Cách thêm Admin vào kênh WhatsApp

Kênh WhatsApp là nơi bạn có thể xem nhanh thông tin mà không bị làm phiền bởi tin nhắn hay những nội dung nào khác. Và để dễ dàng quản lý kênh WhatsApp thì bạn có thể thêm nhiều Admin vào kênh để cùng quản lý. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thêm nhiều Admin vào kênh WhatsApp.

Cách thêm Admin vào kênh WhatsApp

Bước 1:

Đầu tiên bạn nhấn vào kênh WhatsApp mình đang quản lý muốn thêm Admin. Sau đó bạn chúng ta nhấn vào tên kênh rồi chọn Invite Admins để mời người khác.

Mời admin kênh WhatsApp

Bước 2:

Tiếp đến chúng ta nhấn vào Invite để tiến hành mời Admin khác cho kênh WhatsApp.

Chọn mời admin kênh WhatsApp

Bước 3:

Bạn nhấn vào những người muốn mời làm Admin kênh WhatsApp sau đó nhấn tiếp vào biểu tượng gửi ở bên dưới để gửi lời mới tới những người được chọn.

Chọn người làm admin kênh WhatsApp

Nếu bạn muốn thu hồi lại lời mới làm Admin của người nào đó thì bạn nhấn vào người đó rồi chọn Revoke Invite ở bên dưới.

Thu hồi lời mời làm admin kênh WhatsApp

Người nhận được lời mời làm Admin kênh WhatsApp của bạn sẽ nhấn vào Accept Invite để đồng ý là được.

Đồng ý làm admin kênh WhatsApp

Cách xóa Admin khỏi kênh WhatsApp

Bước 1:

Bạn nhấn vào kênh WhatsApp muốn tùy chỉnh lại Admin, sau đó nhấn vào tên kênh. Tiếp đến nhấn vào tên Admin muốn xóa khỏi kênh rồi nhấn Dismiss As Admin hiển thị bên dưới.

Xóa admin kênh WhatsApp

Bước 2:

Ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn chuyển quyền quản lý kênh WhatsApp cho người này bằng cách nhấn chọn vào Transfer Ownership. Sau đó chúng ta thực hiện thao tác hiển thị trên màn hình để thay đổi admin kênh WhatsApp.

Chuyển quyền admin kênh WhatsApp

Thứ Sáu, 01/03/2024 20:27
31 👨 82
0 Bình luận
Sắp xếp theo