Cách tạm dừng và tiếp tục đồng bộ OneDrive trên Windows 10

OneDrivedịch vụ lưu trữ dựa trên đám mây đi kèm với tài khoản Microsoft. OneDrive được tích hợp vào Windows 10, nơi bạn có thể xem, duyệt, upload và chia sẻ các file đã lưu trực tuyến vào OneDrive từ bất kỳ PC, máy tính bảng hoặc điện thoại nào.

Sau khi bạn thiết lập OneDrive và chạy nó, OneDrive sẽ tự động đồng bộ các file và thư mục đã chọn với PC của bạn. Bắt đầu với bản cập nhật Windows 10 Anniversary Update, bạn có thể tạm dừng đồng bộ hóa file và thư mục trên OneDrive nếu cần.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tạm dừng và tiếp tục đồng bộ trong OneDrive trên Windows 10.

Dừng đồng bộ trong OneDrive bằng cách đóng OneDrive

1. Nhấp vào biểu tượng OneDrive trong khu vực thông báo, nhấn vào More và chọn Close OneDrive.

Nhấn vào More và chọn Close OneDrive
Nhấn vào More và chọn Close OneDrive

2. Nhấp vào Close OneDrive để xác nhận.

Nhấp vào Close OneDrive
Nhấp vào Close OneDrive

3. OneDrive bây giờ sẽ bị đóng và việc đồng bộ bị dừng cho đến khi bạn mở ứng dụng OneDrive vào lần tiếp theo.

Lưu ý: OneDrive cũng sẽ tiếp tục đồng bộ khi bạn đăng nhập vào Windows 10 trong lần tiếp theo, nếu OneDrive được thiết lập để tự động khởi động khi bạn đăng nhập.

OneDrive sẽ tự đồng bộ lại nếu nó được thiết lập chạy cùng Windows 10
OneDrive sẽ tự đồng bộ lại nếu nó được thiết lập chạy cùng Windows 10

Tạm dừng đồng bộ trong OneDrive

1. Nhấp vào biểu tượng OneDrive trong khu vực thông báo, nhấn vào More, chọn Pause syncing và kích vào 2 hours, 8 hours hoặc 24 hours tùy theo khoảng thời gian bạn muốn tạm dừng việc đồng bộ.

Lưu ý: Nếu OneDrive hiện không chạy để hiển thị biểu tượng này, hãy chạy:

%LocalAppData%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
Chọn Pause syncing
Chọn Pause syncing

2. Việc đồng bộ OneDrive bây giờ sẽ bị tạm dừng cho đến khi hết thời gian đã chọn hoặc bạn tiếp tục đồng bộ theo cách thủ công trong tùy chọn 3 bên dưới.

Việc đồng bộ OneDrive bây giờ sẽ bị tạm dừng
Việc đồng bộ OneDrive bây giờ sẽ bị tạm dừng

Tiếp tục đồng bộ trong OneDrive

1. Nhấp vào biểu tượng OneDrive bị tạm dừng trong khu vực thông báo, nhấn vào More và chọn Resume syncing.

Lưu ý: Nếu OneDrive hiện không chạy để hiển thị biểu tượng này, hãy chạy:

%LocalAppData%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
Chọn Resume syncing
Chọn Resume syncing

2. Việc đồng bộ hóa OneDrive bây giờ sẽ tiếp tục.

Việc đồng bộ hóa OneDrive bây giờ sẽ tiếp tục
Việc đồng bộ hóa OneDrive bây giờ sẽ tiếp tục

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Hai, 19/04/2021 08:09
52 👨 1.909
0 Bình luận
Sắp xếp theo