Một năm có bao nhiêu tuần, ngày, giờ, phút, giây?

“Một năm có bao nhiêu ngày?”, một câu hỏi mà hầu hết ai nhận được đều có thể dễ dàng đưa ra câu trả lời chính xác là 365 ngày hoặc 366 ngày trong những năm nhuận. Tuy nhiên, với các câu hỏi về thời gian khác như một năm có bao nhiêu tuần, giờ, phút, giây thì không phải ai cũng trả lời ngay được. Cùng đi tìm các câu trả lời cho câu hỏi này trong bài viết dưới đây nhé.

Một năm có bao nhiêu tuần

Theo lịch, chúng ta sẽ có năm năm thường (không nhuận) sẽ có 365 ngày và năm nhuận có 366 ngày do tháng Hai có 29 ngày xuất hiện 4 năm 1 lần.

1 năm có bao nhiêu ngày?

Với 1 năm thường (không nhuận) sẽ có 365 ngày, còn 1 năm nhuận có 366 ngày. Năm nhuận xuất hiện 4 năm một lần.

1 năm có bao nhiêu tuần?

Tuần là một đơn vị thời gian bắt đầu từ thứ Hai và kết thúc vào Chủ Nhật. 1 tuần có 7 ngày.

 • 1 năm không nhuận có 365 ngày, nên sẽ có sẽ có 52 tuần và dư 1 ngày (365 ngày/7).
 • 1 năm nhuận có 366 ngày sẽ có 52 tuần và dư 2 ngày.

1 năm có bao nhiêu quý?

Quý là một đơn vị thời gian chia năm thành 4 phần bằng nhau nên 1 năm có 4 quý. Vì vậy, mỗi quý có khoảng 13 tuần hoặc 3 tháng.

1 năm có 12 tháng, 1 quý có 3 tháng nên 1 năm sẽ có 12 tháng/3 = 4 quý.

 • Quý 1: Từ tháng 1 đến hết tháng 3.
 • Quý 2: Từ tháng 4 đến hết tháng 6.
 • Quý 3: Từ tháng 7 đến hết tháng 9.
 • Quý 4: Từ tháng 10 đến hết tháng 12.

1 năm có bao nhiêu giờ, phút, giây?

Giờ là đơn vị thời gian chia 1 ngày thành 24 phần bằng nhau.

 • 1 ngày có 24 giờ và 1 năm thường sẽ có 365*24=8760 giờ.
 • Còn 1 năm nhuận sẽ có 8784 giờ.

Phút là một đơn vị thời gian nhỏ hơn giờ, chia mỗi giờ thành 60 phút. Vì vậy, 1 giờ có 60 phút.

Giây là đơn vị thời gian chia mỗi phút thành 60 giây. Vì vậy, 1 phút có 60 giây, một ngày có tổng cộng 86.400 giây (24 giờ x 60 phút x 60 giây).

 • 1 năm thường sẽ có 8760 giờ*60 = 525600 phút = 31536000 giây.
 • 1 năm nhuận sẽ có 8784 giờ x 60 phút = 527040 phút = 31622400 giây.

Thời gian

Hy vọng, bài viết trên đã giúp bạn giải đáp thắc mắc 1 năm có bao nhiêu ngày, tuần, quý, giờ, phút giây. Thời gian là một điều cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, nếu đã trôi qua thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Vì vậy, chúng ta cần hiểu và sử dụng chính xác các đơn vị thời gian giúp chúng ta quản lý thời gian một cách hiệu quả, có thể đưa ra kế hoạch làm việc, học tập hợp lý, đạt hiệu quả cao và có trải nghiệm sống tốt hơn.

Một câu hỏi khác mà nhiều người quan tâm, đặc biệt là gần đến cuối năm "Bao nhiêu ngày nữa đến Tết", mời các bạn cùng tìm hiểu trong bài.

Thứ Tư, 08/11/2023 09:12
4,320 👨 39.652
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Là gì?