Cách thay đổi những gì Alt+Tab hiển thị trong Windows 10

Bạn có thể nhấn các phím Alt+Tab hoặc Ctrl+Alt+Tab để chuyển đổi giữa các ứng dụng và trang web đang mở trong Windows 10.

Tính năng Alt+Tab mới cho người dùng Insider

Bắt đầu với Windows 10 build 20161, tất cả các tab mở trong Microsoft Edge sẽ bắt đầu xuất hiện trong Alt + Tab, chứ không chỉ hoạt động trong mỗi cửa sổ trình duyệt.

Nếu bạn muốn ít tab hơn hoặc trải nghiệm Alt + Tab cổ điển, Microsoft đã thêm một số cài đặt cho bạn trong Settings > System > Multitasking. Bạn có thể cấu hình Alt + Tab để chỉ hiển thị 3 hoặc 5 tab gần nhất, hay chọn "Open windows only" để tắt hoàn toàn tính năng này.

Tính năng Alt + Tab này hiện đang được triển khai cho một tập hợp con người dùng Insider trong Dev Channel và yêu cầu bản build Canary hoặc Dev của Microsoft Edge (phiên bản 83.0.475.0 trở lên).

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi nội dung hiển thị khi bạn nhấn Alt+Tab để chuyển giữa các ứng dụng và trang web đang mở trong Windows 10.

Thay đổi nội dung hiển thị trong Alt+Tab qua Settings

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng System.

2. Nhấp vào Multitasking ở bên trái.

3. Trong Alt + Tab ở bên phải, chọn một tùy chọn bên dưới bạn muốn trong menu drop-down Pressing Alt + Tab shows:

  • Open windows and all tabs in Edge (Mở các cửa sổ và tất cả mọi tab trong Edge) (mặc định)
  • Open windows and 5 most recent tabs in Edge (Mở các cửa sổ và 5 tab gần đây nhất trong Edge)
  • Open windows and 3 most recent tabs in Edge (Mở các cửa sổ và 3 tab gần đây nhất trong Edge)
  • Open windows only (Chỉ mở cửa sổ)
Chọn một tùy chọn trong menu drop-down Pressing Alt + Tab shows
Chọn một tùy chọn trong menu drop-down Pressing Alt + Tab shows

4. Bây giờ, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Thứ Ba, 07/07/2020 07:53
2,73 👨 6.194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10