Hướng dẫn tạo mã QR trong Google Docs

Để chia sẻ tài liệu Google Docs thì bạn có thể tạo mã QR từ link tài liệu cần chia sẻ. Khi chia sẻ tài liệu bằng mã QR trên Google Docs, những người khác dễ dàng truy cập vào tài liệu của bạn đặc biệt những người mở tài liệu Google Docs trên điện thoại, chỉ cần quét mã QR để mở là được. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tạo mã QR chia sẻ trong Google Docs.

Cách tạo mã QR trong Google Docs qua Chrome

Tại tài liệu Google Docs muốn tạo mã QR để chia sẻ, chúng ta sẽ thiết lập quyền chia sẻ tài liệu.

Chỉnh quyền chia sẻ tài liệu Google Docs

Sau đó bạn tạo mã QR trên Google Chrome để được mã chia sẻ tài liệu.

Mã QR tài liệu Google Docs

Tạo mã QR cho Google Docs bằng tiện ích

Bước 1:

Tại giao diện Google Docs người dùng nhấn vào mục Tiện ích mở rộng rồi chọn Tiện ích bổ sung rồi nhấn Tải tiện ích bổ sung.

Tiện ích bổ sung Google Docs

Bước 2:

Trong giao diện tiện ích mở rộng, bạn nhập từ khóa QR Code Barcode Generator rồi nhấn vào kết quả tiện ích ở bên dưới.

Tiện ích QR Code Barcode Generator Google Docs

Bước 3:

Hiển thị các tiện ích tạo mã QR, bạn nhấn vào tiện ích như hình để tiến hành cài đặt.

Cài tiện ích QR Code Barcode Generator Google Docs

Trong quá trình cài đặt tiện ích thì bạn cần để tiện ích truy cập một số quyền trên Google Docs, nhấn Cho phép.

Quyền truy cập QR Code Barcode Generator Google Docs

Bước 4:

Sau khi cài đặt xong tiện ích thì bạn nhấn vào Tiện ích mở rộng, chọn QR Code Barcode Generator rồi nhấn QR Code generator để tiến hành tạo mã QR.

Tạo mã QR trên QR Code Barcode Generator

Bước 5:

Tại cạnh phải màn hình bạn sẽ nhìn thấy giao diện để tạo mã QR. Lúc này bạn điền nội dung muốn tạo mã QR, chỉnh kích thước cho mã QR, màu sắc,... Nhấn vào Sao chép vào clipboard để lưu mã QR này.

Lưu ý với tài khoản miễn phí sử dụng tiện ích sẽ hạn chế số lượng mã QR tạo.

Mã QR trên QR Code Barcode Generator

Tạo mã QR chia sẻ Google Docs qua trang web

Có nhiều trang web tạo mã QR từ link mà bạn có. Chúng ta chỉ cần paste link tài liệu để tạo mã QR là được. Chẳng hạn với trang web Adobe QR Code Generator theo link dưới đây.

Nhấn vào Create your QR code now để truy cập trình tạo mã QR.

Trang web Adobe QR Code Generator

Sau đó bạn paste link tài liệu Google Docs muốn chia sẻ, chỉnh giao diện cho mã QR rồi nhấn Download để tải xuống.

Tạo mã QR trên Adobe QR Code Generator

Thứ Sáu, 05/05/2023 17:18
31 👨 1.628
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Docs