Cách tắt hiện hình ảnh tại tìm kiếm Spotlight iPhone

Khi bạn tìm kiếm nội dung nào đó tại thanh tìm kiếm Spotlight iPhone thì hình ảnh trong album cũng hiển thị, nếu trùng với từ khóa bạn nhập. Tuy nhiên thiết lập hiển thị hình ảnh tại Spotlight iPhone đôi khi ảnh hưởng tới sự riêng tư của bạn, nhất là khi bạn cho người khác mượn điện thoại. Nếu vậy bạn nên tắt hiện hình ảnh tại tìm kiếm Spotlight iPhone, theo bài hướng dẫn dưới đây.

Hướng dẫn tắt hiện ảnh tại tìm kiếm Spotlight iPhone

Khi bạn tìm kiếm từ khóa trên thanh tìm kiếm Spotlight, nếu trùng với hình ảnh có trong album thì sẽ hiển thị ảnh gợi ý như dưới đây. Nếu hình ảnh xuất hiện ở nhiều ứng dụng thì bạn có thể xem ở từng mục cho từng ứng dụng, trong đó có ứng dụng Ảnh.

Bước 1:

Chúng ta truy cập vào Cài đặt trên iPhone sau đó nhấn vào mục Ảnh ở bên dưới để điều chỉnh.

Chỉnh Ảnh trong Cài đặt iPhone

Bước 2:

Tiếp tục ở giao diện mới người dùng nhấn vào mục Siri & Tìm kiếm để điều chỉnh nội dung tìm kiếm trong Ảnh. Ở trong giao diện mới, mục Trong khi tìm kiếm sẽ hiển thị thiết lập tìm kiếm trong ứng dụng Ảnh.

Lúc này bạn cần tắt Tìm kiếm hiển thị nội dung, bằng cách gạt nút tròn trắng sang bên trái là được.

Tắt hiện ảnh trong thanh tìm kiếm Spotlight iPhone

Quay trở lại giao diện mà hình rồi mở tìm kiếm Spotlight. Bạn nhập từ khóa và sẽ không thấy hình ảnh từ album hiển thị.

Không hiện ảnh trong thanh tìm kiếm Spotlight iPhone

Trong trường hợp ảnh được lưu từ ứng dụng khác, chẳng hạn ứng dụng Tệp thì vẫn hiển thị trong thanh tìm kiếm Spotlight.

Thứ Năm, 23/05/2024 17:03
52 👨 426
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thủ thuật ứng dụng