Tìm và xóa tất cả các file .DS_Store chỉ bằng 1 câu lệnh duy nhất

File .DS_Store được hệ thống tự động tạo ra mỗi khi bạn mở một thư mục nào đó

Nếu là người dùng Mac OS X, hẳn bạn không còn xa lạ với file “.DS_Store” . File .DS_Store được hệ thống tự động tạo ra mỗi khi bạn mở một thư mục nào đó.

Những gì mà các file ".DS_Store" làm là lưu trữ phần tủy chỉnh thuộc tính của thư mục, chẳng hạn như vị trí của biểu tượng hoặc lựa chọn hình nền, do đó trong những lần tiếp theo khi bạn mở cunhf một thư mục, nó sẽ giữ nguyên trạng thái như phiên bản trước đây.

Theo mặc định, file “.DS_Store” được để ẩn, và hầu như các file này không gây ảnh hưởng gì cho hệ thống. Tuy nhiên khi bạn nén một thư mục và gửi thư mục đó cho bạn bè (sử dụng trên hệ điều hành khác) hoặc upload thư mục lên server, khi đó bạn sẽ gặp một số vấn đề.

Nếu muốn xóa bỏ nhanh chóng tất cả các file “.DS_Store” trong một thư mục, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của Quản trị mạng.

DS_Store

Nếu muốn xóa bỏ nhanh chóng tất cả các file “.DS_Store” trong một thư mục, bạn chỉ cần sử dụng một câu lệnh duy nhất dưới đây:

Lưu ý:

Câu lệnh dưới đây hoạt động trên Linux.

1. Mở Terminal máy tính Mac OS X của bạn.

2. Tiếp theo nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Terminal:

find /path/to-folder \( -name '.DS_Store' \) -delete

Thay thế “/path/to/folder” bằng đường dẫn của thư mục, chẳng hạn như "/var/www/html".

Trong câu lệnh trên, sử dụng lệnh find để tìm kiếm một thư mục cụ thể có chứa file ".DS_Store" và xóa các file này khi phát hiện thấy.
Từ giờ bạn có thể dễ dàng xóa bỏ tất cả các file ".DS_Store" trước khi chia sẻ thư mục cho người dùng khác.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 19/07/2016 09:44
41 👨 2.015
0 Bình luận
Sắp xếp theo