Cách tạo lời nhắc dựa trên vị trí bằng iPhone

Trong iOS, ứng dụng Reminders (Lời Nhắc) của Apple có thể được đặt để nhắc bạn về một cái gì đó cụ thể, khi bạn đến hoặc rời khỏi một địa điểm. Ứng dụng thực hiện được điều này bằng cách sử dụng một tính năng gọi là Geofencing, kích hoạt thông báo nhắc nhở khi vị trí của bạn thay đổi.

Một lời nhắc dựa trên vị trí có thể hữu ích trong rất nhiều tình huống. Chẳng hạn như bạn cần nhớ phải mua một thứ gì đó cho bữa tối, sau khi rời văn phòng. Hoặc có thể bạn cần một chút thời gian để cho mèo ăn hay tưới cây khi đi làm về vào buổi tối.

Bất kể trường hợp sử dụng của bạn liên quan đến điều gì, đây là cách thiết lập lời nhắc dựa trên vị trí với iPhone hoặc iPad chạy iOS 13 trở lên.

Việc thêm một lời nhắc vào danh sách có thể được thực hiện bằng cách nhấn vào danh sách và sau đó nhấn vào nút + New Reminder. Nếu bạn không có danh sách, hãy nhấn vào các danh mục Today, Scheduled, All hoặc Flagged ở đầu ứng dụng, sau đó chọn New Reminder ở cuối màn hình.

Thêm lời nhắc vào danh sách
Thêm lời nhắc vào danh sách

Khi bạn đã đặt tên cho lời nhắc của mình, hãy nhấn nút thông tin ("i") bên cạnh để mở màn hình Details, sau đó nhấn vào công tắc chuyển đổi bên cạnh Remind me at a location để chuyển nó sang vị trí On màu xanh lá cây.

Nhấn vào Location, sau đó tìm kiếm hoặc nhập địa chỉ vào trường tìm kiếm ở đầu màn hình. Nhấn vào một vị trí trong kết quả, sau đó chọn Arriving hoặc Leaving trên bản đồ xuất hiện.

Chọn Arriving hoặc Leaving
Chọn Arriving hoặc Leaving

Ngoài ra, bạn có thể chọn để nhận lời nhắc tại nhà hoặc nơi làm việc được xác định trước trong Maps, hay khi vào hoặc ra khỏi xe. Dù bạn chọn gì, hãy quay lại màn hình Details, sau đó nhấn Done. Lời nhắc dựa trên vị trí của bạn được thiết lập và sẵn sàng hoạt động.

Chủ Nhật, 01/03/2020 08:14
52 👨 1.518
0 Bình luận
Sắp xếp theo