MS Access 2003 - Bài 37: Tổng kết chương 9

Form cung cấp một cách thuận lợi và tiện dụng để biểu diễn thông tin và nhập dữ liệu từ phía người dùng. Nếu bạn đang phát triển một ứng dụng sử dụng Access, nó không hiếm để có một vài biểu mẫu khác nhau, mỗi biểu mẫu có một ý nghĩa khác nhau. Xuyên suốt hiệu quả sử dụng Form, bạn sẽ làm tăng dần tính hữu ích cho cơ sở dữ liệu.

Chương này đã giúp bạn hiểu được cách xây dựng các Form riêng. Trước khi chuyển sang chương 10, hãy chắc chắn là bạn nắm được những nội dung sau:

• Forms là một công cụ bạn có thể sử dụng để thay đổi hoặc thêm thông tin trong một bảng hay truy vấn. Từ cách sắp xếp của người dùng, các Form sẽ tiện lợi hơn hơn ở chế độ Datasheet.

• Bạn có thể tạo các Form bằng cách sử dụng Form Wizards, hoặc tạo chúng từ đầu.

• Bạn có thể tạo một số Form giới hạn với Form Wizards. Nhưng bạn sẽ có nhiều tùy chọn hơn nếu tạo Form ngay từ đầu.

• Sử dụng hộp công cụ thiết kế Form để chọn những đối tượng có thể được đặt lên Form.

• Như phần lớn các đối tượng khác trong Access, bạn có thể thiết lập các thuộc tính cho các đối tượng trong Form. Những thuộc tính này xác định các thuộc tính để điều khiển đối tượng.

Trong Chương 10, bạn sẽ học cách sử dụng một số công cụ bổ sung được cung cấp bởi Access để thực hiện dữ liệu một cách hợp lý hơn.

Thứ Tư, 15/11/2017 22:02
32 👨 1.776
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access