Cách xóa file và thư mục bằng dòng lệnh Linux

Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu cách xóa file và thư mục bằng dòng lệnh trên Linux. Hướng dẫn này tương thích với tất cả các bản phân phối Linux, vì vậy nó hoạt động theo cùng một cách trên Ubuntu, Debian, CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux, v.v…

Xóa một file trên Linux

Trong Linux, lệnh rm được sử dụng để xóa các file và thư mục. Điều hướng đến thư mục cụ thể có file mà bạn muốn xóa. Chỉ định vị trí nếu không, lệnh sẽ bắt đầu tìm kiếm trong thư mục làm việc hiện tại. Ví dụ, tác giả bài viết có một file trong thư mục /tmp/ muốn xóa. Để xóa file mong muốn, hãy mở Terminal và nhập lệnh sau:

# rm file.txt
Xóa một file duy nhất
Xóa một file duy nhất

Hãy cẩn thận, trong khi các file và thư mục từ Linux vì sau khi bị xóa, chúng sẽ không thể khôi phục lại được. Vì vậy, nó sẽ yêu cầu bạn xác nhận trước khi xóa file:

# rm –i file.txt
Xác nhận xóa file
Xác nhận xóa file

Nếu bạn không muốn có thông báo xác nhận việc xóa, hãy sử dụng lệnh sau:

# rm –f file.txt
Buộc xóa file trên Linux
Buộc xóa file trên Linux

Thông báo xác nhận sẽ không xuất hiện.

Xóa nhiều file trên Linux

Để xóa nhiều file trên Linux, có thể sử dụng cùng một lệnh rm.

# rm file.txt file1.txt file2.txt
Xóa hai hoặc nhiều file trên Linux
Xóa hai hoặc nhiều file trên Linux

Xóa thư mục trên Linux

Để xóa một thư mục trên Linux, lệnh tương tự cũng được sử dụng. Nhưng bạn cần thêm các tùy chọn -r-f để xóa một thư mục.

# rm –rf /data
Xóa thư mục
Xóa thư mục

Nhưng hãy cẩn thận, điều này sẽ xóa toàn bộ thư mục, bao gồm tất cả các file và thư mục bên trong. Bạn có thể sử dụng lệnh trên mà không có -f, vì nó sẽ không nhắc xác nhận. Tùy chọn -r được sử dụng để xóa thư mục.

Nếu bạn chỉ muốn xóa một thư mục trống, hãy sử dụng lệnh này để thay thế:

rmdir /data

Lệnh sẽ hiển thị lỗi trong trường hợp thư mục không trống.

Tóm tắt

Trong tất cả các bản phân phối Linux, lệnh rm được sử dụng để xóa các file và thư mục.

  • Nếu -i được sử dụng với rm, bạn sẽ được nhắc xác nhận trước khi xóa.
  • Nếu -r được sử dụng với rm, thư mục sẽ được xóa mà không có xác nhận.

Xem thêm:

Thứ Hai, 27/06/2022 08:21
54 👨 2.547
0 Bình luận
Sắp xếp theo