy chỉnh địa chỉ Gmail Cách tùy chỉnh địa chỉ Gmail
    Bạn có biết bạn có thể tùy chỉnh địa chỉ Gmail để dễ đọc hơn không? Điều này cũng giúp theo dõi người gửi tin nhắn cho bạn dễ dàng hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tùy chỉnh địa chỉ Gmail.