Cách xóa người dùng và tên máy trong dấu nhắc lệnh trên Terminal

Đối với người dùng Linux (hoặc Mac) sử dụng Terminal, bạn sẽ thấy rằng lời nhắc mặc định sẽ có định dạng [username@hostname ~]$. Ví dụ, trên máy tính xách tay Dell, bash prompt sẽ hiển thị [damien@damien-dell ~]$, trong đó “damien” là tên người dùng của tác giả và “damien-dell” là tên máy chủ. Hãy lưu ý rằng đây chỉ là cài đặt mặc định và bạn có thể tự do thay đổi, cũng như hiển thị mọi thứ bạn muốn hoặc thậm chí xóa hoàn toàn các thông tin.

Các bước sau đây sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện điều đó.

1. Trong File manager, nhấn Ctrl + H để hiển thị các file ẩn.

2. Mở file “.bashrc” trong trình soạn thảo văn bản.

File .bashrc

3. Tìm dòng bắt đầu bằng PS1=. Dòng hoàn chỉnh phải giống như sau:

PS1='[\u@\h \W]\$ '

Trong đó \u đại diện cho tên người dùng, \h là tên máy chủ và \W là vị trí trong cấu trúc file.

Tìm dòng PS1=

4. Để xóa tên người dùng và tên máy chủ khỏi lời nhắc, chỉ cần xóa phần \u@\h, tức là dòng trên sẽ trông giống như sau:

PS1='[\W]\$ '

\u@\h

5. Đối với những ai yêu thích chủ nghĩa tối giản thuần túy, bạn có thể xóa mọi thứ và chỉ để lại dấu nhắc:

PS1='\$ '

PS1='\$ '

6. Khi bạn đã hoàn tất việc chỉnh sửa, hãy lưu lại file.

Bây giờ khởi chạy lại terminal của bạn và các thay đổi sẽ được phản ánh ngay lập tức. Nếu bạn không thể khởi động lại terminal vì một phiên đang chạy, hãy nhập nguồn ~/.bashrc thay thế.

Rất đơn giản, đúng không? Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Chủ Nhật, 23/12/2018 16:12
52 👨 834
0 Bình luận
Sắp xếp theo