Sử dụng CMD để tạo một thư mục “không thể xóa” trên Windows

Không cần tới sự hỗ trợ của bất kỳ phần mềm hay ứng dụng thứ 3 nào cả

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng mình có thể tạo một thư mục "bất khả xâm phạm", không một ai có thể xóa bỏ được thư mục đó hay chưa? Đừng nghĩ là không bởi điều này bạn có thể hoàn toàn làm được. Chỉ cần sử dụng CMD mà không cần tới sự hỗ trợ của bất kỳ phần mềm hay ứng dụng thứ 3 nào cả.

1. Tạo thư mục không thể xóa và không thể đổi tên

Bước 1:

 Command Prompt

Đầu tiên khởi chạy Command Prompt. Để làm được điều này, bạn nhập cmd vào khung Search trên Start Menu, sau đó click chọn biểu tượng Command Prompt từ danh sách kết quả.

Bước 2:

Tạo thư mục bằng command prompt

Bạn không thể tạo thư mục này trên ổ C, lí do là bởi vì ổ C là ổ cài đặt. Để tạo thư mục không thể xóa này trên ổ D, rất đơn giản bạn chỉ cần nhập D: (hoặc một nào khác, không phải ổ C) vào Command Prompt, sau đó nhấn Enter.

Bước 3:

Tạo thư mục bằng command prompt

Tiếp theo nhập md con\ vào Command Prompt rồi nhấn Enter. con là một tên riêng và không thể tạo hoặc xóa được bởi tên này không sử dụng Command Prompt.

Bước 4:

Tạo thư mục bằng command prompt

Bước tiếp theo là kiểm tra thư mục mà bạn vừa tạo. Truy cập ổ mà bạn vừa chọn để tạo thư mục. Lúc này bạn sẽ nhìn thấy một thư mục có tên là con. Nhiệm vụ của bạn là click vào thư mục đó và chọn Delete.

Bước 5:

Tạo thư mục bằng command prompt

Lúc này một hộp thoại mới xuất hiện hỏi bạn có muốn xóa thư mục hay không, bạn click chọn Yes.

Bước 6:

Tạo thư mục bằng command prompt

Một cửa sổ popup mới xuất hiện và thông báo rằng bạn không thể xóa được thư mục này. Dù bạn có click chọn Try Again bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể xóa được thư mục Con.

2. Làm thế nào để xóa thư mục không thể xóa và không thể đổi tên?

Tạo thư mục bằng command prompt

Để xóa thư mục không thể xóa và không thể đổi tên mà bạn đã tạo, thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Đầu tiên mở Command Prompt.

2. Tiếp theo nhập D: vào cửa sổ Command Prompt (nếu bạn tạo thư mục trong ổ D:) rồi nhấn Enter.

3. Bây giờ bạn có thể xóa các tập tin trong thư mục "con" mà bạn đã tạo để xóa thư mục. Để làm được điều này, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt:

rd con\

4. Khi đó thư mục Con sẽ được xóa.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 01/11/2016 10:47
4,29 👨 8.542
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Bảo mật máy tính