Hướng dẫn 5 cách gõ số la mã trong Word tất cả phiên bản

Số la mã trong Word hiển thị ở rất nhiều kiểu nội dung khác như đánh số trang trong Word kiểu la mã, hay tạo thứ tự đầu dòng Word,... Vậy làm cách nào để gõ số la mã trong nội dung Word? Có rất nhiều cách để bạn gõ số la mã trong Word, theo bài hướng dẫn dưới đây.

Gõ số la mã trong Word bằng phím Shift

Quy ước số la mã là: I là 1, V là 5, X là 10, L là 50, C là 100, D là 500, M là 1000.

 • Viết số 1 la mã nhấn phím: Shift +i.
 • Viết số 2 la mã nhấn phím: Shift + i, 2 lần.
 • Viết số 3 la mã nhấn phím: Shift + i, 3 lần.
 • Viết số 4 la mã nhấn phím: Shift + i, v.
 • Viết số 5 la mã nhấn phím: Shift + v.
 • Viết số 6 la mã bạn thực hiện nhấn phím: Shift + v, i.
 • Viết số 7 la mã nhấn phím: Shift + v, 2 lần i.
 • Viết số 8 la mã nhấn phím: Shift + v, 3 lần i .
 • Viết số 9 la mã nhấn phím: Shift + i,x .
 • Viết số 10 la mã nhấn phím: Shift + x.

Cách viết số la mã trong Word bằng mã UNICODE

Đầu tiên bạn cần bôi đen mã Unicode cho số la mã muốn viết trong Word, sau đó nhấn giữ phím Alt rồi nhấn tiếp phím X để chuyển sang số la mã là được.

 • I: 0049 hoặc 2160
 • V: 0055 hoặc 2164
 • X: 0058 hoặc 2169
 • L: 004C hoặc 216C
 • C: 0043 hoặc 216D
 • D: 0044 hoặc 216E
 • M: 004D hoặc 216F

Hướng dẫn gõ số la mã trong Word bằng Symbol

Bước 1:

Tại giao diện trong Word bạn nhấn vào mục Insert rồi chọn tiếp vào mục Symbol, chọn More Symbols để mở rộng bảng ký tự trong Word.

Bảng ký tự Word

Bước 2:

Tại giao diện mới, tại Font bạn chọn kiểu chữ TIMES NEW ROMANđịnh dạng Number Forms như hình. Ngay sau đó bạn sẽ nhìn thấy số lã ma để gõ trong Word như hình dưới đây. Bạn nhấn vào số la mã muốn gõ trong Word rồi nhấn Insert để chèn.

Bảng ký tự số la mã trong Word

Viết số la mã trong Word dạng số thứ tự

Đầu tiên bạn nhập nội dung trong Word, sau đó bôi đen nội dung muốn tạo số thứ tự la mã. Tiếp đến bạn nhấn vào biểu tượng Numbering Library rồi chọn kiểu hiển thị số la mã.

Số la mã Word dạng thứ tự

Đánh số trang la mã trong Word bằng Page number

Với kiểu định dạng số la mã trong Word ở Page number chúng ta có thể chọn vị trí chèn ở:

 • Top of Page: Đặt ở đầu trang.
 • Bottom of Page: Đặt ở giữa trang.
 • Page Margins: Đặt ở lề trang.
 • Current Position: Đặt ở vị trí trỏ.

Bước 1:

Chúng ta nhấn vào Insert rồi lựa chọn vị trí chèn cuối trang hay chân trang theo ý mình.

Chèn số trang trong Word

Bước 2:

Tiếp đến người dùng nhập số trang như bình thường rồi bôi đen số trang đó, nhấn tiếp vào tab Design rồi chọn Quick Parts, chọn tiếp Field.

Chỉnh kiểu số trang trong Word

Bước 3:

Hiển thị giao diện tùy chỉnh, bạn nhấn vào mục Categories rồi chọn Numbering. Ở bên dưới mục Field names bạn hãy chọn Page.

Nhìn sang nội dung bên cạnh chúng ta nhấn vào kiểu la mã rồi nhấn tiếp OK để lưu lại số la mã cho số trang.

Chèn số trang la mã trong Word

Thứ Ba, 19/03/2024 21:17
12 👨 1.099
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Microsoft Word