"Ngụy trang" Windows 7

Tính năng được cải tiến tốt hơn, giao diện đồ họa hấp dẫn và hỗ trợ người dùng thông minh hơn là thế mạnh của Windows 7.

Trình đơn All Programs

Người dùng “hoài cổ” thích kiểu hiển thị trực quan của Windows XP hơn với các ứng dụng được liệt kê theo dạng bảng trong trình đơn Start.All Programs, so với kiểu liệt kê dạng cuộn (scroll) của Windows 7. Hơn nữa Windows 7 cũng không hỗ trợ tùy chọn cho phép chuyển nhanh giao diện giữa Aero Classic như Vista. Tiện ích Classic Start Menu Pro (tải về tại đây) sẽ thay đổi trình đơn All Programs của Windows7 trở lại phong cách cổ điển. Sau khi tải về, bung nén, cài đặt và khởi chạy tiện ích.

Các thành phần trong trình đơn Start All Programs sẽ được sắp xếp lại, người dùng có thể truy xuất đến từng tập tin, thư mục hoặc ứng dụng nào đó trên máy tính. Ngoài khả năng tạo mới, sắp xếp lại vị trí các ứng dụng thì Classic Start Menu Pro còn bổ sung tính năng quản lý nguồn (Power Control) cho phép thiết lập thời gian tắt, mở, khởi động lại hoặc áp dụng các chế độ tiết kiệm điện.


Hình 1: Classic Start Menu Pro đổi trình đơn All Programs của Windows 7 theo cách hiển thị trực quan của XP.

Bạn cũng có thể tận dụng mục Favorites để hiển thị theo cách trên. Trong Windows 7, nhấn chọn Start, gõ vào lệnh regedit trong khung Search programs and files và nhấn Enter. Trong cửa sổ Registry Editor, nhánh HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders, bạn nhấn đúp chuột vào mục Favorites bên khung phải và thay đổi đường dẫn hiện tại thành C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs. Thực hiện tương tự với HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders.

Cũng thay đổi giá trị mục Favorites C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs trước khi thoát khỏi Registry Editor. Kế tiếp, nhấn phải chuột trên nút Start, chọn Properties và nhấn chọn mục Customize trong tab Start Menu. Duyệt qua danh sách liệt kê và đánh dấu tùy chọn mục Favorites menu và nhấn OK.

Khởi động lại để thay đổi có hiệu lực, tại vị trí mục Favorites trong khung phải sẽ xuất hiện mục Programs với danh sách liệt kê các ứng dụng tương tự All Programs của Win XP.

Control Panel


Hình 2: Tùy chọn Large icons (hoặc Small icons) giúp Windows 7 hiển thị các công cụ quen thuộc với người dùng.

Mặc định, Control Panel của Windows 7 hiển thị các thành phần trong 8 nhóm (category) chính. Việc kết hợp những công cụ, thành phần có liên quan thành nhóm khiến người dùng khó tìm được công cụ cần thiết; chẳng hạn để điều chỉnh thiết lập của chuột, bạn phải nhập từ khóa liên quan “mouse” vào khung Search Control Panel ở góc phải. Để quay lại giao diện Classic quen thuộc với các công cụ hiển thị chi tiết hơn, bên cạnh mục View by, chọn Large icons hoặc Small icons.

System Tray

Biểu tượng ở khay hệ thống (System tray) hiển thị các thành phần của hệ thống như Volume, Network, Clock và trạng thái của các ứng dụng... Windows 7 cũng cho phép tùy chọn hiện/ẩn các biểu tượng để khay hệ thống gọn gàng hơn. Nhấn phải chuột trên khoảng trống của Taskbar, chọn Properties và nhấn chọn mục Customize của Notification area. Thiết lập chi tiết cho từng biểu tượng với 1 trong 3 tùy chọn là Show icon and notifications, Hide icon and notifications hoặc Only show notifications. Ngoài ra, tùy chọn Always show all icons and notifications on the taskbar cho phép hiển/ẩn tất cả các biểu tượng ở khay hệ thống.

Thứ Tư, 29/12/2010 09:45
31 👨 1.302
0 Bình luận
Sắp xếp theo