Cách chặn cài Edge Chromium tự động trên Windows 10

Microsoft đã công bố bản phát hành cho phiên bản Microsoft Edge mới, dựa trên công cụ Chromium hỗ trợ Google Chrome. Trình duyệt mới này sẽ thay thế trình duyệt Microsoft Edge cũ dựa trên công cụ EdgeHTML  và đến với người dùng thông qua Windows Update.

Nếu chưa sẵn sàng cài đặt phiên bản Microsoft Edge mới này, bạn có thể sử dụng Edge Blocker Toolkit, công cụ giúp dừng tải xuống trình duyệt Microsoft Edge dựa trên Chromium trên máy tính.

Chặn cài đặt tự động trình duyệt Microsoft Edge Chromium

Bắt đầu bằng cách tải xuống bản build Edge Blocker Toolkit mới nhất từ ​​các server của Microsoft.

Chạy file thực thi và trích xuất nội dung vào một thư mục.

Mở Windows Command Prompt với quyền admin.

Điều hướng đến thư mục nơi bạn trích xuất Blocker Toolkit.

Thực thi lần lượt các lệnh sau để chặn tải xuống trình duyệt web Chromium Microsoft Edge trên máy tính:

Chặn tải xuống trình duyệt web Chromium Microsoft Edge trên máy tính
Chặn tải xuống trình duyệt web Chromium Microsoft Edge trên máy tính
EdgeChromium_Blocker.cmd /B
EdgeChromium_Blocker.cmd [] /B

Bản cập nhật hiện đã bị chặn và sẽ không được tải xuống vào hoặc sau ngày 15 tháng 1 năm 2020.

Bây giờ, nếu quyết định dùng thử bản cập nhật và muốn tải xuống, bạn sẽ lại cần đến Blocker Toolkit một lần nữa.

Mở Windows Command Prompt với quyền Admin.

Điều hướng đến thư mục nơi bạn trích xuất Blocker Toolkit.

Thực thi lần lượt các lệnh sau để tải xuống trình duyệt web Chromium Microsoft Edge trên máy tính:

EdgeChromium_Blocker.cmd /U
EdgeChromium_Blocker.cmd [] /U

Bản cập nhật hiện được bỏ chặn và sẽ được tải xuống trên hệ thống Windows 10.

Vô hiệu hóa việc phân phối tự động bằng Group Policy Editor

Cài đặt Group Policy được tạo theo đường dẫn này:

Computer Configuration > Administrative Template > Windows Components > Windows Update > Microsoft Edge (Chromium-based) Blockers

Nếu PC có Group Policy, bạn có thể sử dụng Group Policy Editor để thực hiện các thay đổi.

Ngăn chặn cài đặt Edge bằng Registry Editor

Mặc dù Microsoft đã phát hành Edge Blocker Toolkit để chặn cài đặt tự động Microsoft Edge, nhưng nó chủ yếu được sử dụng cho các doanh nghiệp. Nếu bạn, với tư cách là một người dùng gia đình cá nhân, vì một số lý do, muốn ngăn Edge mới bị đẩy vào PC thông qua Windows Update, đây là những gì bạn có thể làm.

Xin lưu ý rằng việc thay đổi Registry Editor không chính xác có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bài viết khuyên bạn nên tạo điểm khôi phục hệ thống trước khi tiếp tục.

Nhấn Win+R kết hợp để mở hộp thoại Run. Nhập regedit.exe, vào trường trống của hộp và nhấn phím Enter để mở Registry Editor.

Điều hướng đến đường dẫn này
Điều hướng đến đường dẫn này

Khi Registry Editor mở ra, hãy điều hướng đến đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EdgeUpdate

Tại đây, chuyển sang bên phải và tạo giá trị DWORD 32 bit mới. Đặt tên là DoNotUpdateToEdgeWithChromium.

Vui lòng lưu ý rằng ngay cả khi bạn đang chạy phiên bản Windows 64 bit, bạn vẫn phải tạo giá trị DWORD 32 bit.

Tạo giá trị DoNotUpdateToEdgeWithChromium
Tạo giá trị DoNotUpdateToEdgeWithChromium

Bây giờ, để cấu hình giá trị của nó và chặn phân phối Edge thông qua Windows Update, nhấp đúp vào mục nhập.

Trong hộp Edit String xuất hiện, đặt giá trị thành 1 để chặn việc phân phối Edge Chromium.

Nếu bạn muốn bỏ chặn tính năng này, chỉ cần quay lại và xóa mục nhập hoặc thay đổi dữ liệu giá trị thành 0.

Sau khi hoàn tất, hãy đóng và thoát Registry Editor.

Sau đây, trình duyệt Edge sẽ không được phân phối hoặc cài đặt qua Windows Update trên PC Windows 10.

Thứ Năm, 02/07/2020 08:08
51 👨 1.066
0 Bình luận
Sắp xếp theo