Hướng dẫn xóa thiết bị tải phim Netflix

Tùy vào việc bạn đăng ký tài khoản Netflix nào mà có giới hạn thiết bị tải phim trên Netflix để xem ngoại tuyến hay không. Tất cả những thiết bị tải phim bằng tài khoản Netflix đều được lưu lại trong một danh sách để chúng ta quản lý và xem lại bất cứ khi nào. Từ đó, người dùng có thể xóa thiết bị tải phim Netflix trong danh sách đó nếu cần để giảm bớt số lượng thiết bị tải phim. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn xóa thiết bị tải phim Netflix.

Hướng dẫn xóa thiết bị tải phim trên Netflix

Bước 1:

Tại giao diện trên Netflix bạn nhấn vào biểu tượng tài khoản của mình. Trong giao diện mới người dùng nhấn chọn vào mục Tài khoản để điều chỉnh.

Bước 2:

Trong danh sách quản lý tài khoản, bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn Quản lý thiết bị tải xuống để điều chỉnh. Khi đó người dùng sẽ nhìn thấy tất cả những thiết bị bạn đăng nhập tài khoản Netflix. Bạn có thể nhấn Hiển thị tệp tải xuống để xem danh sách phim thiết bị này tải xuống.

Bước 3:

Để xóa thiết bị nào khỏi danh sách tải phim trên Netflix, chúng ta nhấn vào Xóa thiết bị. Lưu ý khi bạn xóa thiết bị khỏi danh sách tải thì toàn bộ dữ liệu đã tải xuống ở thiết bị đó cũng sẽ không còn nên người dùng lưu ý.

Thứ Ba, 29/11/2022 20:49
31 👨 63
0 Bình luận
Sắp xếp theo