Cách thiết lập hành vi kéo và thả file mặc định trên Windows 10

Windows có hai hành động mặc định khi bạn kéo và thả file hoặc thư mục vào vị trí đích mới trong File Explorer: Sao chép hoặc di chuyển, tùy thuộc vào mục tiêu. Tuy nhiên, có một thủ thuật registry ẩn cho phép bạn thay đổi hành vi mặc định này trong Windows 10.

Hành vi mặc định của Windows 10

Theo mặc định, Windows sao chép bất cứ thứ gì bạn kéo và thả vào một thư mục trên một ổ khác và di chuyển nó nếu bạn kéo và thả nó vào một thư mục khác trên ổ hiện tại.

Mặc dù bạn có thể thay đổi hành vi kéo và thả bằng phím tắt, nhưng đó là một giải pháp tạm thời và yêu cầu bạn nhấn phím mỗi khi muốn di chuyển hoặc sao chép các mục. Sau đây là cách bạn có thể buộc Windows thay đổi hành vi sao chép hoặc di chuyển, bất kể bạn có đang kéo các mục vào cùng một ổ hay không.

Thay đổi hành vi kéo và thả file hoặc thư mục thông qua Registry Editor

Registry Editor là một công cụ mạnh mẽ. Nếu bị lạm dụng, nó có thể khiến hệ thống của bạn không ổn định hoặc thậm chí không thể hoạt động. Tuy nhiên, đây là một thủ thuật khá đơn giản. Miễn là bạn làm theo hướng dẫn, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.

Nếu trước đây bạn chưa từng làm việc với Registry Editor, bạn có thể muốn đọc một chút thông tin về Windows Registry trước khi bắt đầu. Hãy nhớ sao lưu registry và máy tính trước khi bạn thực hiện các thay đổi sau.

Để an toàn hơn, bạn có thể muốn tạo một System Restore (điểm khôi phục hệ thống) trước khi tiếp tục. Bằng cách này, nếu có sự cố xảy ra, bạn có thể quay lại thời điểm trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ.

Để thay đổi hành vi mặc định, bạn sẽ cần chỉnh sửa hai mục registry. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy mở Registry Editor và điều hướng đến key sau trong thanh bên trái:

HKEY_CLASSES_ROOT\*

Khi ở đây, nhấp chuột phải vào thư mục * và chọn New > DWORD (32-bit) Value. Đặt tên cho giá trị là DefaultDropEffect.

Bây giờ, bạn sẽ sửa đổi giá trị đó thành luôn sao chép hoặc luôn di chuyển các file và thư mục làm hành vi thả mặc định. Có 4 giá trị bạn có thể sử dụng với hiệu ứng khác nhau. Mặc dù ta sẽ chỉ quan tâm đến hai trong số các hành động, nhưng bạn có thể xem qua tóm tắt về những tùy chọn này như sau:

  • Default action (0): Để Windows quyết định sao chép hoặc di chuyển file và thư mục khi bạn kéo và thả nó vào vị trí.
  • Always copy (1): Một bản sao của file hoặc thư mục sẽ luôn được đặt ở đích.
  • Always move (2): File hoặc thư mục sẽ di chuyển đến đích.
  • Always create a shortcut (4): Một liên kết đến file hoặc thư mục gốc sẽ luôn được đặt ở đích.

Bấm đúp vào giá trị DefaultDropEffect mới để mở cửa sổ chỉnh sửa và nhập 1 hoặc 2, tùy thuộc vào cách bạn muốn sao chép hoặc di chuyển các file hoặc thư mục. Trong ví dụ này, bài viết sẽ sử dụng 1 để luôn sao chép các file hoặc thư mục. Khi hoàn tất, hãy nhấn OK.

Bấm đúp vào giá trị DefaultDropEffect mới để mở cửa sổ chỉnh sửa và nhập 1 hoặc 2
Bấm đúp vào giá trị DefaultDropEffect mới để mở cửa sổ chỉnh sửa và nhập 1 hoặc 2

Tiếp theo, điều hướng đến key thứ hai và lặp lại các bước phía trên; tạo một DWORD (32-bit) Value mới, đặt tên là DefaultDropEffect và đặt giá trị thành 1.

Sử dụng thanh bên trái để điều hướng đến key sau (hoặc sao chép và dán nó vào thanh địa chỉ Registry Editor):

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects

Nhấp chuột phải vào thư mục AllFilesystemObjects và chọn New > DWORD (32-bit) Value. Đặt tên cho DWORD mới là DefaultDropEffect.

Đặt tên cho DWORD mới là DefaultDropEffect
Đặt tên cho DWORD mới là DefaultDropEffect

Bây giờ, bấm đúp vào giá trị DefaultDropEffect mới, đặt hộp Value data thành 1, sau đó bấm OK để đóng cửa sổ.

Bây giờ, bạn có thể đóng Registry Editor và các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức, không cần phải khởi động lại máy tính.

Thứ Năm, 02/07/2020 13:38
51 👨 1.506
0 Bình luận
Sắp xếp theo