Volume Boot Record (VBR) là gì?

Volume Boot Record, thường được gọi là Partition Boot Sector, một loại boot sector, được lưu trữ trên một phân vùng cụ thể trên ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ khác, có chứa code máy tính cần thiết để bắt đầu quá trình boot.

Một thành phần của Volume Boot Record dành riêng cho hệ điều hành hoặc chính chương trình và là thứ được sử dụng để load hệ điều hành hay phần mềm, được gọi là Volume Boot Code. Cái còn lại là Disk Parameter Block hoặc Media Parameter Block, chứa thông tin về volume như nhãn, dung lượng, số sê-ri, v.v...

VBR cũng là từ viết tắt của Variable Bit Rate, không liên quan gì đến một boot sector mà thay vào đó đề cập đến số lượng bit được xử lý theo thời gian. Nó trái ngược với Constant Bit Rate (CBR hay tốc độ bit không đổi).

Volume Boot Record thường được viết tắt là VBR, nhưng đôi khi cũng được gọi là Partition Boot Sector, Partition Boot Record, Boot Block và Volume Boot Sector.

Sửa chữa một Volume Boot Record

Nếu Volume Boot Code bị hỏng hoặc được cấu hình theo một cách không chính xác, bạn có thể sửa chữa nó bằng cách ghi một bản sao mới của boot code vào phân vùng hệ thống.

Các bước liên quan đến việc ghi Volume Boot Code mới phụ thuộc vào phiên bản Windows bạn đang sử dụng. Tham khảo bài viết: Cách ghi Partition Boot Sector mới vào phân vùng hệ thống Windows.

Sửa chữa một Volume Boot Record

Thông tin thêm về Volume Boot Record

Volume Boot Record được tạo khi phân vùng được format. VBR nằm trên sector đầu tiên của phân vùng. Tuy nhiên, nếu thiết bị không được phân vùng, chẳng hạn như khi bạn đang xử lý đĩa mềm, thì Volume Boot Record nằm ở sector đầu tiên của toàn bộ thiết bị.

Master Boot Record là một loại boot sector khác. Nếu một thiết bị có một hoặc nhiều phân vùng, Master Boot Record nằm ở sector đầu tiên của toàn bộ thiết bị.

Tất cả các ổ đĩa chỉ có một Master Boot Record, nhưng có thể có nhiều Volume Boot Record, vì thực tế đơn giản là một thiết bị lưu trữ có thể chứa nhiều phân vùng, mỗi phân vùng có Volume Boot Record riêng.

Code máy tính được lưu trong Volume Boot Record, khởi động bởi BIOS, Master Boot Record hoặc trình quản lý khởi động. Nếu trình quản lý khởi động được sử dụng để gọi Volume Boot Record, nó được gọi là chain loading (một phương pháp được sử dụng bởi các chương trình máy tính để thay thế chương trình hiện đang thực thi bằng một chương trình mới, sử dụng một vùng dữ liệu chung để truyền thông tin từ chương trình hiện tại sang chương trình mới).

Master Boot Record

NTLDR là boot loader cho một số phiên bản Windows (XP trở lên). Nếu bạn có nhiều hơn một hệ điều hành được cài đặt vào ổ cứng, nó sẽ lấy code cụ thể có liên quan đến nhiều hệ điều hành khác nhau và đặt chúng cùng vào một Volume Boot Record, để trước khi bất kỳ hệ điều hành nào khởi động, bạn có thể chọn một hệ điều hành để boot. Các phiên bản Windows mới hơn đã thay thế NTLDR bằng BOOTMGR và winload.exe.

Ngoài ra trong Volume Boot Record là thông tin liên quan đến hệ thống file của phân vùng, như là NTFS hay FAT, cũng như nơi đặt MFT và MFT Mirror (nếu phân vùng được định dạng ở NTFS).

Volume Boot Record là mục tiêu chung cho virus vì code của nó bắt đầu ngay cả trước khi hệ điều hành có thể load và tự động thực thi mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của người dùng.

Thứ Bảy, 28/09/2019 09:32
52 👨 1.418
0 Bình luận
Sắp xếp theo