Cách tải và sử dụng Program Install and Uninstall Troubleshooter trong Windows

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách sử dụng Program Install and Uninstall Troubleshooter để khắc phục sự cố chặn cài đặt hoặc gỡ bỏ chương trình trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Program Install and Uninstall Troubleshooter

Program Install and Uninstall Troubleshooter cho phép bạn tự động sửa chữa các sự cố bao gồm những registry key bị hỏng ngăn bạn cài đặt hoặc gỡ bỏ chương trình.

Program Install and Uninstall Troubleshooter sửa lỗi:

  • Registry key bị hỏng trên hệ điều hành 64-bit
  • Các registry key kiểm soát dữ liệu cập nhật bị hỏng
  • Sự cố khiến chương trình mới không được cài đặt
  • Sự cố khiến các chương trình hiện có không được gỡ cài đặt hoặc cập nhật hoàn toàn
  • Các sự cố ngăn bạn gỡ cài đặt một chương trình thông qua Add or Remove Programs (hay Programs and Features) trong Control Panel.

Cách sử dụng Program Install and Uninstall Troubleshooter trong Windows

Đây là cách thực hiện:

1. Tải Program Install and Uninstall Troubleshooter.

2. Bỏ chặn file ZIP đã tải xuống.

3. Giải nén (kéo và thả) file MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall.meta.diagcab từ trong file ZIP vào desktop.

4. Chạy file MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall.meta.diagcab.

Trình khắc phục sự cố sẽ chỉ chạy và không được cài đặt.

5. Nhấp vào liên kết Advanced trong trình khắc phục sự cố.

Nhấp vào liên kết Advanced
Nhấp vào liên kết Advanced

6. Bỏ chọn hộp Apply repairs automatically và nhấp vào Next.

Nhấp vào liên kết Advanced
Nhấp vào liên kết Advanced

7. Tùy thuộc vào việc bạn gặp sự cố khi cài đặt hay gỡ cài đặt một chương trình, hãy chọn tùy chọn tương ứng.

Chọn tùy chọn tương ứng khi gặp sự cố khi cài đặt hay gỡ cài đặt một chương trình
Chọn tùy chọn tương ứng khi gặp sự cố khi cài đặt hay gỡ cài đặt một chương trình

8. Chọn chương trình bạn muốn cài đặt hoặc gỡ cài đặt và nhấp vào Next.

Chọn chương trình bạn muốn cài đặt hoặc gỡ cài đặt
Chọn chương trình bạn muốn cài đặt hoặc gỡ cài đặt

9. Thực hiện lựa chọn và làm theo bất kỳ hướng dẫn nào trong trình khắc phục sự cố, tùy thuộc vào những gì bạn muốn cho đến khi hoàn tất và hy vọng công cụ đã giúp khắc phục được sự cố.

Thứ Năm, 27/08/2020 07:54
3,77 👨 7.625
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 8