Cách sửa lỗi 403 Forbidden Error

Lỗi 403 Forbidden là lỗi mã trạng thái HTTP (HTTP status code), có nghĩa là trang hoặc nguồn đang truy cập hoàn toàn bị cấm vì một lý do nào đó. Các máy chủ web khác nhau báo cáo lỗi 403 theo nhiều cách khác nhau, một số chủ sở hữu trang web thậm chí còn tùy chỉnh chỉnh lỗi HTTP 403, nhưng không phổ biến.

Thông báo lỗi 403

Dưới đây là các thông báo lỗi 403 phổ biến:

  • 403 Forbidden
  • HTTP 403
  • Forbidden: You don't have permission to access [directory] on this server (Cấm: Bạn không có quyền truy cập [thư mục] trên máy chủ này)
  • Forbidden
  • Error 403
  • HTTP Error 403.14 - Forbidden
  • Error 403 - Forbidden
  • HTTP Error 403 - Forbidden

Lỗi 403

Lỗi 403 Forbidden hiển thị bên trong cửa sổ trình duyệt, giống như các trang web. Lỗi 403 cũng giống như tất cả các lỗi kiểu này có thể xuất hiện ở bất cứ trình duyệt nào trên tất cả các hệ điều hành. Trong Internet Explorer, thông báo "The website declined to show this webpage" chính là lỗi 403 Forbidden, thanh tiêu đề của IE ghi 403 Forbidden hoặc tương tự.

Lỗi 403 xảy ra khi mở liên kết qua các chương trình Microsoft Office, xuất hiện thông báo Unable to open [url]. Cannot download the information you requested (Không thể mở [url]. Không thể tải thông tin bạn yêu cầu) bên trong chương trình MS Office.

Windows Update cũng báo lỗi HTTP 403 nhưng nó sẽ hiển thị dưới dạng mã lỗi 0x80244018 hoặc với thông báo sau: WU_E_PT_HTTP_STATUS_FORBIDDEN.

Nguyên nhân gây ra lỗi 403 Forbidden

Lỗi 403 thường xảy ra khi cố truy cập vào trang web hoặc nguồn không có quyền truy cập.

Lưu ý: Các máy chủ web của Microsoft IIS cung cấp thông tin cụ thể về nguyên nhân gây ra lỗi 403 Forbidden bằng cách kết hợp một số sau 403, như trong lỗi HTTP 403.14 - Forbidden, có nghĩa là danh sách thư mục bị từ chối.

Cách sửa lỗi 403 Forbidden

1. Kểm tra lỗi URL và đảm bảo chỉ định đúng tên và đuôi tệp trang web, không phải thư mục. Hầu hết các trang web được định cấu hình để không cho phép duyệt thư mục, do đó thông báo lỗi 403 Forbidden sẽ hiện ra khi hiển thị một thư mục thay vì một trang cụ thể.

Lưu ý: Đây là lý do phổ biến nhất gây ra lỗi 403 Forbidden. Hãy kiểm tra cận thận trước khi thực hiện các biện pháp khắc phục dưới đây.

Mẹo: Nếu là chủ trang web và không muốn tạo lỗi 403 trong trường hợp này, hãy bật duyệt thư mục trong phần mềm máy chủ web.

2. Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt. Vấn đề với bộ nhớ cache của trang web có thể gây ra sự cố 403 Forbidden.

3. Đăng nhập vào trang web. Trong một số trường hợp người dùng cần phải thực hiện truy cập bổ sung như đăng nhập vào trang web trước khi có thể xem trang. Thao tác này có thể khắc phục lỗi 403.

Thông thường, một trang web tạo lỗi 401 Unauthorized khi yêu cầu quyền đặc biệt nhưng đôi khi nó được thay thế bằng lỗi 403 Forbidden.

4. Xóa cookie của trình duyệt.

5. Liên hệ trực tiếp với trang web.Có thể admin của trang web chưa biết về lỗi 403 Forbidden, hãy tìm thông tin liên lạc trên trang web để thông báo cho họ biết về lỗi này. Hầu hết các trang web đều có tài khoản mạng xã hội hỗ trợ kỹ thuật, thậm chí một số trang còn cung cấp địa chỉ email và số điện thoại.

6. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet nếu vẫn gặp lỗi 403 trong khi bạn bè của bạn vẫn truy cập được vào trang web đó. Có thể địa chỉ IP công cộng hoặc ISP của bạn đã bị cấm, nằm trong danh sách đen, tạo ra lỗi 403 Forbidden.

7. Truy cập trang web vào thời điểm khác. Khi xác minh đúng trang truy cập và mọi người cũng gặp lỗi giống bạn, hãy truy cập trang sau khi lỗi này đã được sửa.

Lỗi giống với lỗi 403 Forbidden

Các thông báo sau cũng là lỗi phía máy khách và liên quan đến lỗi 403 Forbidden: 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found, và 408 Request Timeout. Có một vài mã trạng thái HTTP ở phía máy chủ giống như 500 Internal Server Error và một số lỗi khác.

Xem thêm: Cách sửa lỗi 503 Service Unavailable

Thứ Năm, 07/12/2017 09:06
4,39 👨 85.586
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Sửa lỗi máy tính