Khắc phục lỗi tùy chọn Hibernate bị thiếu trong Control Panel trên Windows 10

Nhiều người sử dụng tùy chọn Hibernate để họ có thể tiếp tục tất cả công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu tùy chọn Hibernate bị thiếu hoặc không có sẵn trong cửa sổ System Settings trên Control Panel, bạn có thể lấy lại nó với sự trợ giúp của hướng dẫn này.

Lưu ý: Bạn sẽ phải sử dụng Command Prompt để hoàn thành nhiệm vụ này.

Lỗi tùy chọn Hibernate bị thiếu trong Control Panel trên Windows 10

Tính năng Hibernate cho phép hệ điều hành Windows lưu và ghi trạng thái hiện tại vào ổ cứng, trước khi tắt nguồn máy tính. Trong tất cả các trạng thái tiết kiệm năng lượng trên Windows, Hibernate là lựa chọn tốt nhất, vì nó sử dụng ít điện năng nhất.

Tính năng này sử dụng file Hiberfil.sys. File hệ thống Hiberfil.sys ẩn nằm trong thư mục root của ổ, nơi hệ điều hành được cài đặt. Windows Kernel Power Manager bảo lưu file này khi bạn cài đặt Windows.

Dung lượng của file này xấp xỉ bằng lượng RAM được cài đặt trên máy tính. Máy tính sử dụng file Hiberfil.sys để lưu một bản sao của bộ nhớ hệ thống trên ổ cứng, khi cài đặt hybrid sleep được bật. Nếu không có file này, máy tính không thể ngủ đông.

Theo mặc định, người dùng không thấy tùy chọn Hibernate trong Power Options trên menu Start. Nói cách khác, bạn có thể không thấy tùy chọn này nếu nhấp vào biểu tượng nguồn trong menu Start trên Windows 10. Đó là vì người dùng cần bật tùy chọn từ System Settings của Control Panel.

Người dùng cần bật tùy chọn Hibernate từ System Settings của Control Panel
Người dùng cần bật tùy chọn Hibernate từ System Settings của Control Panel

Hãy làm theo các đề xuất được nêu trong bài viết này để khắc phục lỗi tùy chọn Hibernate bị thiếu trong Control Panel trên Windows 10.

Cách khắc phục lỗi Hibernate bị thiếu trong Control Panel

Nếu Control Panel > System Settings không hiển thị tùy chọn Hibernate, thì hãy sử dụng hai lệnh CMD này để khắc phục sự cố thiếu tùy chọn Hibernate trong Windows 10:

Khắc phục lỗi Hibernate bị thiếu trong Control Panel
Khắc phục lỗi Hibernate bị thiếu trong Control Panel

Bạn cần mở một cửa sổ Command Prompt với quyền admin. Sau đó, gõ lệnh sau đây và nhấn nút Enter:

powercfg /hibernate on

Lệnh sẽ kích hoạt tùy chọn Hibernate. Tuy nhiên, bạn phải đặt loại Hiberfile thành Full.

Sau đó, gõ lệnh này:

powercfg /h /type full

… và nhấn nút Enter để đặt thành Full.

Bây giờ, bạn nên khởi động lại máy tính của mình và mở cửa sổ System Settings trong Control Panel. Hy vọng rằng bạn đã thấy tùy chọn Hibernate ở đó.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 14/05/2020 14:16
51 👨 2.012
0 Bình luận
Sắp xếp theo