Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10

Dưới đây là hướng dẫn để bạn thực hiện Regression Analysis trên PC chạy Windows 11/10 của mình. Regression Analysis (phân tích hồi quy) là một kỹ thuật thống kê được sử dụng để đánh giá một tập hợp dữ liệu. Nó được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một tập hợp hai hoặc nhiều biến trong tập dữ liệu. Về cơ bản, Regression Analysis cho phép bạn phân tích các yếu tố quan trọng và không quan trọng từ một tập dữ liệu và sau đó đưa ra quyết định cho phù hợp. Bây giờ, nếu bạn muốn sử dụng Regression Analysis để không cần thực hiện tính toán thủ công, bài đăng này sẽ giúp ích cho bạn.

Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ thảo luận về các cách khác nhau để thực hiện Regression Analysis trên PC Windows 11/10. Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì theo cách thủ công. Chỉ cần nhập tập dữ liệu, chọn các biến đầu vào và trực quan hóa kết quả. Cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Cách thực hiện Regression Analysis trong Windows 11/10

Dưới đây là các phương pháp mà bạn có thể sử dụng để thực hiện Regression Analysis trên tập dữ liệu của mình trong Windows 11/10.

Phương pháp 1: Thực hiện Regression Analysis trong Microsoft Excel

Bạn có thể thực hiện Regression Analysis bằng ứng dụng Microsoft Excel. Tiện ích bổ sung ToolPak dành riêng cho Data Analysis ToolPak trong Excel cho phép bạn thực hiện Regression Analysis và một số phân tích dữ liệu khác. Bạn sẽ phải kích hoạt thủ công add-in này để sử dụng các chức năng của nó. Hãy cùng xem xét quy trình sử dụng add-in Data Analysis ToolPak của Excel để thực hiện Regression Analysis.

Dưới đây là các bước chính để thực hiện Regression Analysis trong Microsoft Excel:

1. Khởi chạy ứng dụng Microsoft Excel.

2. Chuyển đến File > Options > tab Add-ins.

3. Bấm vào nút Go.

4. Kích hoạt add-in Data Analysis ToolPak và quay lại màn hình chính của Excel.

Kích hoạt add-in Data Analysis ToolPak
Kích hoạt add-in Data Analysis ToolPak

5. Nhập bộ dữ liệu và chọn dữ liệu đầu vào với các biến phụ thuộc và độc lập.

6. Di chuyển đến tab Data.

7. Nhấn nút Data Analysis.

Nhấn nút Data Analysis
Nhấn nút Data Analysis

8. Chọn Regression và nhấn nút OK.

Chọn Regression
Chọn Regression

9. Nhập phạm vi đầu vào X (biến độc lập) và Y (biến phụ thuộc), cũng như các tùy chọn đầu ra khác, mà bạn muốn thực hiện Regression Analysis.

Nhập phạm vi đầu vào X (biến độc lập) và Y (biến phụ thuộc)
Nhập phạm vi đầu vào X (biến độc lập) và Y (biến phụ thuộc)

10. Nhấn vào nút OK để xem kết quả Regression Analysis.

 Nhấn vào nút OK để xem kết quả
Nhấn vào nút OK để xem kết quả

Bạn có thể lưu kết quả trong cùng một trang tính Excel hoặc in kết quả ra nếu muốn.

Tương tự, bạn cũng có thể thực hiện các phân tích bao gồm kiểm tra ANOVA, hiệp phương sai, thống kê mô tả, liên tiến lũy thừa, tích phân Fourier, biểu đồ, đường trung bình động, lấy mẫu, kiểm định t-test v.v...

Phương pháp 2: Sử dụng phần mềm miễn phí JASP để thực hiện Regression Analysis

Bạn có thể sử dụng phần mềm miễn phí của bên thứ ba để thực hiện Regression Analysis trên một tập hợp dữ liệu. Có một số phần mềm miễn phí cho phép bạn phân tích dữ liệu. Ở đây, bài viết sẽ sử dụng phần mềm miễn phí có tên JASP và Statcato. Sử dụng hai phần mềm miễn phí này, bạn có thể thực hiện Regression Analysis và nhiều phân tích dữ liệu khác

1. JASP

JASP là phần mềm phân tích thống kê miễn phí chuyên dụng dành cho Windows 11/10. Sử dụng nó, bạn có thể thực hiện Regression Analysis, kiểm tra mô tả, kiểm định T-test, ANOVA, kiểm tra tần số, phân tích thành phần chính, phân tích nhân tố khám phá, phân tích meta, thống kê tóm tắt, SEM, mô hình trực quan và phân tích nhân tố xác nhận. JASP cung cấp một tab Regression chuyên dụng, nơi bạn có thể thực hiện Regression Analysis tuyến tính, tương quan và logistic.

Dưới đây là các bước chính để thực hiện Regression Analysis trong JASP:

B1: Tải xuống và cài đặt JASP.

B2: Khởi chạy phần mềm.

B3: Nhập tập dữ liệu của bạn.

B4: Chuyển đến tab Regression.

Chuyển đến tab Regression
Chuyển đến tab Regression

B5: Chọn kiểu hồi quy Classical hoặc Bayesian.

B6: Chọn các biến phụ thuộc và độc lập, cũng như tùy chỉnh các tham số khác.

Chọn các biến phụ thuộc và độc lập
Chọn các biến phụ thuộc và độc lập

B7: Xem và xuất kết quả.

Xem và xuất kết quả
Xem và xuất kết quả

2. Statcato

Một phần mềm miễn phí khác mà bạn có thể thử thực hiện Regression Analysis là Statcato. Đây là một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí để thực hiện các phân tích thống kê. Statcato cho phép bạn thực hiện Regression Analysis cũng như một số loại phân tích dữ liệu khác. Một số phương pháp phân tích dữ liệu được cung cấp trong đó bao gồm kiểm tra giả thuyết, ANOVA, thống kê mô tả, kiểm định phân bố chuẩn, kích thước mẫu, kiểm tra phi tham số, v.v...

Statcato cho phép bạn thực hiện Linear Regression (hồi quy tuyến tính), Multiple Regression (hồi quy bội), Correlation Matrix (ma trận tương quan), Non-Linear Regression (hồi quy phi tuyến tính), v.v... Đây là các bước chính để thực hiện phân tích hồi quy trong Statcato:

B1: Tải phần mềm Statcato.

B2: Khởi chạy file Jar.

B3: Nhập hoặc tạo tập dữ liệu đầu vào.

B4: Chuyển đến menu Statistics.

B5: Nhấp vào tùy chọn Correlation and Regression.

Nhấp vào tùy chọn Correlation and Regression
Nhấp vào tùy chọn Correlation and Regression

B6: Chọn kiểu hồi quy mong muốn.

B7: Chọn các biến phụ thuộc và độc lập.

Chọn các biến phụ thuộc và độc lập
Chọn các biến phụ thuộc và độc lập

B8: Xem và lưu phân tích hồi quy.

Xem và lưu phân tích hồi quy
Xem và lưu phân tích hồi quy

Phương pháp 3. Thực hiện Regression Analysis trực tuyến bằng dịch vụ web miễn phí

Bạn cũng có thể thực hiện phân tích hồi quy trực tuyến bằng dịch vụ web miễn phí chuyên dụng. Ở đây, bài viết sẽ sử dụng dịch vụ web có tên là socscistosystem.com. Nó cho phép bạn thực hiện phân tích tuyến tính và nhiều phân tích hồi quy trực tuyến. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các công cụ thống kê khác trên trang web này. Dưới đây là các bước chính để thực hiện phân tích hồi quy trực tuyến bằng socsciststatistics.com:

1. Mở trình duyệt web.

2. Điều hướng đến trang web socscistosystem.com.

3. Bây giờ, bạn cần điều hướng đến trang Multiple Regression Calculator hoặc Linear Regression Calculator, tùy theo kỹ thuật phân tích hồi quy nào bạn muốn sử dụng.

4. Tiếp theo, nhập các giá trị đầu vào tương ứng vào cột X (độc lập) và Y (phụ thuộc). Bạn cũng có thể nhập các giá trị ước tính.

Nhập các giá trị đầu vào tương ứng vào cột X (độc lập) và Y (phụ thuộc)
Nhập các giá trị đầu vào tương ứng vào cột X (độc lập) và Y (phụ thuộc)

5. Nhấn vào tùy chọn Calculate the Regression Equation.

Nhấn vào tùy chọn Calculate the Regression Equation
Nhấn vào tùy chọn Calculate the Regression Equation

6. Sau đó, kết quả phân tích hồi quy sẽ hiển thị trong cùng một cửa sổ.

Kết quả phân tích hồi quy sẽ hiển thị trong cùng một cửa sổ
Kết quả phân tích hồi quy sẽ hiển thị trong cùng một cửa sổ

Kết quả phân tích hồi quy bao gồm đồ thị, phương trình hồi quy, tổng bình phương, tổng tích, giá trị trung bình, v.v...

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Bảy, 28/08/2021 07:46
56 👨 1.268
0 Bình luận
Sắp xếp theo