Cách hiển/ẩn phông chữ trong Windows 10/8

Trong Windows, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn các phông chữ cụ thể khi cần để tránh việc bị nhầm lẫn. Đây là cách bạn có thể làm điều đó với các bước đơn giản và dễ dàng sau.

Các bước để ẩn phông chữ

Để ẩn phông chữ, bạn cần sử dụng thư mục Fonts của Control Panel. Trang Fonts mới trong ứng dụng PC Settings không có tùy chọn để ẩn các phông chữ bạn không muốn xem.

1. Đầu tiên, mở Control Panel bằng cách tìm kiếm trong menu Start. Nếu bạn đã thêm Control Panel vào menu Win+X, bạn cũng có thể sử dụng nó để mở.

2. Trong cửa sổ Control Panel, đặt "View by" thành "Large". Tiếp theo, nhấp vào tùy chọn "Fonts". Hành động này sẽ mở thư mục Fonts.

Nhấp vào tùy chọn "Fonts"
Nhấp vào tùy chọn "Fonts"

3. Trong thư mục Fonts, tìm và chọn phông chữ bạn muốn ẩn. Bạn có thể chọn nhiều phông chữ bằng cách giữ nút Ctrl. Khi bạn chọn xong (các) phông chữ, nhấp vào nút "Hide" xuất hiện trên thanh công cụ.

Tìm và chọn phông chữ bạn muốn ẩn
Tìm và chọn phông chữ bạn muốn ẩn

4. Ngay sau khi bạn làm điều đó, phông chữ sẽ mờ đi (đã ẩn).

Phông chữ đã ẩn
Phông chữ đã ẩn

Thế là xong! Các phông chữ sẽ được ẩn khỏi tất cả mọi chương trình và bạn sẽ không còn nhìn thấy chúng nữa. Tuy nhiên, chúng không được gỡ cài đặt. Vì vậy, nếu bạn muốn hiển thị hoặc bỏ ẩn chúng, chỉ cần chọn các phông chữ ẩn đó và nhấp vào nút "Show".

Nếu muốn bỏ ẩn, chỉ cần chọn phông chữ rồi nhấp vào nút "Show"
Nếu muốn bỏ ẩn, chỉ cần chọn phông chữ rồi nhấp vào nút "Show"

Ẩn phông chữ dựa trên cài đặt ngôn ngữ

Nếu bạn đã cài đặt nhiều ngôn ngữ và muốn ẩn các phông chữ không được thiết kế cho ngôn ngữ hiện tại, bạn cũng có thể làm điều đó. Điểm hay của phương pháp này là tùy thuộc vào ngôn ngữ hiện tại của bạn, Windows sẽ tự động ẩn và bỏ ẩn các phông chữ cho ngôn ngữ khác.

1. Mở Control Panel bằng cách tìm kiếm trong menu Start. Trong cửa sổ Control Panel, đặt View By thành "Large" và chọn tùy chọn "Fonts".

2. Trong thư mục Fonts, nhấp vào liên kết "Font Settings" trên bảng điều khiển bên trái.

Nhấp vào liên kết "Font Settings"
Nhấp vào liên kết "Font Settings"

3. Bây giờ, chọn hộp kiểm "Hide fonts based on language settings" và nhấp vào nút OK.

Chọn hộp kiểm "Hide fonts based on language settings"
Chọn hộp kiểm "Hide fonts based on language settings"

Từ giờ trở đi, Windows sẽ tự động ẩn các phông chữ không thuộc ngôn ngữ hiện tại.

Thứ Sáu, 20/03/2020 08:02
52 👨 3.371
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 8