Cách tính chu vi hình thang: thường, vuông, cân

Chu vi hình thang, diện tích hình thang là những kiến thức cơ bản trong hình học, phục vụ giải bài tập trong môn Toán và sau này là trong lĩnh vực giải thuật.

Hình thang là dạng hình học có 2 cạnh đáy song song và có tổng số đo các góc bằng 360 độ. Có 3 dạng hình thang là hình thang thường, hình thang vuông và hình thang cân. Nếu so với cách tính diện tích hình thang khó nhớ hơn, thì công thức tính chu vi hình thang dễ nhớ hơn. Dưới đây là cách tính chu vi hình thang cho 3 kiểu hình thang khác nhau.

1. Tính chu vi hình thang

Hinh thang thường là hình tứ giác có hai cạnh đáy song song và tổng số đo các góc là 360 độ.

Công thức tính chu vi hình thang sẽ tính bằng tổng số đo độ dài 2 đáy và hai cạnh bên.

P = a + b + c + d

Trong đó:

  • P là ký hiệu chu vi.
  • a, b là hai cạnh đáy hình thang.
  • c, d là cạnh bên hình thang.

Chu vi hình thang

2. Công thức tính chu vi hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Cạnh bên góc vuông là chiều cao của hình thang. Hình thang vuông có cách tính chu vi tương tự hình thang thường.

P = a + b + c + d

Trong đó:

  • P là ký hiệu chu vi.
  • a, b là hai cạnh đáy hình thang.
  • c, d là cạnh bên hình thang.

Tính chu vi hình thang vuông

3. Công thức tính chu vi hình thang cân

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. 2 cạnh bên của hình thang cân bằng nhau, không song song với nhau. Công thức tính chu vi hình thang cân là:

P = (2 x a) + b + c

Trong đó:

  • P là ký hiệu chu vi.
  • a, b là hai cạnh đáy hình thang.
  • c, d là cạnh bên hình thang.

Tính chu vi hình thang cân

Thứ Hai, 14/06/2021 16:52
488 👨 131.260
0 Bình luận
Sắp xếp theo