Những phím tắt Adobe Acrobat hữu ích

Chú thích: Bài viết này cung cấp hướng dẫn cho Acrobat DC và Acrobat 2017.

Adobe Acrobat là một nhóm phần mềm ứng dụng cho phép xem, in và quản lý các file PDF. Adobe Acrobat được phân phối dưới dạng phần mềm thương mại theo giấy phép độc quyền của tập đoàn Adobe. Sau đây là những phím tắt Adobe Acrobat hữu ích bạn nên ghi nhớ!

Các phím tắt để chọn công cụ

Để bật các shortcut chỉ gồm một phím, hãy mở hộp thoại Preferences (Edit > Preferences) và trong phần General, chọn tùy chọn Use Single-Key Accelerators To Access Tools.

Công cụPhím tắt trên Windows/UNIXPhím tắt trên Mac OS
Công cụ HandHH
Tạm thời chọn công cụ HandBackSpaceBackSpace
Công cụ SelectVV
Công cụ Marquee ZoomZZ
Chuyển đổi lần lượt các công cụ: Marquee Zoom, Dynamic Zoom, LoupeShift+ZShift+Z
Tạm thời chọn công cụ Dynamic Zoom (khi công cụ Marquee Zoom đang được chọn)ShiftShift
Thu nhỏ tạm thời (khi công cụ Marquee Zoom đang được chọn)CtrlOption
Tạm thời chọn công cụ Zoom InCtrl+BackSpaceBackSpace+Command
Công cụ Select ObjectRR
Công cụ Edit ObjectOO
Vào/Thoát chỉnh sửa biểu mẫuAA
Công cụ CropCC
Công cụ LinkLL
Công cụ Text FieldFF
Chuyển đổi lần lượt giữa các công cụ trong chế độ authoring: Text Field, Check Box, Radio Button, List Box, Dropdown Box, Button, Digital Signature, BarcodeShift+FShift+F
Công cụ 3DMM
Chuyển đổi lần lượt giữa các công cụ Multimedia: 3D object, SWF, Sound, VideoShift+MShift+M
Công cụ Edit Document TextTT
Công cụ Redact (loại bỏ những thông tin nhạy cảm trong tài liệu PDF)Shift+YShift+Y
Chuyển đổi lần lượt giữa các công cụ Touch Up: Touch Up Text, Touch Up Reading Order, Touch Up ObjectShift+TShift+T
Trình gỡ lỗi JavaScriptCtrl+JCommand+J
Công cụ Insert Blank PagesShift+Ctrl+TShift+Command+T
Chèn fileCtrl+Shift+IShift+Command+I
Xóa trangCtrl+Shift+DShift+Command+D
Mở Output Preview~~
Công cụ Touch Up Reading Order (hoặc nếu công cụ này đã được chọn, nhấn phím tắt này sẽ quay trở lại hộp thoại)Shift+Ctrl+UShift+Command+U

Các phím tắt để làm việc với các bình luận

Để bật các shortcut chỉ gồm một phím, hãy mở hộp thoại Preferences (Edit > Preferences) và trong phần General, chọn tùy chọn Use Single-Key Accelerators To Access Tools.

Kết quảPhím tắt trên Windows/UNIXPhím tắt trên Mac OS
Công cụ Sticky NoteSS
Công cụ Text EditsEE
Công cụ StampKK
Công cụ highlighting hiện tạiUU
Chuyển đổi tuần tự giữa các công cụ highlighting: Highlighter, Underline Text, Cross Out TextShift+U (chỉ trên Windows)Shift+U
Công cụ drawing markup hiện tạiDD
Chuyển đổi tuần tự giữa các công cụ drawing markup: Cloud, Arrow, Line, Rectangle, Oval, Polygon Line, Polygon, Pencil Tool, Eraser ToolShift+D (chỉ trên Windows)Shift+D
Công cụ CloudQ (chỉ trên Windows)Q
Công cụ Text BoxXX
Công cụ Stamp hoặc Attach hiện tạiJJ
Chuyển đổi tuần tự giữa Stamp, Attach File và Record Audio CommentShift+JShift+J
Chuyển sang bình luận hoặc trường biểu mẫu tiếp theoTabTab
Quay lại bình luận hoặc trường biểu mẫu trước đóShift+TabShift+Tab
Thêm một dấu kiểm trong Comments List cho bình luận được chọnShift+KShift+K
Mở ghi chú pop-up (hoặc trường văn bản trong Comments List) cho bình luận đang được tập trung vàoEnterReturn
Trả lời bình luận đang được tập trung vào trong Comments ListRR
Đóng hoặc thoát ghi chú pop-up (hoặc trường văn bản trong Comments List) cho bình luận đang được tập trung vào.EscEsc

Các phím tắt để điều hướng trong tài liệu PDF

Kết quảPhím tắt trên Windows/UNIXPhím tắt trên Mac OS
Màn hình trước đóPage Up hoặc Shift+EnterPage Up hoặc Shift+Return
Màn hình tiếp theoPage Down hoặc EnterPage Down hoặc Return
Trang đầu tiênHome hoặc Shift+Ctrl+Page Up hoặc Shift+Ctrl+Mũi tên lênHome hoặc Shift+Command+Mũi tên lên
Trang cuối cùngEnd hoặc Shift+Ctrl+Page Down hoặc Shift+Ctrl+Mũi tên xuốngEnd hoặc Shift+Command+Mũi tên xuống
Trang trước đóMũi tên sang trái hoặc Ctrl+Page UpMũi tên sang trái hoặc Command+Page Up
Trang tiếp theoMũi tên sang phải hoặc Ctrl+Page DownMũi tên sang phải hoặc Command+Page Down
Tài liệu mở trước đóCtrl+F6 (UNIX)Command+F6
Tài liệu mở tiếp theoShift+Ctrl+F6 (UNIX)Shift+Command+F6
Cuộn lênMũi tên lênMũi tên lên
Cuộn xuốngMũi tên xuốngMũi tên lên xuống
Cuộn (khi công cụ Hand được chọn)BackSpaceBackSpace
Phóng toCtrl+dấu bằngCommand+dấu bằng
Thu nhỏCtrl+dấu gạch nốiCommand+dấu gạch nối

Các phím tắt để làm việc với biểu mẫu

Để bật các shortcut chỉ gồm một phím, hãy mở hộp thoại Preferences (Edit > Preferences) và trong phần General, chọn tùy chọn Use Single-Key Accelerators To Access Tools.

Kết quảPhím tắt trên Windows/UNIXPhím tắt trên Mac OS
Chuyển đổi giữa việc chỉnh sửa và xem trước biểu mẫuPP
Chuyển đổi chế độ On/Off cho hướng dẫnGG
Căn chỉnh các trường được chọn sang tráiLL
Căn chỉnh các trường được chọn sang phảiRR
Căn chỉnh các trường được chọn lên trênTT
Căn chỉnh các trường được chọn xuống dướiBB
Căn chỉnh các trường được chọn theo chiều ngangHH
Căn chỉnh các trường được chọn theo chiều dọcVV
Căn giữa các trường theo chiều ngangShift+HShift+H
Căn giữa các trường theo chiều dọcShift+VShift+V
Highlight các trườngShift+LShift+L
Hiển thị Tab OrderShift+NShift+N
JavaScript của tài liệuShift+DShift+D

Các phím tắt để làm việc với PDF Portfolio

Các phím tắt này có sẵn trong danh sách file ở bảng điều khiển Details.

Di chuyển tiêu điểm lên hoặc xuống một hàng mà không thay đổi lựa chọnCtrl+Mũi tên lên trên hoặc Ctrl+Mũi tên xuốngCommand+Mũi tên lên trên hoặc Command+Mũi tên xuống

Kết quảPhím tắt trên WindowsPhím tắt trên Mac OS
Di chuyển sang hàng tiếp theo hoặc trước đó khi ở phần thân của danh sách file ở bên tráiMũi tên lên hoặc mũi tên xuốngMũi tên lên hoặc mũi tên xuống
Nếu được nhấn trong phần thân của danh sách file, phím tắt này sẽ điều hướng lên một cấp từ trong thư mụcPhím cáchDelete
Nhấn nút Go Back trong thư mục nêu tiêu điểm tập trung vào nút nàyEnter hoặc phím cáchEnter hoặc phím cách
Nếu được nhấn khi tiêu điểm nằm trên một hàng trong danh sách file đại diện cho thư mục con, phím tắt này sẽ điều hướng đến thư mục con hoặc mở file đính kèm trong chế độ Preview.EnterEnter
Nếu đang ở trong phần thân của danh sách file, phím tắt này sẽ giúp di chuyển đến hàng đầu tiên hoặc cuối cùngHome hoặc EndHome hoặc End
Nếu đang trong phần thân của danh sách file, phím tắt này sẽ giúp di chuyển đến nhóm hàng tiếp theo hoặc cuối cùng để vừa với màn hìnhPage Down hoặc Page UpPage Down hoặc Page Up
Chọn hoặc bỏ chọn tất cả các fileCtrl+A hoặc Shift+Ctrl+ACommand+A hoặc Shift+Command+A
Nếu đang trong phần thân của danh sách file, phím tắt này sẽ mở rộng lựa chọn bằng cách thêm hàng tiếp theo bên trên hoặc bên dưới hàng đã chọnShift+Mũi tên lên trên hoặc Shift+Mũi tên xuốngShift+Mũi tên lên trên hoặc Shift+Mũi tên xuống
Thay đổi hàng trong tiêu điểm có nằm trong lựa chọn hay khôngCtrl+Phím cáchCommand+Phím cách

Các phím tắt để điều hướng các bảng tác vụ

Kết quảPhím tắt trên WindowsPhím tắt trên Mac OS
Chuyển sang mục tiếp theo trong bảng điều khiển Document, Task, Message và Navigation.F6F6
Chuyển sang mục trước đó trong bảng điều khiển Document, Task, Message và Navigation.Shift+F6Shift+F6
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ tiếp theo trong bảng điều khiển TaskCtrl+TabOption+Tab
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ trước đó trong bảng điều khiển TaskCtrl+Shift+TabCommand+ Shift+Tab
Điều hướng đến bảng điều khiển tiếp theo và kiểm soát nó trong một bảng điều khiển Task mởTabTab
Điều hướng đến bảng điều khiển trước đó và kiểm soát nó trong một bảng điều khiển Task mởShift+TabShift+Tab
Điều hướng đến nút lệnh tiếp theo trong bảng điều khiểnMũi tên xuốngMũi tên xuống
Điều hướng đến nút lệnh trước đó trong bảng điều khiểnMũi tên lênMũi tên lên
Mở rộng hoặc thu gọn bảng điều khiển (nhấn F6 để di chuyển tiêu điểm vào Tools, sau đó chuyển sang bảng điều khiển mong muốn)BackSpace hoặc EnterBackSpace hoặc Enter
Mở hoặc đóng bảng điều khiển TaskShift+F4Shift+F4
Đóng bảng điều khiển liệt kê các tác vụ của một hành độngCtrl+Shift+F4Ctrl+Shift+F4
Mở menu và di chuyển tiêu điểm đến tùy chọn menu đầu tiên, khi tiêu điểm nằm trên lệnh có phần tử menu con hoặc menu con có flyoutBackSpace hoặc EnterBackSpace hoặc Enter
Di chuyển tiêu điểm trở lại nút lệnh "mẹ" với phần tử menu con hoặc menu con với flyoutEscEsc
Chạy lệnh trong tiêu điểmBackSpace hoặc EnterBackSpace hoặc Enter
Điều hướng đến mục tiếp theo trong bảng điều khiển hoạt động trong Create New Action, Edit Action, Create Custom Tool hoặc hộp thoại Edit Custom ToolTabTab
Điều hướng đến mục trước đó trong bảng điều khiển hoạt động trong Create New Action, Edit Action, Create Custom Tool hoặc hộp thoại Edit Custom ToolShift+TabShift+Tab

Các phím tắt điều hướng chung

Kết quảPhím tắt trên Windows/UNIXPhím tắt trên Mac OS
Chuyển tiêu điểm vào menu (Windows, UNIX); mở rộng mục menu đầu tiên (UNIX)F10Control+F2
Chuyển sang thanh công cụ trong trình duyệt và ứng dụng (Trong ứng dụng, đặt tiêu điểm vào nút đầu tiên trong thanh trên cùng - Home)Shift+F8Shift+F8
Điều hướng qua các mục điều khiển khác trong thanh trên cùng - Home, Tools, DocumentMũi tên phải/trái hoặc Tab/Shift+TabMũi tên phải/trái hoặc Tab/Shift+Tab
Chọn một mục điều khiển được tô sáng ở thanh trên cùngEnter hoặc BackSpaceReturn hoặc BackSpace
Di chuyển đến tab tài liệu mở tiếp theo (khi nhiều tài liệu được mở trong cùng một cửa sổ)Ctrl+TabControl+Tab
Di chuyển đến tab tài liệu mở trước đó (khi nhiều tài liệu được mở trong cùng một cửa sổ)Ctrl+Shift+TabControl+Shift+Tab
Di chuyển đến cửa sổ tài liệu mở tiếp theo (khi tiêu điểm nằm trên khung tài liệu)Ctrl+F6Command+F6
Di chuyển đến cửa sổ tài liệu mở trước đó (khi tiêu điểm nằm trên khung tài liệu)Ctrl+Shift+F6Command+Shift+F6
Đóng tài liệu hiện tạiCtrl+F4Command+F4
Đóng tất cả các tài liệu đang mởKhông cóCommand+Option+W
Di chuyển tiêu điểm đến bình luận, liên kết hoặc trường biểu mẫu tiếp theo trong bảng điều khiển DocumentTabTab
Di chuyển tiêu điểm đến bảng điều khiển DocumentF5F5
Di chuyển tiêu điểm đến bình luận, liên kết hoặc trường biểu mẫu trước đó trong khung tài liệuShift+TabShift+Tab
Kích hoạt công cụ, mục đã chọn (như clip phim hay bookmark) hoặc lệnhBackSpace hoặc EnterBackSpace hoặc Return
Mở menu ngữ cảnhShift+F10Control+Kích
Đóng menu ngữ cảnhF10Esc
Quay lại công cụ Hand hoặc SelectEscEsc
Di chuyển tiêu điểm đến tab tiếp theo trong hộp thoại theo thẻCtrl+TabKhông có
Di chuyển đến kết quả tìm kiếm trước đó và highlight nó trong tài liệuShift+F3 hoặc Ctrl+Shift+GShift+Command+G
Di chuyển đến kết quả tìm kiếm tiếp theo và highlight nó trong tài liệuF3 hoặc Ctrl+GCommand+G
Tìm kiếm tài liệu trước đó (nếu kết quả tìm kiếm hiển thị nhiều file)Alt+Shift+Mũi tên trái (chỉ trên Windows)Command+Shift+Mũi tên trái
Tìm kiếm tài liệu tiếp theo (nếu kết quả tìm kiếm hiển thị nhiều file)Alt+Shift+Mũi tên phải (chỉ trên Windows)Command+Shift+Mũi tên phải
Chọn văn bản (với công cụ Select đã chọn)Shift+Các phím mũi tênShift+Các phím mũi tên
Chọn từ tiếp theo hoặc bỏ chọn từ trước đó (với công cụ Select đã chọn)Shift+Ctrl+Mũi tên trái hoặc phảiKhông có

Các phím tắt để làm việc với bảng điều hướng

Kết quảPhím tắt trên Windows/UNIXPhím tắt trên Mac OS
Mở và di chuyển tiêu điểm đến khung điều hướngCtrl+Shift+F5Command+Shift+F5
Di chuyển tiêu điểm giữa tài liệu, thanh thông báo và bảng điều hướngF6F6
Di chuyển tiêu điểm đến khung hoặc bảng điều khiển trước đóShift+F6Shift+F6
Di chuyển giữa các yếu tố của bảng điều hướng đang hoạt độngTabTab
Di chuyển đến bảng điều hướng trước đó hoặc tiếp theo và làm cho nó hoạt động (khi tiêu điểm nằm trên nút bảng điều khiển)Mũi tên lên hoặc mũi tên xuốngMũi tên lên hoặc mũi tên xuống
Di chuyển đến bảng điều hướng tiếp theo và làm cho nó hoạt động (khi tiêu điểm ở bất kỳ đâu trong ngăn điều hướng)Ctrl+TabKhông có
Chọn hoặc bỏ chọn một file trong danh sách (mở/đóng khung Context với lựa chọn file)SpaceSpace
Chọn hoặc bỏ chọn một card To Do (mở/đóng khung Context với lựa chọn card To Do card)SpaceSpace
Mở file đã chọn trong danh sáchEnterEnter
Mở card To Do đã chọnEnterEnter
Di chuyển tiêu điểm đến hàng file tiếp theo/trước đó trong danh sách để chọn một hàng file riêng lẻCác phím mũi tênCác phím mũi tên
Mở rộng lựa chọn bằng cách thêm hàng tiếp theo bên trên hoặc bên dưới hàng đã chọnShift+Các phím mũi tênShift+Các phím mũi tên
Di chuyển tiêu điểm lên hoặc xuống một hàng mà không thay đổi lựa chọnCtrl+Các phím mũi tênCommand+Các phím mũi tên
Mở rộng bookmark hiện tại (tiêu điểm trên bảng điều khiển Bookmarks)Mũi tên phải hoặc Shift+Dấu cộngMũi tên phải hoặc Shift+Dấu cộng
Thu nhỏ bookmark hiện tại (tiêu điểm trên bảng điều khiển Bookmarks)Mũi tên trái hoặc dấu trừMũi tên trái hoặc dấu trừ
Mở rộng tất cả bookmarkShift+*Shift+*
Thu gọn bookmark được chọnDấu gạch chéo (/)Dấu gạch chéo (/)
Di chuyển tiêu điểm đến mục tiếp theo trong bảng điều hướngMũi tên xuốngMũi tên xuống
Di chuyển tiêu điểm đến mục trước đó trong bảng điều hướngMũi tên lênMũi tên lên

Các phím tắt để điều hướng cửa sổ Help

Kết quảPhím tắt trên Windows/UNIXPhím tắt trên Mac OS
Mở cửa sổ HelpF1F1 hoặc Command+?
Đóng cửa sổ HelpCtrl+W (chỉ trên Windows) or Alt+F4Command+W
Chuyển về chủ đề đã mở trước đóAlt+Mũi tên tráiCommand+Mũi tên trái
Chuyển tới chủ đề tiếp theoAlt+Mũi tên phảiCommand+Mũi tên phải
Di chuyển đến khung tiếp theoCtrl+TabXem Help trên trình duyệt mặc định của bạn
Di chuyển đến khung trước đóShift+Ctrl+TabXem Help trên trình duyệt mặc định của bạn
Di chuyển tiêu điểm đến liên kết tiếp theo trong một khungTabKhông có
Di chuyển tiêu điểm đến liên kết trước đó trong một khungShift+TabKhông có
Kích hoạt liên kết được highlightEnterKhông có
In chủ đề HelpCtrl+PCommand+P

Các phím tắt để tiếp cận một số tính năng

Phím tắt trên WindowsPhím tắt trên Mac OSKết quả
Thay đổi cài đặt chế độ đọc cho tài liệu hiện tạiShift+Ctrl+5Shift+Command+5
Reflow (sắp xếp lại văn bản trên một trang sau khi đã thay đổi các tính năng như kích thước, độ dài dòng và khoảng cách) tài liệu PDF được gắn thẻ và quay lại chế độ xem như khi chưa sắp xếp lạiCtrl+4Command+4
Kích hoạt và hủy kích hoạt tính năng Read Out LoudShift+Ctrl+YShift+Command+Y
Chỉ đọc to trang hiện tạiShift+Ctrl+VShift+Command+V
Đọc to từ trang hiện tại đến cuối tài liệuShift+Ctrl+BShift+Command+B
Tạm dừng việc đọc thành tiếngShift+Ctrl+CShift+Command+C
Ngừng đọc thành tiếngShift+Ctrl+EShift+Command+E
Thứ Hai, 19/08/2019 13:53
58 👨 4.761
0 Bình luận
Sắp xếp theo