Kích thước các dòng tủ lạnh mini, 2 cánh, side by side… của Panasonic, Sharp, Samsung, Toshiba, Hitachi, LG là bao nhiêu

Trên thị trường có nhiều dòng, nhiều hãng tủ lạnh với nhiều kích thước khác nhau. Dưới đây là kích thước các dòng tủ lạnh mini, 2 cánh, side by side... của Panasonic, Sharp, Samsung, Toshiba, Hitachi, LG... thông dụng, mời các bạn tham khảo để có thể chọn lựa được chiếc tủ lạnh có kích thước phù hợp với diện tích phòng và nhu cầu sinh hoạt của mỗi gia đình.

Kích thước tủ lạnh mini

Tủ lạnh mini Aqua 50 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
47.6cm46cm54cm

Tủ lạnh mini Aqua 50 lít

Tủ lạnh Electrolux 85 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
47.4cm44.7cm83.1cm

Tủ lạnh Electrolux 85 lít

Tủ lạnh Beko 90 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
48cm52cm85cm

Tủ lạnh Beko 90 lít

Tủ lạnh mini Media 93 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
43.7cm47cm85cm

Tủ lạnh mini media 93 lít

Để tìm hiểu thêm về tủ lạnh mini, mời bạn cùng Quantrimang đón đọc bài viết tổng hợp: "Những điều bạn cần biết về tủ lạnh mini".

Kích thước tủ lạnh 2 cánh

Dòng tủ lạnh 2 cánh thường có dung tích từ 150 đến 500 lít, được nhiều gia đình ưa chuộng.

Kích thước tủ lạnh Samsung

Tủ lạnh 236 lít Samsung
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
56cm63.5cm154.5cm

Tủ lạnh 236 lít Samsung

Tủ lạnh Samsung 256 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
57.2cm66.4cm169.8cm

Tủ lạnh Samsung 256 lít

Tủ lạnh 2 cánh Samsung 319 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
60cm67.2cm171.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Samsung 319 lít

Tủ lạnh 2 cánh Samsung 360 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
67.5cm66.8cm171.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Samsung 360 lít

Kích thước tủ lạnh Samsung 380 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
67.5cm66.8cm178.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Samsung 360 lít

Kích thước tủ lạnh Panasonic

Tủ 2 cánh Panasonic 2 cánh 188 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
52cm57cm136cm

Tủ 2 cánh Panasonic 2 cánh 188 lít

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 234 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
60cm60cm145cm

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 234 lít

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 255 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
60.1cm64.8cm150.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 234 lít

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 268 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
60cm64.5cm150.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 268 lít

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 306 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
60.5cm63.8cm164.4cm

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 306 lít

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 322 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
60.1cm65.6cm178.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 322 lít

Kích thước tủ lạnh Toshiba

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 180 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
54.5cm61.5cm128.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 180 lít

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 194 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
54.7cm63.2cm145cm

Tủ lạnh 236 lít Samsung

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 233 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
54.7cm63.2cm154.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 233 lít

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 234 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
60cm60cm145cm

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 234 lít

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 326 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
65cm65.6cm164.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 326 lít

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 405 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
67cm67.7cm176.2cm

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 405 lít

Kích thước tủ lạnh Sharp

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 150 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
53.3cm60cm128.1cm

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 150 lít

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 165 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
53cm64cm135.4cm

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 165 lít

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 182 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
54.5cm62.5cm139cm

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 182 lít

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 253 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
54.5cm62.5cm170cm

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 253 lít

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 287 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
61cm62cm166cm

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 287 lít

Kích thước tủ lạnh LG

Tủ lạnh 2 cánh LG 209 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
58.5cm55.5cm152cm

Tủ lạnh 2 cánh LG 209 lít

Tủ lạnh 2 cánh LG 255 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
55.5cm63cm167cm

Tủ lạnh 2 cánh LG 255 lít

Tủ lạnh 2 cánh LG 315 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
60cm66.5cm169cm

Tủ lạnh 2 cánh LG 315 lít

Tủ lạnh 2 cánh LG 393 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
70cm70cm168cm

Tủ lạnh 2 cánh LG 393 lít

Kích thước tủ lạnh Beko

Tủ lạnh 2 cánh Beko 188 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
54cm55cm135cm

Tủ lạnh 2 cánh Beko 188 lít

Tủ lạnh 2 cánh Beko 210 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
60cm54cm145cm

Tủ lạnh 2 cánh Beko 210 lít

Tủ lạnh 2 cánh Beko 250 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
54cm60cm165cm

Tủ lạnh 2 cánh Beko 250 lít

Tủ lạnh 2 cánh Beko 323 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
59cm68cm172cm

Tủ lạnh 2 cánh Beko 323 lít

Kích thước tủ lạnh Aqua

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 186 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
52cm56cm141.7cm

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 186 lít

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 235 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
54.4cm63.5cm146.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 235 lít

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 318 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
60.3cm67.3cm166.6cm

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 318 lít

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 344 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
60.3cm68cm176.6cm

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 344 lít

Kích thước tủ lạnh Side By Side

Tủ lạnh Side by side có dung tích khá lớn, thường từ 516 lít đến 758 lít, dành cho những gia đình có đông thành viên.

Tủ lạnh Side By Side Aqua 510 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
90cm65.5cm180.2cm

Tủ lạnh Aqua 510 lít

Tủ lạnh shide by side Aqua 518 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
90.8cm65.5cm179cm

Tủ lạnh Shide by side Aqua 518 lít

Tủ lạnh shide by side LG 601 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
91.2cm73.8cm178.2cm

Tủ lạnh Shide by side LG 601 lít

Tủ lạnh shide by side Samsung 602 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
91.2cm72cm178.9cm

Tủ lạnh Shide by side Samsung 602 lít

Tủ lạnh shide by side LG 613 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
91.5cm71.5cm178cm

Tủ lạnh Shide by side LG 613 lít

Tủ lạnh shide by side Samsung 617 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
91.2cm74cm178cm

Tủ lạnh Shide by side Samsung 617 lít

Tủ lạnh shide by side Samsung 647 lít
Chiều rộngChiều sâuChiều cao
91.2cm71.6cm178cm

Tủ lạnh Shide by side Samsung 647 lít

Thứ Tư, 12/08/2020 10:15
54 👨 3.048
0 Bình luận
Sắp xếp theo