Cách tạo danh sách xổ xuống trên Google Sheets

Danh sách xổ xuống trên Google Sheets sẽ giúp mở rộng dữ liệu trong bảng, dễ dàng chọn dữ liệu thay vì phải nhập tay thủ công. Danh sách xổ xuống trong Google Sheets có rất nhiều kiểu khác nhau. Bạn có thể lựa chọn dữ liệu có sẵn để làm danh sách, hoặc dữ liệu nhập tay hay danh sách thời gian để chọn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tạo danh sách xổ xuống với nhiều kiểu khác nhau trên Google Sheets.

1. Tạo danh sách xổ xuống theo ngày trên Google Sheets

Bước 1:

Tại giao diện tại bảng dữ liệu Google Sheets, chúng ta chọn vùng dữ liệu muốn tạo danh sách xổ xuống theo ngày. Tiếp đến bạn nhấn vào Dữ liệu > Xác thực dữ liệu.

Xác thực dữ liệu trong Sheets

Bước 2:

Hiển thị giao diện để chúng ta thiết lập dữ liệu. Tại Dải ô là vùng dữ liệu muốn tạo danh sách xổ xuống. Phần Tiêu chí, bạn thiết lập với nhiều kiểu danh sách xổ xuống có sẵn gồm:

  • Danh sách từ một dải ô: Lấy dữ liệu từ một dải ô trong bảng tính
  • Danh sách mục: Nhập dữ liệu thủ công cho từng nội dung
  • Số: Hiển thị dạng số
  • Văn bản: Hiển thị dạng văn bản
  • Ngày tháng: Hiển thị dạng ngày tháng
  • Công thức tùy chỉnh là: Hiển thị dạng công thức
  • Hộp kiếm: Hiển thị dạng thanh tìm kiếm

Bạn nhấn vào mục Ngày tháng để tạo kiểu danh sách xổ xuống ngày tháng.

Danh sách xổ xuống trong Sheets

Bước 3:

Tiếp đến bạn sẽ thiết lập khoảng thời gian mà mình muốn tạo danh sách xổ xuống, hoặc chỉ để ngày hợp lệ không cần có điều kiện khác.

Chọn kiểu dữ liệu ngày tháng xổ xuống trong Sheets

Bước 4:

Phần Đối với dữ liệu không hợp lệ, bạn chọn Hiển thị cảnh báo hoặc Từ chối nhập dữ liệu. Nếu chọn cảnh báo, dữ liệu đó vẫn có thể nhập vào nhưng hiển thị dấu tích đỏ, còn đối với từ chối thì không thể nhập được dữ liệu đầu vào.

Phần Hiển thị văn bản trợ giúp xác thực, bạn hãy nhập hướng dẫn để nhập liệu chính xác nếu muốn. Cuối cùng nhấn Lưu để thiết lập.

Tạo cảnh báo nhập dữ liệu trong Sheets

Bước 5:

Bạn nhấn vào ô nhập dữ liệu và sẽ thấy ngày hiển thị để lựa chọn nhanh thời gian để nhập liệu, thay vì nhập tay thủ công.

Chọn thời gian nhập liệu trong Sheets

Nếu người dùng thiết lập giới hạn cho ngày tháng thì khi nhập sai sẽ báo lỗi như hình dưới đây.

Báo lỗi nhập liệu trong Sheets

2. Tạo danh sách xổ xuống trong Google Sheets với vùng có sẵn

Bước 1:

Trong bảng dữ liệu chúng ta khoanh vùng cột muốn tạo danh sách xổ xuống. Tiếp đến chúng ta chọn Dữ liệu > Xác thực dữ liệu.

Xác thực dữ liệu

Bước 2:

Hiển thị giao diện mới, tại phần Dải ô bạn sẽ nhìn thấy vùng dữ liệu đã chọn để tạo danh sách drop-list. Tiếp đến phần Tiêu chí bạn có thể chọn Danh sách từ một dải ô hoặc Danh sách các mục.

Nếu chọn Danh sách từ một dải ô thì chúng ta nhấn vào biểu tượng ô lưới để chọn các giá trị từ các ô khác trong cùng một trang hoặc một trang tính khác.

Chọn danh sách là phạm vi ô

Lúc này hiển thị giao diện để chúng ta chọn vùng giá trị, bạn chỉ cần khoanh vùng trong bảng dữ liệu rồi nhấn OK.

Khoanh vùng dữ liệu

Sau đó bạn chỉ cần nhấn Lưu trong bảng Xác thực dữ liệu. Kết quả danh sách thả xuống như dưới đây.

Danh sách thả xuống

Bước 3:

Trong trường hợp bạn tự nhập nội dung thì chọn Danh sách các mục. Bạn có thể tự nhập văn bản hoặc số, tách chúng bằng dấu phẩy.

Nhập nội dung danh sách

Khi đó kết quả bạn cũng có danh sách xổ xuống như dưới đây.

Drop-list

Video hướng dẫn tạo danh sách xổ xuống Google Sheets

Thứ Năm, 31/03/2022 21:19
4,25 👨 105.831
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Sheets