Hướng dẫn tính thâm niên trong Google Sheets

Để tính thâm niên công tác trong Google Sheets, chúng ta sẽ sử dụng hàm DATEDIF trong Google Sheets và kết hợp với một số công thức và hàm khác để trả về số năm công tác hay thậm chí tính thâm niên công tác theo tháng, theo ngày nếu cần. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tính thâm niên công tác trong Google Sheets.

Cách tính thâm niên trong Google Sheets

Bảng thâm niên trong Google Sheets

Tính thâm niên theo ngày

Để tính thâm niên theo ngày, chúng ta nhập công thức =DATEDIF(B16;C16;"d") rồi nhấn Enter.

Tính thâm niên theo ngày Google Sheets

Kết quả bạn sẽ thấy được thâm niên theo ngày như hình. Chúng ta kéo ô kết quả đầu tiên xuống những ô còn lại để hoàn thành.

Thâm niên theo ngày Google Sheets

Tính thâm niên theo tháng

Để tính thâm niên theo tháng, bạn nhập công thức =DATEDIF(B16;C16;"m") rồi nhấn Enter.

Tính thâm niên theo tháng Google Sheets

Khi có kết quả chúng ta kéo xuống những ô còn lại để hoàn thành tính thâm niên tháng.

Thâm niên theo tháng Google Sheets

Tính thâm niên năm

Bạn nhập công thức =DATEDIF(B16;C16;"m") và nhấn Enter.

Tính thâm niên theo năm Google Sheets

Ngay sau đó bạn cũng được kết quả cho tính thâm niên theo năm.

Thâm niên theo năm Google Sheets

Cách tính thâm niên tới hiện tại trong Google Sheets

Ngoài tính thâm niên cho người đã kết thúc hợp đồng thì có tính thâm niên cho tới ngày hiện tại đang làm việc. Khi đó bạn cần kết hợp hàm TODAY.

Tính thâm niên theo ngày tới hiện tại

Bạn nhập công thức kết hợp =DATEDIF(B16;TODAY();"d") trong cột tính thâm niên theo ngày.

Tính thâm niên theo ngày tới hiện tại

Kết quả chúng ta đã được thâm niên theo ngày tính tới thời điểm hiện tại như hình. Bạn kéo xuống bên dưới để hoàn thành cột.

Thâm niên theo ngày tới hiện tại

Tính thâm niên theo tháng tới tháng hiện tại

Để có được thâm niên theo tháng tới tháng hiện tại đang làm việc, bạn nhập công thức =DATEDIF(B16;TODAY();"m") và nhấn Enter.

Tính thâm niên theo tháng tới hiện tại

Sau đó bạn cũng kéo ô kết quả đầu tiên xuống những ô còn lại là được.

Thâm niên theo tháng tới hiện tại

Tính thâm niên theo năm tới năm hiện tại

Nhập công thức =DATEDIF(B16;TODAY();"y") và nhấn Enter.

Tính thâm niên theo năm tới hiện tại

Kết quả bạn cũng được thâm niên theo năm tới thời điểm hiện tại.

Thâm niên theo năm tới hiện tại

Thứ Tư, 27/12/2023 20:49
31 👨 330
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Sheets