Cách khắc phục lỗi “PC Doesn't Meet Hardware Requirements for Captures” của Game Bar trong Windows

Nhiều người dùng sử dụng ứng dụng Xbox Game Bar được cài đặt sẵn trên Windows để quay clip game. Tuy nhiên, một số người dùng không thể ghi lại bất kỳ thứ gì bằng Game Bar do lỗi “Sorry, your PC doesn't meet the hardware requirements for captures”. Thông báo lỗi đó có thể xuất hiện trong Settings hoặc khi người dùng chọn ghi.

Thông báo lỗi cho biết PC không đáp ứng các yêu cầu hệ thống để ghi Game Bar. Tuy nhiên, lỗi này thường phát sinh đối với những người dùng đã sử dụng bản ghi của Game Bar trên PC của họ trước đây. Đây là cách bạn có thể khắc phục lỗi “PC doesn't meet the hardware requirements for captures” trong Windows 10 và 11.

Kích hoạt Game DVR với Game DVR Config

Game DVR Config là phần mềm của bên thứ ba mà một số người dùng đã dùng để giải quyết lỗi “PC doesn't meet the hardware requirements for captures”. Phần mềm đó bao gồm các cài đặt mà người dùng có thể chọn để bật Game DVR cùng với ghi âm và micro.

Đây là cách bạn có thể kích hoạt Game DVR bằng phần mềm đó:

1. Mở trang Game DVR Config.

2. Nhấp vào liên kết tải xuống GameDVR_Config.exe.

3. Mở Windows Explorer và thư mục Downloads hoặc thư mục khác chứa file Game DVR.

4. Nhấp đúp vào file GameDVR_Config.

5. Chọn hộp kiểm Enable Game DVR (Win+G).

Phần mềm Game DVR Config
Phần mềm Game DVR Config

6. Nhấp vào hộp kiểm Force software MFT để chọn cài đặt đó.

7. Thoát Game DVR Config và mở Task Manager.

8. Tìm máy chủ Broadcast DVR trên tab Processes. Bấm chuột phải vào Broadcast DVR Server và chọn End task nếu bạn có thể tìm thấy tiến trình đó.

Chỉnh sửa registry key Control

Chỉnh sửa registry key Control là một bản sửa lỗi phù hợp với một số người dùng. Hãy thử chỉnh sửa key đó như thế này:

1. Để kích hoạt Run, nhấn đồng thời Win + R.

2. Nhập regedit trong hộp lệnh Run và nhấn phím Enter.

3. Xóa văn bản trong thanh địa chỉ và nhập vị trí registry key này vào đó:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

4. Nếu chưa có DWORD PortableOperatingSystem, nhấp chuột phải vào key Control và chọn New > DWORD. Nhập PortableOperatingSystem trong hộp văn bản của key mới.

Chọn New > DWORD
Chọn New > DWORD

5. Nhấp đúp vào DWORD PortableOperatingSystem trong key Control.

6. Xóa số 0 và nhập 1 trong hộp Value data.

Cửa sổ Edit DWORD 
Cửa sổ Edit DWORD

7. Đặt giá trị bằng cách nhấp vào OK bên trong cửa sổ Edit DWORD.

8. Sau đó đóng ứng dụng Registry Editor và khởi động lại Windows.

Cập nhật driver của adapter đồ họa

Driver đồ họa lỗi thời hoặc bị hỏng có thể gây ra sự cố ghi này trên PC của bạn. Hãy thử cài đặt driver đồ họa mới nhất cho GPU nếu bạn chưa cập nhật nó trong một thời gian. Hướng dẫn này cho bạn biết cách cập nhật driver đồ họa của PC trong Windows.

Trang tải xuống driver đồ họa NVIDIA
Trang tải xuống driver đồ họa NVIDIA

Kích hoạt policy Windows Game Recording and Broadcasting

Group Policy Editor bao gồm policy Game Recording and Broadcasting ngăn ghi khi bị tắt. Vì vậy, người dùng Windows Pro và Enterprise phải đảm bảo rằng policy Game Recording and Broadcasting được đặt thành On. Xin lưu ý rằng Windows Home không bao gồm Group Policy Editor.

Đây là cách bạn có thể kích hoạt policy đó:

1. Mở Local Group Policy Editor và nhấp đúp vào Computer Configuration khi nó xuất hiện.

2. Nhấp đúp vào Administrative Templates > Windows Components.

3. Chọn Windows Game Recording and Broadcasting trong thanh bên của Group Policy.

4. Sau đó nhấp đúp vào policy Enables or disables Windows Game Recording and Broadcasting.

Cửa sổ Local Group Pocily Editor
Cửa sổ Local Group Pocily Editor

5. Nhấp vào Enabled nếu policy đó bị tắt.

6. Chọn Apply để bật policy ghi và OK để đóng cửa sổ.

Cửa sổ Enables or disables Windows Game Recording and Broadcasting của Windows
Cửa sổ Enables or disables Windows Game Recording and Broadcasting của Windows

7. Đóng Group Policy Editor, hiển thị menu Start và chọn Power > Restart.

Xóa dữ liệu trong registry key GameDVR

Các mục GameDVR bị hỏng trong registry có thể gây ra lỗi “PC doesn't meet the hardware requirements for captures”. Bạn có thể khắc phục điều đó bằng cách xóa DWORD và chuỗi trong registry key GameDVR, key này sẽ tự động tạo lại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyên người dùng sao lưu registry trước khi áp dụng giải pháp tiềm năng này.

Bạn có thể xóa dữ liệu khỏi registry key GameDVR như sau:

1. Mở Registry Editor bằng Run, như được trình bày trong một vài bước đầu tiên của giải pháp hai.

2. Chuyển đến vị trí registry key GameDVR này:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\GameDVR

3. Chọn tất cả các DWORD và chuỗi trong key GameDVR bằng cách giữ phím Ctrl và nhấp vào chúng.

4. Sau đó nhấp chuột phải và chọn Delete > Yes.

Tùy chọn Delete
Tùy chọn Delete

5. Nhấp vào nút Nguồn của menu Start và chọn Restart.

Thứ Sáu, 09/06/2023 08:11
51 👨 626
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Sửa lỗi máy tính