2 cách chỉnh độ sáng màn hình MacBook

Thay đổi độ sáng màn hình trên máy Mac rất dễ dàng. Tất cả các máy Mac đều có hai phím Fn chuyên dụng được chỉ định để giảm hoặc tăng độ sáng màn hình Macbook. Tùy thuộc vào loại máy Mac bạn sử dụng, các phím có thể khác nhau nhưng chúng luôn có sẵn. Bạn cũng có thể thay đổi độ sáng màn hình từ System Preferences bằng cách điều hướng đến phần Display và thay đổi mức độ sáng.

1. Chỉnh độ sáng màn hình MacBook từ cài đặt

Theo mặc định, máy Mac sẽ điều chỉnh độ sáng màn hình theo điều kiện ánh sáng xung quanh nhờ tích hợp cảm biến ánh sáng.

Để giảm, tăng độ sáng màn hình Macbook, bạn làm như sau:

Bước 1: Nhấp vào menu Apple Menu Apple > System Preferences, click vào Displays, chọn tab Display

Bước 2: Để chỉnh độ sáng thủ công bạn kéo thanh trượt Brightness đến độ sáng mong muốn.

Bước 3: Để chỉnh độ sáng tự động bạn tích vào Automatically adjust brightness

Các tùy chọn chỉnh độ sáng màn hình MacBook
Các tùy chọn chỉnh độ sáng màn hình MacBook

2. Chỉnh độ sáng Macbook từ Terminal

Nếu là người dùng Terminal chuyên dụng, bạn cũng có thể chọn thay đổi độ sáng của máy Mac trực tiếp từ Terminal. Cách thực hiện việc này liên quan đến việc sử dụng một số lệnh đơn giản trong Terminal.

1. Mở Terminal trên máy Mac. Bạn có thể thay đổi độ sáng cho máy Mac trực tiếp từ Terminal.

2. Để tăng độ sáng màn hình trên máy Mac một lần (tương tự như nhấn nút Increase Brightness - Tăng độ sáng một lần), hãy nhập lệnh sau vào Terminal:

osascript -e 'tell application "System Events"' -e 'key code 144' -e ' end tell'

Lệnh này sẽ yêu cầu bạn cho phép Terminal kiểm soát các sự kiện hệ thống trên máy Mac

Lệnh này sẽ yêu cầu bạn cho phép Terminal kiểm soát các sự kiện hệ thống trên máy Mac. Nếu bạn chưa chấp thuận điều này trước đó, lệnh tự động thất bại và Terminal sẽ nhắc bạn với tùy chọn mở System Preferences và kích hoạt quyền truy cập Terminal.

Trong trường hợp Terminal không nhắc bạn làm như vậy, bạn cũng có thể tự kích hoạt quyền truy cập bằng cách điều hướng đến System Preferences > Security and Privacy. Từ tab Privacy, hãy kích hoạt “Terminal” trong Accessibility.

Từ tab Privacy, hãy kích hoạt “Terminal” trong Accessibility

Sau khi hoàn thành, chỉ cần nhập lại lệnh để tăng độ sáng.

3. Tương tự, nếu bạn muốn giảm độ sáng xuống, chỉ cần nhập lệnh sau:

osascript -e 'tell application "System Events"' -e 'key code 145' -e ' end tell'

Nếu bạn muốn giảm độ sáng xuống, chỉ cần nhập lệnh này

Các lệnh này sẽ dễ dàng cho phép bạn tăng hoặc giảm độ sáng màn hình từ Terminal.

Ngoài ra, nếu đã cài đặt Homebrew trên Terminal của Mac, bạn có thể sử dụng lệnh brightness để kiểm soát độ sáng màn hình. Nếu bạn chưa từng nghe về Homebrew trước đây, thì về cơ bản, đó là một trình quản lý gói cho phép bạn cài đặt các add-on lệnh cho Terminal.

Nếu bạn đã cài đặt Homebrew, trước tiên hãy cài đặt “brightness” vào Terminal:

brew install brightness

Sau khi hoàn thành, chỉ cần sử dụng các lệnh sau để kiểm soát độ sáng màn hình:

  • Để tăng độ sáng đến giá trị tối đa:
brightness 1
  • Để giảm độ sáng màn hình xuống 50%:
brightness 0.5

Sử dụng các lệnh trên, bạn có thể dễ dàng thay đổi độ sáng màn hình của mình trực tiếp từ bên trong Terminal.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Hai, 28/12/2020 09:07
54 👨 1.873
0 Bình luận
Sắp xếp theo