Cách hiển thị lịch trong Debian Terminal

Tất cả chúng ta đều biết ứng dụng lịch Calendar đồ họa trên hệ thống Debian hữu ích như thế nào. Tuy nhiên, nếu am hiểu hơn về Terminal, bạn có thể sử dụng các tiện ích dòng lệnh mạnh mẽ như calncal để tùy chỉnh cách bạn muốn xem lịch cho một tháng hoặc năm cụ thể.

Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ giải thích cách bạn có thể hiển thị lịch chuẩn và lịch tùy chỉnh trong Debian Terminal. Các lệnh và quy trình đề cập trong bài viết này được thực hiện trên hệ thống Debian 10 Buster.

Bạn sẽ sử dụng Linux Terminal để xem các lịch tùy chỉnh. Bạn có thể mở nó thông qua tìm kiếm Application Launcher như sau:

Có thể truy cập Application Launcher bằng cách nhấn phím Super/Windows trên bàn phím.

Sử dụng lệnh cal

Tiện ích cal Linux hiển thị lịch ở định dạng ngang truyền thống. Lệnh cal đơn giản sau được sử dụng để xem lịch của tháng hiện tại với ngày hiện tại được highlight:

$ cal
Tiện ích cal Linux hiển thị lịch ở định dạng ngang truyền thống
Tiện ích cal Linux hiển thị lịch ở định dạng ngang truyền thống

Các tùy chọn lệnh Cal

Bạn có thể xem lịch theo cú pháp sau, dựa trên những tùy chọn được giải thích bên dưới:

$ cal [-m [month]] [-y [year]] [-3] [-1] [-A [number]] [-B [number]] [-d [YYYY-MM]] [-j]
Tùy chọnCông dụng
-m [month]Sử dụng tùy chọn này để hiển thị lịch cho tháng được chỉ định. Bạn có thể chỉ định tên cả tháng chẳng hạn như “January” hoặc dạng viết tắt 3 chữ cái, chẳng hạn như “Jan”. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉ định số tháng với tùy chọn này. Switch này cũng cung cấp cho bạn tùy chọn để xem lịch cho một tháng của năm tiếp theo. Trong trường hợp đó, bạn có thể thêm chữ f vào sau số tháng chẳng hạn như -m 1f.
-y [year]Sử dụng tùy chọn này để xem lịch cho một năm cụ thể. Ví dụ: "-y 2019" sẽ hiển thị tất cả các tháng trong năm 2019.
-1Sử dụng tùy chọn này để xem lịch của một tháng. Vì đây là cài đặt mặc định, bạn có thể tránh sử dụng switch này trừ khi cần thiết.
-3Sử dụng tùy chọn này để xem lịch trong 3 tháng, gồm tháng hiện tại, tháng trước đó và tháng sắp tới.
-A [con số]Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn xem X tháng tới cùng với lịch bạn đã thiết lập để xem.

Ví dụ 1: cal -3 -A 1 (lệnh này sẽ hiển thị lịch cho tháng hiện tại, trước đó và tiếp theo, và 1 tháng nữa sau tháng tiếp theo)

Ví dụ 2: cal -y 2019 -A 1 (lệnh này sẽ hiển thị lịch cho năm 2019 cùng với một tháng nữa, tức là tháng 1 năm 2020)

-B [con số]Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn xem X tháng trước đó cùng với lịch bạn đã thiết lập để xem.

Ví dụ 1: cal -3 -B 1 (lệnh này sẽ hiển thị lịch cho tháng hiện tại, tháng trước và tháng sau, cộng thêm 1 tháng nữa trước tháng trước)

Ví dụ 2: cal -y 2019 -B 1 (lệnh này sẽ hiển thị lịch cho năm 2019 cùng với một tháng của năm trước, tức là tháng 12 năm 2018)

-d [YYYY-MM]Bạn có thể xem lịch của một tháng trong năm cụ thể bằng cách đề cập đến năm và tháng đó ở định dạng YYYY-MM với tùy chọn -d.
-jBạn có thể sử dụng tùy chọn này để xem lịch ở định dạng Julian thay vì định dạng Gregorian mặc định.

Ví dụ về lệnh Cal

Lệnh sau sẽ hiển thị toàn bộ lịch cho năm hiện tại:

$ cal -y
Toàn bộ lịch cho năm hiện tại
Toàn bộ lịch cho năm hiện tại

Lệnh sau sẽ hiển thị lịch cho tháng 2 năm 2018 vì nó được chỉ định ở định dạng YYYY-MM trong lệnh:

$ cal -d 2018-02
Lịch cho tháng 2 năm 2018
Lịch cho tháng 2 năm 2018

Sử dụng lệnh ncal

Lệnh ncal mạnh hơn lệnh cal trong Linux. Nó hiển thị lịch ở định dạng dọc với một số tùy chọn nâng cao hơn, bao gồm hiển thị ngày Lễ Phục sinh, xem lịch với Thứ Hai hoặc Chủ Nhật là ngày bắt đầu, v.v...

Lệnh ncal đơn giản sau được sử dụng để xem lịch ở định dạng dọc cho tháng hiện tại với ngày hiện tại được highlight:

$ ncal
Lệnh ncal hiển thị lịch ở định dạng dọc với một số tùy chọn nâng cao
Lệnh ncal hiển thị lịch ở định dạng dọc với một số tùy chọn nâng cao

Các tùy chọn lệnh Ncal

Bạn có thể xem lịch theo cú pháp ncal sau, dựa trên các tùy chọn được giải thích bên dưới:

$ ncal [-m [month]] [-y [year]] [-h] [-3] [-1] [-A [number]] [-B [number]] [-d [YYYY-MM]] [-C] [-e] [-o] [-p] [-w] [-M] [-S] [-b]

Lưu ý: Các tùy chọn đã được giải thích cho lệnh cal có thể được sử dụng theo cách tương tự đối với lệnh ncal.

Tùy chọnCông dụng
-hTheo mặc định, lệnh cal highlight ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng tùy chọn -h, nó sẽ không đánh dấu ngày.
-eSử dụng tùy chọn này để xem ngày Lễ Phục sinh cho các lịch phương Tây.
-oSử dụng tùy chọn này để xem ngày của Lễ Phục sinh Chính thống giáo.
-pSử dụng tùy chọn này để xem mã quốc gia và ngày chuyển đổi được sử dụng để chuyển từ lịch Julian sang Gregorian cho quốc gia đó.
-wKhi bạn sử dụng tùy chọn này, ncal sẽ xuất số tuần dưới mỗi tuần.
-CBằng cách sử dụng tùy chọn này, bạn có thể sử dụng tất cả các tùy chọn của lệnh cal với lệnh ncal.
-MSử dụng tùy chọn này để xem lịch có Thứ Hai là ngày đầu tiên trong tuần.
-SSử dụng tùy chọn này để xem lịch có Chủ nhật là ngày đầu tiên trong tuần.
-bKhi bạn sử dụng tùy chọn này, ncal sẽ hiển thị lịch theo chiều ngang như với lệnh cal.

Ví dụ về lệnh Ncal

Lệnh sau sẽ hiển thị lịch cho tháng hiện tại mà không highlight ngày hôm nay:

$ ncal -h
Hiển thị lịch cho tháng hiện tại mà không highlight ngày hôm nay
Hiển thị lịch cho tháng hiện tại mà không highlight ngày hôm nay

Lệnh sau sẽ hiển thị lịch của tháng hiện tại, với Thứ Hai là ngày đầu tiên của tuần:

$ ncal -M
Hiển thị lịch của tháng hiện tại, với Thứ Hai là ngày đầu tiên của tuần
Hiển thị lịch của tháng hiện tại, với Thứ Hai là ngày đầu tiên của tuần

Xem thêm:

Chủ Nhật, 04/10/2020 09:34
51 👨 621
0 Bình luận
Sắp xếp theo