Cách thiết lập máy chủ SMTP để gửi email từ tài khoản Gmail

Người dùng cần cài đặt máy chủ SMTP cho Gmail nếu muốn gửi email từ tài khoản Gmail của mình thông qua các ứng dụng email khác. Cài đặt SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) cho mỗi nhà cung cấp dịch vụ email không giống nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập SMTP cho Gmail.

Cài đặt SMTP mặc định của Gmail

  • Địa chỉ máy chủ SMTP Gmail: smtp.gmail.com
  • Tên người dùng Gmail SMTP: Địa chỉ Gmail của bạn (ví dụ g. example@gmail.com)
  • Mật khẩu SMTP Gmail: Mật khẩu Gmail của bạn
  • Cổng SMTP Gmail (TLS): 587
  • Cổng SMTP Gmail (SSL): 465
  • Yêu cầu TLS/SSL của Gmail: Có

Cài đặt SMTP cho Gmail

Cài đặt POP3 và IMAP mặc định của Gmail

Cài đặt SMTP trên chỉ cho việc gửi email Gmail, nếu muốn tải hoặc nhận thư, bạn cần phải cài đặt máy chủ POP3 hoặc IMAP. Bạn có thể bật hai giao thức trên thông qua cài đặt của Gmail, trong màn hình Settings > Forwarding and POP/IMAP. Xem bài Thiết lập tài khoản email POP3 trong Gmail để biết thêm thông tin chi tiết.

Thông tin khác về cài đặt máy chủ SMTP cho Gmail

Cài đặt máy chủ để gửi thư qua Gmail khi sử dụng Gmail thông qua ứng dụng email. Bạn không cần phải nhập chúng một cách thủ công nếu đang sử phiên bản web của Gmail. Ví dụ, nếu sử dụng Gmail trong Mozilla Thunderbird, bạn có thể nhập các cài đặt SMTP theo cách thủ công trong các tùy chọn chương trình của Thunderbird. Vì Gmail rất phổ biến nên một số ứng dụng email thậm chí còn cung cấp thông tin máy chủ SMTP tự động trong khi đang thiết lập tài khoản.

Vẫn không thể gửi thư qua Gmail?

Một số ứng dụng email sử dụng công nghệ cũ và kém an toàn hơn để đăng nhập vào tài khoản email của bạn và Google sẽ chặn các yêu cầu này theo mặc định. Nếu không thể gửi thư bằng tài khoản Gmail vì lý do này, bạn sẽ nhận được một thông báo liên quan đến bảo mật của ứng dụng email.

Để giải quyết vấn đề này, hãy đăng nhập vào tài khoản Google thông qua trình duyệt web và vào phần “Đăng nhập và bảo mật” và kéo xuống đến phần “Ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản”, bật “Cho phép ứng dụng kém an toàn”.

Xem thêm: Cách cài đặt máy chủ SMTP để gửi email bằng địa chỉ Outlook.com

Thứ Ba, 26/12/2017 17:27
2,47 👨 25.822
0 Bình luận
Sắp xếp theo