Cách thêm đồ họa thú vị vào hình ảnh đăng lên mạng xã hội bằng Photoshop

Tạo bong bóng văn bản

1. Chọn công cụ Custom Shape trong Toolbar.

Chọn Custom Shape

2. Trong thanh Options, bấm vào trường Shape để mở công cụ Shape Picker.

3. Trong Shape Picker, nhấp vào biểu tượng bánh răng, chọn danh mục Talk Bubbles và chọn hình dạng bạn muốn.

Chọn hình dạng

4. Kéo bên trong hình ảnh để tạo một bong bóng văn bản. Điều này tự động tạo ra một layer Shape chứa đối tượng này.

Tạo bong bóng văn bản

5. Trong thanh Options, bấm vào trường Fill và chọn màu cho bong bóng văn bản.

Chọn màu cho bong bóng văn bản

6. Chọn công cụ Move trong Toolbar và kéo để di chuyển bong bóng văn bản vào đúng vị trí.

7. Chọn Edit > Transform Path > Flip horizontal để lật bong bóng văn bản.

Tạo một bong bóng văn bản khác

1. Trong bảng điều khiển Layers, nhấp chuột phải vào layer Shape và chọn Duplicate Layer.

Chọn Duplicate layer

2. Với layer Shape thứ hai được chọn trong bảng điều khiển Layers, chọn công cụ Move trong Toolbar. Trong ảnh, kéo để di chuyển bong bóng văn bản thứ hai.

3. Chọn lại công cụ Custom Shape trong Toolbar, nhấp vào trường Fill và chọn màu cho bong bóng văn bản thứ hai.

Chọn màu cho bóng bóng thứ 2

4. Chọn Edit > Free Transform Path hoặc nhấn Cmd+T (MacOS) hoặc Ctrl+T (Windows). Trong ảnh, kéo các điểm neo trên bong bóng văn bản thứ hai để thay đổi kích thước của nó. Nhấp ra ngoài bong bóng văn bản để áp dụng thay đổi.

Mẹo: Các đối tượng bạn tạo bằng công cụ Shape là các đối tượng vector, vì vậy các cạnh của chúng rất mịn. Bạn có thể thay đổi kích thước và biến đổi chúng bao nhiêu lần tùy thích mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.

5. Chọn công cụ Horizontal Type trong thanh Options và thêm văn bản trên mỗi bong bóng văn bản.

Thêm văn bản

Tạo khung xung quanh một phần của hình ảnh

1. Chọn công cụ Rectangle trong Toolbar.

2. Kéo bên trong hình ảnh để tạo một hình chữ nhật.

3. Trong bảng Properties, nhấp vào trường Color và chọn biểu tượng No Fill. Nhấp vào trường Stroke và chọn một màu. Kéo thanh trượt Size để đặt kích thước cho stroke (nét vẽ). Các stroke xung quanh đối tượng trống trông giống như khung xung quanh một phần của hình ảnh.

Nhấp vào trường Color và chọn biểu tượng No Fill

4. Chọn Edit > Free Transform hoặc nhấn Cmd+T (MacOS) hoặc Ctrl+T (Windows). Trong ảnh, kéo các điểm neo trên đối tượng để thay đổi kích thước của nó. Nhấn Enter hoặc Return để áp dụng thay đổi này.

Mẹo: Để ẩn đường path màu xanh khỏi chế độ xem, hãy chọn một layer hoặc công cụ khác.

Lưu sản phẩm của bạn

Lưu sản phẩm

1. Chọn File > Save as để lưu một bản sao của ảnh ở định dạng PSD với các layer được giữ nguyên. Bạn có thể chỉnh sửa chúng trong tương lai nếu cần.

2. Chọn File > Save as một lần nữa để lưu bản sao của hình ảnh ở định dạng JPEG hoặc PNG và đăng lên mạng xã hội.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Chủ Nhật, 21/07/2019 10:28
52 👨 1.267
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Adobe Photoshop