Word 2019 (Phần 22): Bảng

Bảng là một lưới các ô được sắp xếp theo hàng và cột. Các bảng có thể được sử dụng để sắp xếp bất kỳ loại nội dung nào, cho dù bạn đang làm việc với dữ liệu văn bản hay số. Trong Microsoft Word, bạn có thể nhanh chóng chèn một bảng trống hoặc chuyển đổi văn bản hiện có thành một bảng. Bạn cũng có thể tùy chỉnh bảng của mình bằng cách sử dụng các kiểu và bố cục khác nhau.

Cách chèn một bảng trống

1. Đặt điểm chèn ở nơi bạn muốn bảng xuất hiện.

2. Điều hướng đến tab Insert, sau đó nhấp vào lệnh Table.

Nhấp vào lệnh Table
Nhấp vào lệnh Table

3. Thao tác này sẽ mở menu drop-down có chứa lưới. Di chuột qua lưới để chọn số cột và hàng bạn muốn.

Chọn số cột và hàng
Chọn số cột và hàng

4. Nhấp vào lưới để xác nhận lựa chọn của bạn và một bảng sẽ xuất hiện.

5. Để nhập văn bản, hãy đặt điểm chèn vào bất kỳ ô nào, sau đó bắt đầu nhập.

Nhập văn bản
Nhập văn bản

Để điều hướng giữa các ô, hãy sử dụng phím Tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím. Nếu điểm chèn ở ô cuối cùng, nhấn phím Tab sẽ tự động tạo một hàng mới.

Cách chuyển đổi văn bản hiện có thành một bảng

Trong ví dụ dưới đây, mỗi dòng văn bản chứa một phần của checklist, bao gồm việc nhà và các ngày trong tuần. Các mục được phân tách bằng các tab. Word có thể chuyển đổi thông tin này thành một bảng, sử dụng các tab để tách dữ liệu thành các cột.

1. Chọn văn bản bạn muốn chuyển đổi thành bảng.

Chọn văn bản muốn chuyển đổi
Chọn văn bản muốn chuyển đổi

2. Chuyển đến tab Insert, sau đó nhấp vào lệnh Table.

3. Chọn Convert Text to Table từ menu drop-down.

Chọn Convert Text to Table
Chọn Convert Text to Table

4. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Chọn một trong các tùy chọn bên dưới Separate text at. Đây là cách Word biết những gì cần đưa vào mỗi cột.

Chọn một trong các tùy chọn bên dưới Separate text at
Chọn một trong các tùy chọn bên dưới Separate text at

5. Bấm OK. Văn bản sẽ xuất hiện trong một bảng.

Văn bản xuất hiện trong một bảng
Văn bản xuất hiện trong một bảng

Sửa đổi bảng

Bạn có thể dễ dàng thay đổi giao diện của bảng sau khi thêm nó vào tài liệu của mình. Có một số tùy chọn để tùy chỉnh, bao gồm thêm hàng hoặc cột và thay đổi kiểu bảng.

Cách thêm một hàng hoặc cột vào bảng

1. Di chuột ra ngoài bảng nơi bạn muốn thêm hàng hoặc cột. Nhấp vào dấu cộng xuất hiện.

Nhấp vào dấu cộng
Nhấp vào dấu cộng

2. Một hàng hoặc cột mới sẽ được thêm vào bảng.

Hàng hoặc cột mới sẽ được thêm vào bảng
Hàng hoặc cột mới sẽ được thêm vào bảng

Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào bảng, sau đó di chuột qua Insert để xem các tùy chọn hàng và cột khác nhau.

Xem các tùy chọn hàng và cột
Xem các tùy chọn hàng và cột

Cách xóa một hàng hoặc cột

1. Đặt điểm chèn vào hàng hoặc cột bạn muốn xóa.

2. Bấm chuột phải, sau đó chọn Delete Cells từ menu.

Chọn Delete Cells từ menu
Chọn Delete Cells từ menu

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Chọn Delete entire row hoặc Delete entire column, sau đó bấm OK.

Chọn Delete entire row hoặc Delete entire column
Chọn Delete entire row hoặc Delete entire column

4. Hàng hoặc cột sẽ bị xóa.

Cách áp dụng một kiểu bảng

Các kiểu cho phép bạn thay đổi giao diện của bảng ngay lập tức. Chúng kiểm soát một số yếu tố thiết kế, bao gồm màu sắc, đường viền và phông chữ.

1. Bấm vào bất kỳ đâu trong bảng để chọn nó, sau đó bấm vào tab Design ở ngoài cùng bên phải của Ribbon.

Bấm vào tab Design
Bấm vào tab Design

2. Định vị nhóm Table Styles, sau đó nhấp vào mũi tên drop-down More để xem danh sách đầy đủ các kiểu.

Nhấp vào mũi tên drop-down More
Nhấp vào mũi tên drop-down More

3. Chọn kiểu bảng bạn muốn.

Chọn kiểu bảng
Chọn kiểu bảng

4. Kiểu bảng sẽ xuất hiện.

Kiểu bảng sẽ xuất hiện
Kiểu bảng sẽ xuất hiện

Cách sửa đổi các tùy chọn kiểu bảng

Khi đã chọn được một kiểu bảng, bạn có thể bật hoặc tắt các tùy chọn khác nhau để thay đổi giao diện của nó. Có 6 tùy chọn: Header Row, Total Row, Banded Rows, First Column, Last ColumnBanded Columns.

1. Nhấp vào bất kỳ đâu trong bảng của bạn, sau đó điều hướng đến tab Design.

2. Định vị nhóm Table Style Options, sau đó chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn mong muốn.

Chọn các tùy chọn mong muốn
Chọn các tùy chọn mong muốn

3. Kiểu bảng sẽ được sửa đổi.

Kiểu bảng sẽ được sửa đổi
Kiểu bảng sẽ được sửa đổi

Tùy thuộc vào kiểu bảng bạn đã chọn, một số tùy chọn kiểu bảng nhất định có thể có tác dụng khác nhau. Bạn có thể cần phải thử nghiệm để có được giao diện như ý muốn.

Cách áp dụng đường viền cho bảng

1. Chọn các ô bạn muốn áp dụng đường viền.

Chọn các ô bạn muốn áp dụng đường viền
Chọn các ô bạn muốn áp dụng đường viền

2. Sử dụng các lệnh trên tab Design để chọn Line Style, Line WeightPen Color mong muốn.

3. Nhấp vào mũi tên drop-down bên dưới lệnh Borders.

Nhấp vào mũi tên drop-down bên dưới lệnh Borders
Nhấp vào mũi tên drop-down bên dưới lệnh Borders

4. Chọn kiểu đường viền từ menu.

Chọn kiểu đường viền từ menu
Chọn kiểu đường viền từ menu

5. Đường viền sẽ được áp dụng cho các ô đã chọn.

Đường viền sẽ được áp dụng cho các ô đã chọn
Đường viền sẽ được áp dụng cho các ô đã chọn

Sửa đổi bảng bằng tab Layout

Trong Word, tab Layout xuất hiện bất cứ khi nào bạn chọn bảng của mình. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn trên tab này để thực hiện nhiều sửa đổi.

Sửa đổi bảng bằng tab Layout
Sửa đổi bảng bằng tab Layout
Thứ Năm, 10/02/2022 09:53
57 👨 355
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word