Cách tạo số ngẫu nhiên trong Excel

Để tạo số ngẫu nhiên trong Excel bạn có thể sử dụng trình tạo số ngẫu nhiên, hoặc sử dụng hàm ngẫu nhiên trong Excel. Cả 2 cách thức điều giúp bạn tạo những dãy số chạy tự động ngẫu nhiên để sử dụng cho kinh doanh, trong công việc giảng dạy hay trong quay số may mắn. Như vậy bạn không cần phải sử dụng phần mềm tạo số ngẫu nhiên hay tạo số ngẫu nhiên trong Google Sheets.

Cách tạo số ngẫu nhiên Excel bằng trình tạo

Bước 1:

Tại giao diện trong Excel bạn nhấn vào Options rồi nhấn vào Add-ins. Nhìn tiếp sang nội dung bên cạnh tại phần Excel Add-ins nhấn Go.

Thêm Add-ins Excel

Hiển thị giao diện với các tùy chọn, bạn tích vào Analysis ToolPak để hiển thị trong giao diện Excel.

Nhấn Analysis ToolPak Excel

Bước 2:

Chuyển vào giao diện chính của Excel, người dùng nhấn vào mục Data rồi nhấn tiếp vào Data Analysis.

Data Analysis Excel

Bước 3:

Hiển thị giao diện mới, chúng ta sẽ cần tìm tới kiểu công cụ dữ liệu Random Number Generation rồi nhấn OK để tiến hành tạo.

Random Number Generation Excel

Bước 4:

Lúc này hiển thị giao diện để chúng ta điều chỉnh lại dãy số ngẫu nhiên. Tại Number of Variables người dùng nhập số ô chứa dãy số ngẫu nhiên, Number of Random Numbers nhập số hàng muốn tạo.

Trong Distribution bạn nhấn vào mũi tên rồi chọn kiểu số hiển thị. Trong phần Random Seed chúng ta nhập số thứ tự bạn muốn bắt đầu. Output Options để khoanh vùng các ô hiển thị số thứ tự. Cuối cùng nhấn OK.

Điều chỉnh số ngẫu nhiên Excel

Kết quả sẽ hiển thị dãy số ngẫu nhiên mà chúng ta đã thiết lập.

Hiện số ngẫu nhiên Excel

Hướng dẫn dùng hàm tạo số ngẫu nhiên Excel

Hàm RAND trong Excel

Hàm RAND trong Excel tạo số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1 với số thập phân. Nhưng chúng ta có thể điều chỉnh để hiển thị số ngẫu nhiên theo ý mình.

Hàm RAND có công thức =RAND () và sẽ cho ra một số ngẫu nhiên.

Hàm RAND Excel

Nếu muốn tìm số ngẫu nhiên lớn hơn 0 nhỏ hơn 10 thì nhập công thức =RAND () * 10.

Hàm RAND tìm số ngẫu nhiên Excel

Để hiện số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 10, nhập công thức =INT(RAND()* 10).

Hàm RAND tìm số nguyên ngẫu nhiên Excel

Hàm RANDBETWEEN

Hàm RANDBETWEEN tạo số ngẫu nhiên nằm giữa hai số cụ thể.

Chăng hạn hiện số ngẫu nhiên từ 0 đến 100 thì nhập công thức =RANDBETWEEN(0,100).

Hàm RANDBETWEEN Excel

Hàm RANDARRAY

Hàm RANDARRAY dành cho phiên bản Office 365, giúp tạo các số ngẫu nhiên theo số hàng hoặc cột, chọn số thập phân hay số nguyên.

Công thức hàm RANDARRAY là =RANDARRAY([rows],[columns],[min],[max],[integer]) trong đó:

 • rows: Là số hàng trong mảng trả về
 • columns: Là số cột trong mảng trả về
 • min: Là số cận dưới (tương tự bottom trong hàm RANDBETWEEN)
 • max: Là số cận trên (tương tự top trong hàm RANDBETWEEN)
 • Đối số thứ 5: Ở đây bạn có 2 lựa chọn nếu là TRUE – Integer thì mảng số ngẫu nhiên trả về là số nguyên, nếu là FALSE – Decimal thì mảng số ngẫu nhiên trả về là số có phần thập phân (mặc định).

Lưu ý:

 • Cả năm đối số trong hàm này đều là tùy chọn, khi bạn không có tham số nào vào hàm thì hàm này có thể hiểu tương tự với hàm RAND() (trả về số ngẫu nhiên từ 0 – 1).
 • rows và columns mặc định là 1 (tức mảng gồm 1 hàng và 1 cột).
 • min mặc định là 0.
 • max mặc định là 1.
 • Đối số thứ 5 trong hàm mặc định là FALSE – Decimal.

Bạn muốn tìm số ngẫu nhiên hiển thị trong 3 hàng và 4 cột thì nhập công thức = RANDARRAY(3,4).

Hàm RANDARRAY Excel

Hiện các số ngẫu nhiên hiển thị trong 3 hàng và 4 cột, trong khoảng 1 đến 10 thì nhập công thức =RANDARRAY (3,4,1,10).

Hàm RANDARRAY hiện số ngẫu nhiên Excel

Với cùng điều kiện như trên nhưng chỉ hiển thị giá trị nguyên thì bạn nhập =RANDARRAY(3,4,1,10,TRUE).

Hàm RANDARRAY hiện số nguyên ngẫu nhiên Excel

Thứ Ba, 21/12/2021 16:10
31 👨 7.115
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Microsoft Excel