Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10

Thông tin chung

VHD (Virtual Hard Disk - Đĩa cứng ảo) là một định dạng file đại diện cho một ổ đĩa cứng ảo (HDD). Nó có thể chứa tất cả những gì có thể được tìm thấy trên một ổ cứng vật lý, chẳng hạn như phân vùng đĩa và một hệ thống tập tin, cũng có thể chứa lần lượt các tập tin và thư mục. Nó thường được sử dụng như đĩa cứng của một máy ảo.

VHDX là định dạng file đĩa cứng ảo Hyper-V. VHDX có dung lượng lưu trữ lên tới 64 TB, lớn hơn nhiều so với giới hạn 2TB trên định dạng VHD cũ hơn. Nó cũng cung cấp tính năng bảo vệ thất thoát dữ liệu trong khi mất điện và tối ưu hóa các cấu trúc sắp xếp của các đĩa khác biệt để ngăn chặn sự xuống cấp hiệu năng trên các ổ đĩa vật lý mới và có dung lượng lớn.

Khi bạn gắn kết các file .vhd hoặc .vhdx, các file này sẽ được thêm vào dưới dạng ổ đĩa trong PC.

Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy những cách thức khác nhau để đính kèm và tách các file đĩa cứng ảo VHD và VHDX trong Windows 10.

Chú ý:

  • Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để có thể đính kèm hoặc tách các file VHD và VHDX.
  • Không thể đính kèm các file VHD và VHDX từ các phương tiện không được định dạng bằng hệ thống tệp NTFS hoặc ReFS.

VÍ DỤ: File VHDX được đính kèm trong máy tính có tên This PC:

File VHDX được đính kèm trong máy tính có tên This PC:

Đính kèm trực tiếp các file VHD hoặc VHDX

Thực hiện một trong hai thao tác sau:

1. Nhấp đúp vào file .vhd hoặc .vhdx. Cần đính kèm.

2. Nhấp chuột phải hoặc bấm và giữ file .vhd hoặc .vhdx và nhấp vào Mount (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10.1

Đính kèm các file VHD hoặc VHDX trong Disk Management

1. Mở Disk Management (diskmgmt.msc).

2. Nhấp hoặc chạm vào thẻ Action trong thanh trình đơn và nhấp/nhấn vào Attach VHD. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10.2

3. Nhấn vào Browse, điều hướng đến và chọn file .vhd hoặc .vhdx, sau đó nhấn vào Open, chọn hoặc bỏ chọn Read-only và nhấp vào OK (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10.3

4. Bây giờ bạn có thể đóng Disk Management nếu muốn.

Đính kèm các file VHD hoặc VHDX trong Windows PowerShell

Chú ý:

  • Để biết thêm chi tiết và tùy chọn cho Mount-VHD cmdlet, hãy xem: Microsoft Documents: Mount-VHD
  • Lệnh này chỉ khả dụng sau khi cài đặt tính năng Hyper-V.

1. Mở Windows PowerShell.

2. Nhập lệnh dưới đây vào Windows PowerShell và nhấn Enter (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Mount-VHD -Path "đường dẫn đầy đủ của file.vhd hoặc .vhdx"

Chú ý:

  • Thay thế đường dẫn đầy đủ của file.vhd hoặc .vhdx trong lệnh mẫu bằng đường dẫn đầy đủ thực tế của file .vhd hoặc .vhdx mà bạn muốn đính kèm.

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10.4

3. Bây giờ bạn có thể đóng Windows PowerShell nếu muốn.

Sử dụng Eject để tách các file VHD hoặc VHDX

1. Mở File Explorer trên máy.

2. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ trên ổ đĩa mà bạn đã đính kèm file .vhd hoặc. Nhấn vào Eject (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10.5

Tách các file VHD và VHDX bằng cách khởi động lại máy tính

Khởi động lại máy tính để tự động tách cùng một lúc tất cả các file VHD và VHDX đã đính kèm.

Tách các file VHD và VHDX trong Disk Management

1. Mở Disk Management (diskmgmt.msc).

2. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ trên đĩa # cho tệp .vhd hoặc .vhdx được gắn và nhấn vào Detach VHD (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10.6

3. Nhấp vào OK để xác nhận (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10.7

4. Bây giờ bạn có thể đóng Disk Management nếu muốn.

Tách các file VHD hoặc VHDX trong Windows PowerShell

Chú ý:

  • Để biết thêm chi tiết và tùy chọn cho lệnh Dismount-VHD, hãy xem: Microsoft Documents: Dismount-VHD
  • Lệnh này chỉ khả dụng sau khi cài đặt tính năng Hyper-V.

1. Mở Windows PowerShell.

2. Nhập các lệnh bên dưới vào Windows PowerShell và nhấn Enter sau mỗi lệnh. Ghi chú về đường dẫn file ổ đĩa # hoặc tệp của file .vhd hoặc .vhdx mà bạn muốn ngắt kết nối (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Diskpart

list vdisk

exit

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10.8

3. Thực hiện bước 4 (ổ đĩa #) hoặc bước 5 (đường dẫn) để biết cách làm thế nào để tách file .vhd hoặc .vhdx.

4. Sử dụng ổ đĩa # trong PowerShell để tách file VHD hoặc VHDX

Gõ lệnh dưới đây vào Windows PowerShell, nhấn Enter và chuyển sang bước 6 bên dưới (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Dismount-VHD -DiskNumber #

Lưu ý:

Thay thế # trong lệnh trên bằng số của ổ đĩa thực tế (ví dụ: 2) từ bước 2 ở trên.

Ví dụ:

Dismount-VHD -DiskNumber 2

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10.10

5. Sử dụng đường dẫn file trong PowerShell để tách file VHD hoặc VHDX

Gõ lệnh dưới đây vào Windows PowerShell, nhấn Enter và chuyển sang bước 6 bên dưới (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Dismount-VHD -Path "đường dẫn đầy đủ của file .vhd hoặc .vhdx"

Lưu ý

Thay thế đường dẫn đầy đủ của file .vhd hoặc .vhdx trong lệnh trên bằng đường dẫn file đầy đủ trong thực tế từ bước 2 ở trên.

Ví dụ:

Dismount-VHD -Path "C:\Users\Brink\Desktop\Non-InsiderW10.vhdx"

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10.11

6. Bây giờ bạn có thể đóng Windows PowerShell nếu muốn.

Xem thêm:

Thứ Tư, 24/10/2018 10:20
52 👨 3.544
0 Bình luận
Sắp xếp theo