Hướng dẫn tạo báo cáo Looker Studio trên Google Sheets

Google Sheets hiện đã tích hợp Looker Studio để người dùng có thể tạo báo cáo từ dữ liệu mà bạn có. Looker Studio chuyển dữ liệu thành báo cáo chứa thông tin để dễ chia sẻ và dễ dàng tùy chỉnh. Như vậy bạn đã có ngay được báo cáo tạo từ Looker Studio trên Sheets mà không cần phải truy cập từ Looker Studio. Dưới đây là hướng dẫn tạo báo cáo Looker Studio từ Google Sheets.

Cách tạo báo cáo Looker Studio trên Google Sheets

Bước 1:

Bạn mở bảng dữ liệu muốn tạo báo cáo. Tiếp đến chúng ta nhấn chọn Tiện ích mở rộng rồi nhấn chọn vào Looker Studio. Lúc này bạn sẽ thấy các tùy chọn như hình dưới đây.

Tiện ích mở rộng Google Sheets

Bạn có thể nhấn Xem báo cáo mẫu để xem các mẫu báo cáo trên Looker Studio.

Báo cáo mẫu Looker Studio trên Google Sheets

Bước 2:

Để tạo báo cáo bạn nhấn Tạo báo cáo để thực hiện. Hiển thị ở cạnh phải màn hình các thiết lập để bạn tạo báo cáo trong Looker Studio, rồi nhấn Tạo để thực hiện.

  • Sử dụng hàng đầu tiên làm tiêu đề: nội dung của hàng đầu tiên trong trang tính làm tên trường trong nguồn dữ liệu. Nếu tùy chọn này không được chọn, tên trường sẽ sử dụng chỉ mục cột (A, B, C, v.v.).
  • Bao gồm các ô bị ẩn và được lọc: bao gồm hoặc loại trừ dữ liệu này khỏi nguồn dữ liệu.
  • Bao gồm dải ô đã chọn: cho phép bạn xác định một phạm vi ô trong bảng tính đã chọn.

Tạo báo cáo Looker Studio trên Google Sheets

Bước 3:

Ngay sau đó bảng báo cáo trên Looker Studio đã được tạo ở trang web của Looker Studio như hình dưới đây.

Báo cáo Looker Studio trên Google Sheets

Tại đây bạn có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa lại nội dung báo cáo nếu cần. Ngoài ra Looker Studio còn có lựa chọn thay đổi giao diện. Bạn nhấn vào Giao diện và bố cục để thay đổi.

Chỉnh bố bục báo cáo Looker Studio

Bên dưới hiển thị các mẫu giao diện bản đồ để người dùng lựa chọn sử dụng.

Mẫu giao diện báo cáo Looker Studio

Bước 4:

Cuối cùng bạn nhấn Lưu và chia sẻ ở góc phải bên trên. Lúc này người dùng được yêu cầu tạo tài khoản Looker Studio.

Tạo tài khoản Looker Studio

Bạn nhấn tiếp vào Xác nhận và lưu để lưu lại thiết lập truy cập dữ liệu. Cuối cùng bạn sử dụng tài khoản Google để đăng nhập vào Looker Studio là được.

Lưu báo cáo Looker Studio

Thứ Hai, 06/05/2024 21:29
31 👨 238
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Sheets