Cách tìm và mở file bằng Command Prompt

Khi bạn đã học được cách điều hướng các thư mục trên Windows 10, bước tiếp theo là tìm hiểu cách tìm và mở file bằng Command Prompt. Việc này cũng dễ như điều hướng và mở một file trong File Explorer. Đây là cách thực hiện việc này.

Đầu tiên, hãy mở Command Prompt trên PC bằng cách nhập vào cmd trên thanh tìm kiếm của Windows và sau đó chọn Command Prompt từ kết quả tìm kiếm.

Khi Command Prompt được mở, bạn đã sẵn sàng tìm và mở file của mình.

Tìm file bằng cách sử dụng Command Prompt

Có lẽ bạn đã biết đường dẫn file đến mục bạn muốn mở hoặc không. Nếu không, bạn không cần phải tìm kiếm thông qua File Explorer và quay lại Command Prompt sau. Bạn có thể sử dụng lệnh này thay thế:

dir "\search term*" /s

Tất nhiên, chỉ cần thay thế “search term” bằng thuật ngữ tìm kiếm thực tế. Vì vậy, nếu muốn xác định vị trí file có tên Example File, thì cần sử dụng lệnh này:

dir "\example file*" /s

Command Prompt bây giờ sẽ tìm kiếm và hiển thị tất cả các trường hợp ứng với cụm từ tìm kiếm bạn đã nhập. Nó sẽ hiển thị cho bạn đường dẫn file và cung cấp cho bạn tên cùng với phần mở rộng file.

Tìm file bằng cách sử dụng Command Prompt
Tìm file bằng cách sử dụng Command Prompt

Bây giờ, bạn đã tìm thấy file, hãy mở nó.

Mở file bằng cách sử dụng Command Prompt

Để mở file, bạn cần điều hướng đến thư mục trong Command Prompt có chứa file muốn mở. Trong ví dụ này, bài viết đã tạo ra một thư mục Example trong Documents, vì vậy ta sẽ hướng tới đó.

Trong Command Prompt, sử dụng lệnh Change Directories (cd <folder>) để điều hướng qua các thư mục. Bởi vì ta hiện đang ở cấp cao nhất của hệ thống file trên máy tính, nên sẽ cần phải đến Documents trước và sau đó là Example. Vì vậy, lệnh này sẽ được sử dụng:

cd Documents\Example

Lưu ý rằng bạn phải điều hướng đến cấu trúc file ngay lập tức. Trong trường hợp này, bạn không thể bỏ qua Documents và nhảy thẳng vào Example.

Không thể bỏ qua Documents và nhảy thẳng vào Example
Không thể bỏ qua Documents và nhảy thẳng vào Example

Khi bạn đã nhập lệnh, hãy nhấn phím Enter. Bây giờ, bạn sẽ ở trong thư mục đó.

Bạn đang ở trong thư mục Example
Bạn đang ở trong thư mục Example

Bây giờ là lúc để mở file trong thư mục đó. File được mở trong ví dụ này là Example File.

Để mở file, nhập tên file và phần mở rộng trong dấu ngoặc kép như sau:

“example file.docx”
Nhập tên file và phần mở rộng trong dấu ngoặc kép
Nhập tên file và phần mở rộng trong dấu ngoặc kép

File sẽ mở.

Để làm cho mọi thứ nhanh hơn một chút, bạn có thể điều hướng đến thư mục chính xác và mở file bằng một lệnh duy nhất. Giả sử bạn đã trở lại cấp cao nhất của hệ thống file, hãy chạy lệnh này:

“Documents\Example\example file.docx”
Có thể điều hướng đến thư mục chính xác và mở file bằng một lệnh duy nhất
Có thể điều hướng đến thư mục chính xác và mở file bằng một lệnh duy nhất

Sự khác biệt duy nhất là bạn không phải thêm lệnh cd và toàn bộ đường dẫn trong dấu ngoặc kép.

Thứ Hai, 15/06/2020 16:30
48 👨 26.313
0 Bình luận
Sắp xếp theo