Cách reset ứng dụng Windows Security trong Windows 10

Windows 10 bao gồm Windows Security, cung cấp tính năng bảo vệ chống virus mới nhất. Thiết bị của bạn sẽ được bảo vệ tích cực ngay từ khi khởi động Windows 10. Windows Security liên tục quét malware (phần mềm độc hại), virus và các mối đe dọa bảo mật. Ngoài tính năng bảo vệ thời gian thực này, các bản cập nhật được tải xuống tự động, giúp giữ an toàn cho thiết bị và bảo vệ chúng khỏi những mối đe dọa.

Nếu Windows Security gặp sự cố hoặc không mở được, bạn có thể reset và/hoặc đăng ký lại ứng dụng Windows Security để khắc phục sự cố.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách reset và đăng ký lại ứng dụng Windows Security trong Windows 10.

Reset ứng dụng Windows Security từ menu Start

1. Mở menu Start.

2. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào Windows Security trên danh sách Start, nhấn vào More và chọn App settings.

Nhấn vào More và chọn App settings
Nhấn vào More và chọn App settings

3. Nhấp vào nút Reset trong Settings.

Nhấp vào nút Reset trong Settings
Nhấp vào nút Reset trong Settings

4. Nhấn Reset để xác nhận.

5. Bây giờ bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Reset ứng dụng Windows Security trong PowerShell

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ khả dụng bắt đầu với Windows 10 build 20175.

1. Mở Windows PowerShell.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell rồi nhấn Enter.

Get-AppxPackage *Microsoft.Windows.SecHealthUI* | Reset-AppxPackage

3. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Reset ứng dụng Windows Security trong PowerShell
Reset ứng dụng Windows Security trong PowerShell

Cài đặt và đăng ký lại ứng dụng Windows Security trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Sao chép và dán lệnh dưới đây vào Command Prompt và nhấn Enter.

Code:

PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "& {$manifest = (Get-AppxPackage *Microsoft.Windows.SecHealthUI*).InstallLocation + '\AppxManifest.xml' ; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $manifest}"

3. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Cài đặt và đăng ký lại ứng dụng Windows Security trong Command Prompt
Cài đặt và đăng ký lại ứng dụng Windows Security trong Command Prompt

Xem thêm:

Thứ Ba, 06/10/2020 11:35
51 👨 4.371
0 Bình luận
Sắp xếp theo