Thêm hoặc thay đổi thông tin hỗ trợ OEM trên Windows 10

Khi mua một máy tính mới, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ OEM. Các thông tin này bao gồm Model máy tính, logo nhà sản xuất, URL hỗ trợ và các chi tiết khác. Trên Windows 10 bạn có thể dễ dàng xem được các thông tin hỗ trợ OEM này trên trang Settings và trong cửa sổ System Properties.

Windows 10 cho phép người dùng có thể thêm, chỉnh sửa hoặc loại bỏ các thông tin hỗ trợ OEM. Đó là các thông tin đặc biệt mà nhà cung cấp phần cứng có thể bổ sung bởi để hiển thị logo của mình, tên, model máy tính, số điện thoại hỗ trợ, URL và hỗ trợ múi giờ.

Trước khi tiến hành thực hiện các bước, trước hết phải xem được các thông tin nào mà bạn có thể chỉnh sửa, thêm hoặc gỡ bỏ trên thông tin hỗ trợ OEM.

- Ảnh Logo.

- Tên nhà sản xuất.

- Tên Model.

- Hỗ trợ các múi giờ.

- Hỗ trợ URL.

- Số điện thoại hỗ trợ.

Chỉnh sửa thông tin hỗ trợ OEM trên Windows 10

Bước 1:

Đầu tiên, chọn biểu tượng Windows, sau đó nhập regedit vào đó. Điều này để nhanh chóng hiển thị Cortana và các lệnh tương tự dưới dạng Best match.

Bước 2:

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, click chọn regedit (Run command).

Chọn regedit (Run command)

Bước 3:

Nếu trên màn hình xuất hiện cửa sổ UAC, click chọn Yes.

Bước 4:

Trên của sổ Registry Editor bạn điều hướng theo key:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation

Bước 5:

Tại key OEMInformation, ở khung bên phải kích chuột phải vào một khoảng trống bất kỳ, sau đó chọn New => String Value.

Chọn New => String Value

Bước 6:

Thực hiện theo các bước để tạo một String value cho mỗi thông tin hỗ trợ.

Bước 7:

Tiếp theo kích đúp chuột vào String value và nhập giá trị trong khung Value data. Dưới đây là giá trị Value data cho mỗi thông tin hỗ trợ:

Manufacturer

Gán một tên bất kỳ mà bạn muốn xem tại mục Manufacturer vào khung Value data. Sau đó click chọn OK.

Thông tin mục Manufacturer

Model

Nhập model máy tính của bạn vào khung Value data.

SupportHours (hỗ trợ múi giờ)

Gán một khung giờ vào khung Value data mà bạn muốn hiển thị bằng SupportHours.

SupportPhone (hỗ trợ số điện thoại)

Nhập một số điện thoại vào khung Value data.

Lưu ý:

Cả SupportHours và SupportPhone giới hạn 256 ký tự mà thôi.

SupportUrl

Nhập URL vào khung Value data và đó là trang web hỗ trợ OEM.

Logo

Bạn phải thực hiện một vài yêu cầu để chỉnh sửa logo hỗ trợ OEM.

1. Hình ảnh không được lớn hơn kích thước 120 x 120.

2. Color depth (độ sâu màu sắc) - 32 bit.

3. Tập tin hình ảnh phải ở định dạng .BMP.

Do đó trong khung Value data, nhập đầy đủ đường dẫn tập tin hình ảnh. Chọn OK để thực hiện các chỉnh sửa.

Tiếp theo, mở Settings => System => About và ở khung bên phải, tìm mục Support. Tại mục Support, tất cả các thông tin hỗ trợ OEM mà bạn chỉnh sửa sẽ hiển thị tại đó.

Mục Support

Ngoài ra mở Control Panel, sau đó chọn System và các thông tin OEM bạn chỉnh sửa sẽ hiển thị tại đó.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Chủ Nhật, 19/02/2017 09:26
4,26 👨 20.668
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10