Làm thế nào để chạy SFC (System File Checker) Offline?

System File Checker (SFC) là một trong những công cụ hữu ích nhất trên hệ điều hành Windows. Công cụ này cho phép bạn có thể kiểm tra và sửa chữa các tập tin hệ thống bị lỗi. Để chạy công cụ SFC trên Windows, bạn mở cửa sổ Command Prompt dưới quyền Admin, sau đó nhập lệnh dưới đây vào:

sfc /scannow

Lệnh SFC có thể chạy trong môi trường Windows ở chế độ Normal (bình thường) hoặc chế độ Safe Mode. Nhưng tuy nhiên trong một số trường hợp bạn cần chạy lệnh SFC ở chế độ Offline nếu như Windows không thể khởi động ở chế độ bình thường hoặc chế độ Safe Mode. Trong trường hợp này bạn có thể khởi động hệ thống từ Windows Installation Media (DVD hoặc USB) và chạy lệnh SFC Offline.

Chạy công cụ SFC

Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng công cụ System File Checker (SFC) để quét và sửa chữa các tập tin hệ thống trong trường hợp nếu Windows không thể khởi chạy.

Chạy lệnh SFC /SCANNOW nếu hệ thống Windows không khởi động (Offline)

Yêu cầu:

Để chạy lệnh sfc/scannow trên hệ thống Windows không khởi động được, bạn cần khởi động hệ thống từ Windows Installation Media (USB hoặc DVD), tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành và phiên bản (64 hoặc 32 bit) bạn đang sử dụng.

Nếu không có Windows Installation Media, bạn có thể tạo trực tiếp một Windows Installation Media từ Microsoft.

1. Khởi động máy tính từ Windows Installation Media.

2. Trên màn hình tùy chọn Language, click chọn Next.

Chọn Next

3. Tiếp theo chọn Repair your computer.

Chọn Repair your computer

4. Chọn Troubleshoot => Advanced Options => Command Prompt.

Command Prompt

5. Trên cửa sổ Command Prompt, nhập lệnh dưới đây rồi nhấn Enter:

BCDEDIT

Lệnh BCDEDIT

6. Điều hướng đến ký tự ổ cài đặt Windows.

Trong ví dụ dưới đây, ổ cài đặt Windows là ổ D:

Tìm ổ cài đặt Windows

7. Trên cửa sổ Command Prompt, nhập lệnh dưới đây vào để quét và sửa chữa các tập tin hệ thống:

sfc /scannow /offbootdir=<Windows_Drive_Letter>:\ /offwindir=<Windows_Drive_Letter>:\windows

Nhập lệnh quét và sửa chữa tập tin

Lưu ý:

Trong lệnh trên, thay thế "<Windows_Drive_Letter>" bằng tên ký tự ổ cài đặt Windows.

Ví dụ: trong ví dụ dưới đây lệnh sẽ là:

sfc /SCANNOW /OFFBOOTDIR=D:\ /OFFWINDIR=D:\windows

8. Quá trình lệnh SFC quét và sửa chữa các tập tin hệ thống bị lỗi sẽ mất một khoảng thời gian, do đó bạn nên kiên nhẫn chờ đợi.

Lưu ý:

Nếu nhận được thông báo lỗi: "Windows Resource Protection could start the repair service". Sau đó hãy kiểm tra và chắc chắn rằng bạn đang sử dụng Windows Installation Media theo đúng phiên bản Windows bạn đang cố gắng sửa chữa.

Điều này có nghĩa là nếu muốn sửa chữa tập tin từ Windows 10 64Bit, khi đó bạn phải khởi động hệ thống từ Windows 10 64bit Installation Media.

9. Sau khi quá trình sửa chữa kết thúc, đóng cửa sổ Command Prompt và khởi động lại máy tính của bạn là xong.

Đóng cửa sổ Command Prompt

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Chủ Nhật, 19/02/2017 14:28
3,34 👨 33.065
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Sửa lỗi máy tính