Tại sao địa chỉ IP 10.0.0.2 được sử dụng?

10.0.0.2 là địa chỉ IP được tìm thấy trên nhiều mạng máy tính cục bộ, đặc biệt là mạng doanh nghiệp. Các router mạng cấp doanh nghiệp được gán địa chỉ IP 10.0.0.1 vì địa chỉ cổng cục bộ của chúng thường được cấu hình để hỗ trợ mạng con, và địa chỉ IP khách bắt đầu từ 10.0.0.2.

Địa chỉ này cũng là địa chỉ cục bộ mặc định đối với một số model thiết bị router băng thông rộng tại nhà nhất định, đến từ các thương hiệu như Zoom, Edimax, Siemens và Micronet.

Tại sao địa chỉ IP 10.0.0.2 lại phổ biến?

Địa chỉ IP 10.0.0.2

Internet Protocol version 4 (IPv4) định nghĩa một số địa chỉ IP nhất định bị hạn chế sử dụng riêng, có nghĩa là chúng không thể được sử dụng cho máy chủ web hoặc máy chủ Internet khác. Phạm vi địa chỉ IP Private đầu tiên và lớn nhất bắt đầu với 10.0.0.0.

Mạng công ty (nơi luôn muốn linh hoạt trong việc phân bổ một số lượng lớn các địa chỉ IP) tự nhiên sẽ bị hấp dẫn bởi việc sử dụng 10.0.0.0 làm địa chỉ mặc định của chúng, vì 10.0.0.2 là một trong những địa chỉ đầu tiên được phân bổ từ phạm vi đó.

Tự động gán địa chỉ IP 10.0.0.2

Máy tính và các thiết bị khác hỗ trợ DHCP có thể tự động nhận địa chỉ IP từ router. Router quyết định địa chỉ nào được gán từ phạm vi mà nó quản lý (phạm vi này được gọi là DHCP pool).

Router thường sẽ gán các địa chỉ này theo tuần tự (mặc dù thứ tự không được bảo đảm). Do đó, 10.0.0.2 thường là địa chỉ được cung cấp cho máy khách đầu tiên trên mạng cục bộ kết nối với router có địa chỉ IP 10.0.0.1.

Gán thủ công địa chỉ IP 10.0.0.2

Hầu hết các thiết bị mạng hiện đại bao gồm máy tính và game console, cho phép người dùng gán địa chỉ IP cho chúng theo cách thủ công. Đây được gọi là địa chỉ IP tĩnh.

Để làm điều đó, cụm "10.0.0.2" phải được nhập vào màn hình cấu hình cài đặt mạng trên thiết bị. Router phải được cấu hình để gán địa chỉ cho thiết bị cụ thể đó, tùy thuộc vào địa chỉ MAC vật lý của nó.

Tuy nhiên, việc chỉ nhập các số này không đảm bảo đây là địa chỉ hợp lệ để thiết bị đó sử dụng. Router cục bộ cũng phải được cấu hình để bao gồm địa chỉ 10.0.0.2 trong phạm vi được hỗ trợ của nó.

Làm việc với địa chỉ IP 10.0.0.2

Làm việc với địa chỉ 10.0.0.2

Việc truy cập một router được gán địa chỉ IP 10.0.0.2 dễ dàng như việc mở địa chỉ IP trên một URL thông thường, bằng cách truy cập http://10.0.0.2.

Hầu hết các mạng đều gán các địa chỉ IP Private như 10.0.0.2 tự động thông qua việc sử dụng DHCP. Việc cố gắng gán nó cho thiết bị theo cách thủ công cũng có thể nhưng không được đề xuất do nguy cơ xảy ra hiện tượng xung đột địa chỉ IP.

Các router không thể nhận ra một địa chỉ cụ thể trong pool của nó đã được gán cho thiết bị khách theo cách thủ công hay chưa, trước khi gán nó một cách tự động. Trong trường hợp xấu nhất, hai thiết bị khác nhau trên mạng sẽ được gán cùng một địa chỉ IP 10.0.0.2, dẫn đến các việc kết nối không thành công cho cả hai thiết bị.

Xem thêm:

Thứ Năm, 22/11/2018 17:22
52 👨 1.801
0 Bình luận
Sắp xếp theo