Cách giải quyết lỗi “Could Not Find This Item” trong Windows 10

Bạn có gặp phải lỗi “Could Not Find This Item” khi xóa file, thư mục hoặc biểu tượng trong Windows 10 không? Thông báo đầy đủ có nội dung:

Could not find this item: This /*file*/ is no longer located in /*Tên thư mục*/. Verify the item’s location and try again.

Tạm dịch:

Không thể tìm thấy mục này: /*Tên file*/ này không còn nằm trong /*Tên thư mục*/. Hãy xác minh vị trí của mục và thử lại.

Điều này thực sự gây phiền nhiễu vì bạn biết chắc rằng file này không được sử dụng bởi một chương trình khác. Đối tượng có vấn đề sẽ không được di chuyển vào Recycle Bin, bất kể bạn nhấn phím Delete bao nhiêu lần. Những lý do phổ biến nhất cho lỗi này là file bị hỏng, sử dụng tên không hợp lệ hoặc không thể mở thành công sau khi đóng.

Thực hiện theo hướng dẫn đơn giản này để dễ dàng xóa các file không thể xóa được khi gặp lỗi này.

Điều đầu tiên cần làm

Trước khi chuyển đến giải pháp thực tế trong hướng dẫn này, bạn nên thử một số cách khắc phục đơn giản. Thông thường, các sự cố file không thể xóa có thể được khắc phục trong lần khởi động lại hoặc cập nhật tiếp theo. Truy cập vào Check for updates trong cài đặt hệ thống và việc khởi động lại sẽ khắc phục mọi sự cố chưa xử lý.

Đôi khi sự cố là do Windows Explorer - ứng dụng chính truy cập tất cả các hệ thống file. Nhấn Ctrl+Alt+Del để điều hướng đến tiến trình Windows Explorer và kết thúc tác vụ. Khởi động lại một lần nữa để xem vấn đề có tiếp tục xảy ra không.

Điều hướng đến tiến trình Windows Explorer và kết thúc tác vụ
Điều hướng đến tiến trình Windows Explorer và kết thúc tác vụ

Giải quyết lỗi “Could Not Find this Item” bằng cách sử dụng Command Prompt

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng File Explorer để xóa file, có một tùy chọn là sử dụng Command Prompt. Sử dụng Windows Command Prompt để xóa lỗi là giải pháp đơn giản nhất. Đảm bảo hệ thống Windows 10 đã được cập nhật để tránh mọi lỗi xảy ra với Command Prompt. Bạn có thể dễ dàng mở Command Prompt với quyền admin.

CMD có một số lệnh để hoạt động với hệ thống file của bạn và một trong những lệnh này cho phép bạn xóa file khỏi bộ nhớ của mình. Bạn có thể sử dụng các lệnh này để truy xuất nội dung thư mục và sau đó loại bỏ file bạn đã chọn khỏi danh sách.

1. Tìm kiếm Command Prompt bằng cách sử dụng tìm kiếm Cortana và nhấp vào Run as administrator để mở Command Prompt với quyền admin.

2. Trong cửa sổ Command Prompt, hãy chuyển đến thư mục chứa file bạn muốn xóa. Sử dụng lệnh CD theo sau là đường dẫn đến thư mục.

3. Khi bạn ở trong thư mục đã chọn, hãy chạy lệnh sau để xem danh sách tất cả các file trong đó.

dir
Xem danh sách file
Xem danh sách file

4. Bạn sẽ thấy tên của file có vấn đề trong danh sách.

5. Nhập lệnh sau, nhấn Space, nhập tên file bạn muốn xóa và nhấn Enter. Vì vậy, để xóa một file có tên myfile.txt, bạn sẽ nhập:

del myfile.txt

6. Nếu bạn đang xóa một file có khoảng trắng trong tên, hãy đặt tên file trong dấu ngoặc kép.

Đặt vào dấu ngoặc kép nếu tên file có khoảng trắng
Đặt vào dấu ngoặc kép nếu tên file có khoảng trắng

7. File sẽ bị xóa mà không có lời nhắc.

Đổi tên file bằng Command Prompt trước khi xóa nó

Đôi khi lý do khiến bạn gặp lỗi “Could Not Find This Item” là do tên file quá dài khiến hệ thống không thể xử lý. Trong trường hợp đó, trước tiên bạn có thể rút ngắn tên để xóa file.

Bạn có thể sử dụng Command Prompt để đổi tên file như sau.

1. Khởi chạy Command Prompt với quyền admin trên PC.

2. Sử dụng lệnh CD để truy cập thư mục chứa file.

3. Ghi lại tên đầy đủ của file vì bạn sẽ sử dụng file đó trong một lệnh.

4. Nhập lệnh sau vào Command Prompt và nhấn Enter.

ren oldname.ext newname.ext
Đổi tên file bằng Command Prompt
Đổi tên file bằng Command Prompt

Trong đó:

  • ren - dạng viết tắt lệnh rename
  • oldname.ext - thay thế tên này bằng tên hiện tại của file
  • newname.ext - thay thế tên này bằng tên mới cho file

5. Sau khi file được đổi tên, hãy sử dụng File Explorer để truy cập và xóa file đó. File sẽ được xóa mà không có bất kỳ vấn đề nào vào thời điểm này.

Xóa các file không có phần mở rộng

Một số file gặp vấn đề không có phần mở rộng và điều này khiến việc xóa chúng từ cửa sổ Command Prompt thực sự khó khăn. May mắn thay, có một lệnh bạn có thể sử dụng để xóa tất cả các file bên trong một thư mục mà không cần biết phần mở rộng của chúng.

1. Mở cửa sổ Command Prompt trên máy tính.

2. Điều hướng đến thư mục chứa file bằng lệnh CD.

3. Nhập lệnh sau và nhấn Enter.

del *.*

4. Tất cả các file bên trong thư mục sẽ bị xóa.

Xóa thư mục chứa file

Nếu bạn vẫn không thể xóa file và lỗi "Could Not Find This Item" tiếp tục xuất hiện, bạn có thể thử xóa thư mục thay thế. Việc xóa thư mục sẽ loại bỏ tất cả các file trong đó, bao gồm cả file có vấn đề.

1. Mở cửa sổ Command Prompt trên PC.

2. Nhập lệnh sau, nhấn Space, nhập đường dẫn đầy đủ đến thư mục bạn muốn xóa, đặt nó trong dấu ngoặc kép và nhấn Enter.

rmdir /s

3. Bạn sẽ nhận được lời nhắc hỏi xem có thực sự muốn xóa thư mục hay không. Nhập y và nhấn Enter để xác nhận hành động.

Xóa thư mục chứa file
Xóa thư mục chứa file

4. Bạn có thể sử dụng tham số /q với lệnh trên để bỏ qua lời nhắc xác nhận việc xóa. Thư mục sẽ bị xóa mà không hỏi bạn có thực sự muốn làm điều đó hay không.

Dừng tiến trình có thể sử dụng file

Có thể có một chương trình chạy trên máy tính sử dụng file theo một cách nào đó. Để đảm bảo đó không phải là thủ phạm, bạn nên hủy tiến trình của chương trình đó bằng Task Manager, sau đó cố gắng xóa file.

1. Nhấp chuột phải vào thanh tác vụ và chọn Task Manager.

Chọn Task Manager
Chọn Task Manager

2. Nhấp vào tab Processes ở trên cùng.

3. Tìm tiến trình mà bạn cho là đang can thiệp vào quá trình xóa file. Nhấp chuột phải vào nó và chọn End task để kết thúc tiến trình.

Kết thúc tiến trình
Kết thúc tiến trình

4. Bạn có thể thử xóa file của mình và file sẽ xóa mà không gặp vấn đề gì.

Tạo file lưu trữ và xóa file

Nếu đã sử dụng WinRAR để tạo file lưu trữ trên máy tính trước đây, bạn có thể biết nó cho phép bạn xóa các file của mình sau khi file lưu trữ được tạo. Bạn có thể sử dụng cùng một tùy chọn để xóa file liên tục gặp lỗi "Could Not Find This Item".

Ý tưởng ở đây là tạo một file lưu trữ mới bằng cách sử dụng file có vấn đề và để WinRAR xóa file của bạn sau khi tạo xong file lưu trữ.

1. Tải xuống và cài đặt ứng dụng WinRAR trên máy tính.

2. Nhấp chuột phải vào file bạn muốn xóa và chọn Add to archive. Nó cho phép bạn tạo một file lưu trữ mới bằng cách sử dụng các file đã chọn.

3. Màn hình sau đây cho phép bạn cấu hình cách tạo file lưu trữ của mình. Bạn sẽ tìm thấy một tùy chọn có nội dung Delete files after archiving ở đó. Đánh dấu chọn vào ô, tùy chỉnh các tùy chọn khác theo ý muốn và nhấp vào OK ở dưới cùng.

Chọn Delete files after archiving
Chọn Delete files after archiving

4. File lưu trữ mới chứa các file, bao gồm cả file có vấn đề của bạn sẽ bị xóa. Bây giờ bạn cũng có thể xóa kho lưu trữ bằng cách nhấp chuột phải vào nó và chọn Delete.

Đây là một ý tưởng mới mẻ và sẽ hiệu quả trong hầu hết các trường hợp.

Sử dụng DelinvFile để khắc phục lỗi “Could Not Find This Item”

Vấn đề xóa file đã tồn tại từ lâu trên máy tính Windows và có một số ứng dụng giúp bạn giải quyết chúng. Một trong số đó là DelinvFile. Nó cho phép bạn xóa các file mà bạn không thể tự xóa. Bạn có thể sử dụng công cụ này để loại bỏ các file có vấn đề khỏi PC của mình.

1. Cài đặt ứng dụng DelinvFile trên PC.

2. Khởi chạy ứng dụng và điều hướng đến thư mục chứa file. Nhấp vào file để chọn nó.

3. Nhấp vào nút Delete File or Folder để bắt đầu xóa file.

Nhấp vào nút Delete File or Folder
Nhấp vào nút Delete File or Folder

4. Bạn sẽ thấy lời nhắc yêu cầu xác nhận hành động của mình. Nhấp vào Yes để tiếp tục xóa file.

Xóa file ở chế độ Safe Mode

Trong trường hợp xấu nhất, nếu các file hoặc thư mục không thể bị xóa ngay cả khi sử dụng phương thức Command Prompt, bạn luôn có thể xóa nó trong chế độ Safe Mode của Windows 10. Tham khảo bài viết: Cách vào Safe Mode Windows 10 khi khởi động để biết chi tiết cách thực hiện.

Thứ Hai, 04/04/2022 15:16
34 👨 23.952
0 Bình luận
Sắp xếp theo