Cách cài đặt/gỡ cài đặt Microsoft WordPad trong Windows 10

Microsoft WordPad là một trình soạn thảo văn bản đa dạng thức cơ bản lần đầu tiên được đưa vào Microsoft Windows 95 và tiếp tục xuất hiện trong tất cả các phiên bản Windows tiếp theo kể từ đó. Nó cao cấp hơn Microsoft Notepad nhưng đơn giản hơn Microsoft Word.

Bắt đầu với Windows 10 build 18980, Microsoft đã chuyển đổi WordPad thành tính năng tùy chọn, để người dùng tùy ý gỡ cài đặt hoặc cài đặt lại nhằm tiết kiệm dung lượng ổ đĩa nếu cần.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng WordPad (write.exe) cổ điển cho tất cả người dùng trong Windows 10.

Cài đặt hoặc gỡ cài đặt Microsoft WordPad trong các Optional Features

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng Apps.

2. Nhấp vào Apps & features ở phía bên trái và nhấn vào liên kết Optional features ở phía bên phải.

Nhấp vào Apps & features ở phía bên trái
Nhấp vào Apps & features ở phía bên trái

3. Thực hiện bước 4 (cài đặt) hoặc bước 5 (gỡ cài đặt) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

4. Để cài đặt Microsoft WordPad:

A) Nhấp vào Add a feature.

Nhấp vào Add a feature
Nhấp vào Add a feature

B) Cuộn xuống, chọn WordPad, nhấp vào Install và chuyển đến bước 6 bên dưới.

Nhấp vào Install
Nhấp vào Install

5. Gỡ cài đặt Microsoft WordPad:

Cuộn xuống, nhấp vào WordPad trong Installed features, chạm vào nút Uninstall và chuyển đến bước 6 bên dưới.

Nhấp vào WordPad trong Installed features, rồi chọn Uninstall
Nhấp vào WordPad trong Installed features, rồi chọn Uninstall

6. Bây giờ, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Cài đặt/gỡ cài đặt Microsoft WordPad trong Command Prompt

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để thực hiện tùy chọn này.

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Thực hiện bước 3 (cài đặt) hoặc bước 4 (gỡ cài đặt) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

3. Để cài đặt Microsoft WordPad, hãy sao chép và dán lệnh bên dưới vào Command Prompt, nhấn Enter và chuyển sang bước 5 bên dưới.

DISM /Online /Add-Capability /CapabilityName:Microsoft.Windows.WordPad~~~~0.0.1.0

4. Để gỡ cài đặt Microsoft WordPad, sao chép và dán lệnh bên dưới vào Command Prompt, nhấn Enter và chuyển sang bước 5 bên dưới.

DISM /Online /Add-Capability /CapabilityName:Microsoft.Windows.WordPad~~~~0.0.1.0

5. Bây giờ, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Xem thêm:

Thứ Tư, 16/09/2020 08:17
52 👨 2.574
0 Bình luận
Sắp xếp theo