Cách sử dụng bàn phím và trackpad máy Mac với iPad

Một trong những tính năng lớn nhất của hệ sinh thái Apple là khả năng sử dụng bàn phím và trackpad của máy Mac với iPad và ngược lại. Apple biến điều này thành hiện thực nhờ một tính năng có tên Universal Control. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập nó.

Sử dụng bàn phím và trackpad của máy Mac trên iPad với Universal Control

Universal Control, một tính năng được công bố cùng với macOS Monterey, cho phép chia sẻ cùng một bàn phím và chuột giữa nhiều máy Mac và iPad. Với tính năng này, bạn có thể di chuyển con trỏ từ màn hình máy Mac sang iPad hoặc máy Mac khác và ngược lại.

Universal Control đang hoạt động
Universal Control đang hoạt động

Điều này có nghĩa là bạn có thể kéo file từ máy Mac sang iPad bằng chuột và file sẽ di chuyển ngay lập tức. Hoặc nếu cần loại bỏ một thông báo, bạn có thể thực hiện việc này bằng cùng một cú nhấp chuột. Tương tự, nếu muốn nhập nội dung nào đó trên iPad, bạn có thể sử dụng bàn phím của máy Mac để làm việc đó.

Bản thân tính năng này rất giống với tính năng Sidecar, nơi bạn có thể sử dụng iPad làm màn hình ngoài. Tuy nhiên, với Universal Control, các thiết bị có thể hoạt động độc lập.

Cách sử dụng Universal Control trên iPad và Mac

Bạn chỉ cần thiết lập Universal Control trên mỗi thiết bị một lần; sau đó, nó sẽ tự hoạt động mà không cần làm gì thêm.

Thiết lập Universal Control trên máy Mac

Miễn là có máy Mac được cài đặt macOS Monterey 15.3 trở lên, bạn có thể làm theo các bước sau để thiết lập Universal Control:

Phần hiển thị trong System Settings macOS
Phần hiển thị trong System Settings macOS
  1. Nhấp vào biểu tượng Apple trên thanh menu và chọn System Settings từ danh sách drop-down.
  2. Chọn Displays từ thanh bên và cuộn xuống phía dưới.
  3. Nhấp vào Advanced... và bật tất cả các tùy chọn trong cửa sổ Lind to Mac or iPad. Sau đó, nhấp vào Done.
Cửa sổ Lind to Mac or iPad trong System Settings
Cửa sổ Lind to Mac or iPad trong System Settings

Sau giai đoạn này, máy Mac đã sẵn sàng sử dụng Universal Control với các thiết bị khác. Nhưng trước tiên cần phải thiết lập các thiết bị đó!

Thiết lập Universal Control trên iPad

Giả sử đã cài đặt iPad với iPadOS 15.4 trở lên, bạn có thể làm theo các bước sau để thiết lập Universal Control:

Ứng dụng Settings trong iPadOS đang hiển thị phần General
Ứng dụng Settings trong iPadOS đang hiển thị phần General
  1. Mở ứng dụng Settings trên iPad và nhấn vào General.
  2. Chọn AirPlay & Handoff ở bên phải.
  3. Bật tùy chọn Cursor and Keyboard.
Cài đặt iPad AirPlay & Handoff
Cài đặt iPad AirPlay & Handoff

Bây giờ, iPad đã sẵn sàng sử dụng Universal Control. Chỉ cần đặt nó bên cạnh máy Mac để bắt đầu sử dụng. Chúng có thể ở xa hơn nhưng bạn sẽ không thể theo dõi con trỏ hoặc bàn phím của mình! Bạn có thể sử dụng Universal Control với tối đa hai máy Mac hoặc iPad khác cùng một lúc.

Tất cả các thiết bị cần được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi và đã bật Bluetooth. Đây chính xác là cách hoạt động của tính năng Handoff của Apple, vì vậy không có gì mới ở đó.

Bây giờ, bạn đã thiết lập xong Universal Control, đã đến lúc bắt đầu sử dụng nó. Tính năng này hoàn hảo cho việc thực hiện đa nhiệm và có thể giúp cải thiện năng suất của bạn.

Thứ Hai, 24/06/2024 11:27
57 👨 108
0 Bình luận
Sắp xếp theo